Фонд солидарности финансира додатне трошкове везане за лијечење дјеце у иностранству
1. априла, 2020.
Kрв даровало пет србачких полицајаца
1. априла, 2020.

Ванредне мјере продужене до 13. априла, омогућен рад пијаце у Српцу

Начелник општине Млађан Драгосављевић донио је нову наредбу о регулисању рада трговинских, угоститељских, занатских, услужних и других објеката на територији општине Србац која важи до 13. априла.

Једна од најзначајнијих измјена у односу на раније наредбе односи се на рад пијаце која ће поново моћи да ради сваког понедјељка, али уз поштовање хигијенских прописа, заштитних мјера и прописаног растојања међу купцима на тржници.

Новина је и да је од 7 до 15 часова омогућен рад трговинама бијелом техником, водоматеријалом и санитаријама, грађевинским материјалом, ауто-дијеловима, дијеловима за пољопривредне машине, електроматеријалом, керамиком и бојама и лаковима.

У продужетку текста вам доносимо комплетан садржај нове наредбе:

У циљу провођења ванредних мјера за спречавање и сузбијање заразних болести, те заштите и спасавања становништва:

1. До 13. априла 2020. године у општини Србац забрањује/у се:

– сва јавна окупљања,
– рад угоститељским објектима за исхрану и пиће,
– рад трговинама, изузев субјеката из тачке 4, 5. и 6. ове Наредбе
– рад свадбеним салонима,
– рад фитнес-центрима (фитнес, боди-билдинг клубовима и сличним облицима организовања),
– рад базенима, „велнес“ и спа центрима засебно и у склопу угоститељских објеката за смјештај,
– рад дјечијим играоницама и
– рад спортских организација и школа спорта, те тренинга и организовања такмичења за спортисте свих категорија.
– обављање услужних и занатских дјелатности чије обаваљње захтијева непосредан контакт са корисницима (фризерски и други третмани за уљепшавање и дјелатности за његу и одржавање тијела).

2. Закључком Републичког штаба за ванредне ситуације забрањен је до 13. априла 2020. године:
– рад приватним стоматолошким амбулантама,
– рад приређивачима игара на срећу.

3. Мотели могу пружати услуге смјештаја без временског ограничења, а услуге хране и пића могу пружати само гостима којима пружају услугу смјештаја.

4. Ограничава се рад од 7 до 18 часова сваким радним даном следећим објектима:

– трговинама на велико,
– трговинама прехране/робе широке потрошње, укључујући драгстор,
– субјектима који обављају дјелатност производње хљеба, пецива, свјеже тјестенине и колача (искључиво у погледу продаје њихових производа),
– пољопривредним апотекама и трговинама сточне хране које могу радити у оквиру њиховог радног времена, али не дуже од 18,00 часова,
– субјектима који врше доставу хране ако су регистровани за обављање те дјелатности,
– бензинским пумпама и плинским пумпним станицама за дио пумпе и станице у којем је смештен продајни објекат, а без временског ограничења рада када је у питању продаја горива, других нафтних деривата и плина,
– апотекама, што је такође у складу са Закључком републичког штаба за ванредне ситуације.

5. Ограничава се рад недјељом до 12 часова:

– трговинама прехрамбених производа/робе широке потрошње, укључујући драгстор и субјекте који обављају дјелатност производње хљеба, пецива, свјеже тјестенине и колача (искључиво у погледу продаје њихових производа).
– апотекама.
6. Ограничава се рад од 7,00 до 15,00 часова:
– трговинама бијелом техником, водоматеријалом и санитаријама, грађевинским материјалом, ауто-дијеловима, дијеловима за пољопривредне машине, електроматеријалом, керамике и боја и лакова,
– тржници на мало (пијаца) и сточној пијаци, чији рад се одвија понедељком.

7. Сви субјекти из тачке 3, 4, 5. и 6. ове Наредбе дужни су организовати рад уз обавезно предузимање мјера прописаних у Упутству ЈЗУ „Институт за јавно здравство Републике Српске“ за спречавање појаве и ширења ЦОВИД-19 болести на радном мјесту.

8. У свим субјектима који врше јавна овлашћења организовати рад како слиједи:
– са минималним бројем потребних извршилаца на лицу мјеста, а остала лица упутити на рад од куће.
– на улазу у све службене просторије субјеката из ове тачке који пружају услуге грађанима ограничити број особа које истовремено могу да уђу и бораве у просторијама, онемогућити задржавање у просторијама и прављење дужих редова у затвореном простору,
– одржавати растојање између грађана у затвореним просторима од најмање 1 метар уз предузимање мјера дезинфекције и појачане хигијене.

9. Надзор над спровођењем ове Наредбе спроводи Одјељење за инспекцијске послове општине Србац, које ће свакодневно извјештавати Kомаданта општинског штаба за ванредне ситуације.

10. У складу са Закључком Републичког штаба за ванредне ситуације о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона (ЦОВИД-19) у Републици Српској, примјењују се:
– Наредба о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона (ЦОВИД-19) у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“, број 14/20),
– Наредба о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона (ЦОВИД-19) у јединицама локалне самоуправе у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“, број 23/20),
– Наредба о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона (ЦОВИД-19) у здравственим установама и установама социјалне заштите у Републици Српској (ЦОВИД-19) („Службени гласник Републике Српске“, број 23/20),
– Наредба о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона (ЦОВИД-19) Републичке управе за инспекцијске послове у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“, број 24/20),
– Наредба о обавезном обустављању програма за ђецу у години пред полазак у школу ради превентивног дјеловања и спречавања појаве ширења новог вируса корона (ЦОВИД-19) број 07.32/052-2094-1/20 од 10.03.2020. године,
– Наредба о обавезном обустављању рада у ђачким домовима ради превентивног дјеловања и спречавања појаве ширења новог вируса корона (ЦОВИД-19) број 07.32/052-2094-1/20 од 16.03.2020. године,
– Наредба о обавезном обустављању васпитно – образовног рада у основним и средњим школама ради превентивног дјеловања и спречавања појаве ширења новог вируса корона (ЦОВИД-19) број 07.32/052-2094/20 од 10.03.2020. године,
– Наредба 19.02/616-7/20 од 10.03.2020. године о раду високошколских установа и установа студентског стандарда и
– Наредба о обавезној контроли лица којима је одређена кућна изолација због новог вируса корона (ЦОВИД-19) у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“, број 24/20).

11. Наредба број: 02-022-36/20 од 20.03.2020. године ставља се ван снаге.

12. Ова Наредба ступа на снагу одмах и биће објављена у „Службеном гласнику општине Србац.“

Comments are closed.