Службени гласник – 2020. г.
30. јануара, 2020.
Остала документа – 2020.
2. фебруара, 2020.

Тендери – 2020. г.

 • Обавјештење о набавци радова „Изградње јавне расвјете на територији општине Србац“, види…
 • Обавјештење о набавци радова „Шљунчења локалних путева са макадамским коловозним застором на подручју општине Србац“, види…
 • „Реконструкције потисног дистрибутивног цјевовода од изворишта „Пријебљези“ до насеља Повелич и изградње водоводне мреже у МЗ Ћукали“, види…
 • Обавјештење о набавци радова „Рехабилитације локалне путне инфраструктуре у општини Србац – фаза II“, види…
 • Обавјештење о набавци услуга „Зимског одржавања градских улица и локалних путева на подручју општине Србац за период од 15.11.2020. године до 15.04.2021. године“, види…
 • Обавјештење о набавци радова “ Модернизације и санације пута у МЗ Каоци – ново гробље“, види…
 • Обавјештење о набавци робе-пластеника и пратеће опреме за наводњавање, види…
 • Обавјештење о набавци радова модернизације и санације паркиралишта на подручју општине Србац, види…
 • „Рехабилитацији локалне путне инфраструтуре у општини Србац“, види…
 • Обавјештење о набавци банкарских услуга одобравања краткорочног кредитног задужења општине Србац, види…
 • Обавјештење о набавци радова-израде и санације цјевастих пропуста на подручју општине Србац за 2020. годину, види…
 • Обавјештење о набавци радова „Санацији локалних путева са макадамским коловозним застором на подручју општине Србац“, види…
 • Обавјештење о набавци услуга превоза и резања огревног дрвета за потребе општинске управе општине Србац за грејну сезону 2020/2021. године, види…
 • Обавјештење о набавци услуга „Одржавања јавне расвјете на подручју општине Србац за период до 31.12.2020. године“, види…
 • Обавјештење о набавци огревног дрвета за потребе општине Србац за грејну сезону 2020/2021. године, види…
 • Позив за достављање понуда за набавку угоститељских услуга – послуживање хране и пића (код више угоститеља са подручја општине Србац), види…
 • Обавјештење о набавци услуга текућег одржавања каналске мреже на подручју општине Србац за период до 31.12.2020. године, види…
 • Обавјештење о набавци геодетских услуга за потребе општинске управе до 31.12.2020. године, види…
 • Обавјештење о набавци радова „Крпања ударних рупа и санацији коловоза и банкина“, види…
 • Информацију о преговарачком поступку без објављивања обавјештења о набавци, види…
 • Обавјештење о набавци робе – горива за потребе општинске управе, види…
 • „Санације јавне расвјете на градским улицама у Српцу“, види…
 • Захтјев за достављање понуда за припрему и доставу хране за 8 радника ЈУ „Центар за културу и спорт“ Србац, види…
 • Обавјешење о набавци робе- клипног компресора и 6 (шест) композитних боца за изолационе апарате, за потребе Територијалне ватрогасне јединице Србац, види…
 • Обавјештење о набавци услуга штампања за потребе општинске управе општине Србац за период до 31.12.2020. године, види…
 • Обавјештење о набавци услуга „Изнајмљивања мрежних мултифункционалних уређаја за штампање“, види…
 • „Реконструкције водоводне мреже у центру града и објекту Дома културе у Српцу“, види…
 • Обавјештење о набавци радова „Реконструкције трибина на терену за мале спортове у Српцу“, види…
 • Обавјештење о набавци робе „Артикала за потребе чајне кухиње општинске управе општине Србац за период до 31.12.2020. године“, види…
 • Позив за достављање понуда за обављање услуга контроле и наплате паркинг простора на подручју мјеста Србац за период до 31.12.2020. године, види…
  …………………………….
  – Јавне набавке – ТЕНДЕРИ 2019. г. види…
  – Јавне набавке – ТЕНДЕРИ 2018. г. види…
  – Јавне набавке – ТЕНДЕРИ 2017. г. види…
  – Јавне набавке – ТЕНДЕРИ 2016. г. види…
  – Јавне набавке – ТЕНДЕРИ 2015. г. види…

Comments are closed.