Расписан оглас о додјели стипендија, студентима 60 хиљада KМ из буџета општине Србац
4. јануара, 2019.
Србац један од домаћина међународне бициклистичке трке „Београд-Бања Лука“
5. јануара, 2019.

За културне и спортске манифестације 30 хиљада KМ, расписан јавни позив за додјелу средстава

Начелник општине Млађан Драгосављевић расписао је јавни позив за финасирање и суфинансирање пројеката (програма) културних и спортских манифестација из буџета општине Србац у 2019. години. Право учешћа имају физичка и правна лица регистрована код надлежног органа за обављање дјелатности која је предмет пројекта, а имају сједиште на подручју општине Србац или реализују пројекат (манифестацију) на подручју општине Србац и то:

• Јавне установе културе чији је оснивач општина,
• Јавна предузећа која у свом дјеловању доприносе развоју културе и спорта на општини,
• Струковна културна и умјетничка удружења,
• Удружења која имају утврђен статус да су од интереса у области културе или спорта за општину Србац,
• Спортске организације које дјелују на подручју општине Србац,
• Удружења грађана чија је програмска оријентација и основни циљ искључиво културна или спортска дјелатност, дјелатност туризма и очувања културно историјског наслијеђа,
• Kултурно умјетничка друштва,
• Предшколске установе, основне и средње школе које дјелују на подручју општине Србац, а које доприносе културном или спортском уздизању и образовању младих,
• Удружења регистрована ван територије општине Србац а чији ће се програми и пројекти дијелом или у цјелини реализовати на територији општине Србац,
• Вјерске организације,
• Физичка лица која се баве културним стваралаштвом и спортом.

Буџетом општине за ову годину за ове намјене је предвиђено 30 хиљада KМ, што је за 5 хиљада KМ више у односу на прошлу годину, а чак 10 хиљада KМ више у односу на 2017. годину. Расподјела средстава ће се вршити у складу са динамиком остварења буџетских средстава и финансијским могућностима општине Србац.

Рок за подношење пријава је понедјељак 4. фебруар.

Апликационе форме за подношење пројеката могу се подићи у Центру за пружање услуга грађанима (зграда општине) на шалтеру број 1, или на нашој интернет страници кликом на овај линк, гдје се може преузети и комплетан текст јавног позива у којем је наведено која је документација потребна за пријаву.

Пожељно је да се апликациона форма достави и у електронској форми Одјељењу за привреду, пољопривреду и друштвене дјелатности.

У обзир ће се узети само потпуне и благовремено поднесене пријаве а предају се на шалтеру број 1. у административној служби општине Србац или путем поште на адресу: Општинска управа Србац, са назнаком „KУЛТУРНЕ И СПОРТСKЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ 2019“, Трг бораца број 1, 78420 Србац. Приспјеле пројекте вриједноваће посебно именована комисија од стране начелника.

Све додатне информације можете добити у Одјељењу за привреду, пољопривреду и друштвене дјелатности општине Србац или на контакт телефон: 051/740-001, локал 217.

Kомисија неће разматрати непотпуно попуњене апликације, апликације без тражених прилога, као и апликације организација или удружења које су добиле средства у 2018. години, а нису доставиле извјештај о утрошку средстава.

О резултатима избора пројеката који ће се финансирати из буџета општине Србац за 2019. годину, сви учесници ће бити обавијештени путем интернет странице општине Србац и огласне плоче општинске управе општине Србац.

Comments are closed.