Службени гласник – 2019. г.
22. јануара, 2019.
Потенцијали за улагање у србачку привреду
6. марта, 2019.

Тендери – 2019. г.

 • Обавјештење о набавци клипног компресора и композитних боца за потребе Територијалне ватрогасне јединице Србац, види…
 • Обавјештење о набавци робе – клипног компресора и шест композитних боца за изолационе апарате , за потребе Територијалне ватрогасне јединице Срба, види…
 • Обавјештење о набавци услуга “Штампања “Монографије Српца”, види…
 • Обавјештење о набавци услуга “Зимског одржавања градских улица и локалних путева на подручју општине Србац за период од 15.11.2019. године до 15.04.2020. године”, види…
 • Обавјештење о набавци радова ” Изградње Друштвеног дома у МЗ Разбој Љевчански”, види…
 • Обавјештење о набавци радова “Изградње Друштвеног дома у МЗ Разбој Љевчански”, види…
 • Обавјештење о набавци радова “Реализације пројекта – Безбједно до вртића ” – Изградња принудног успоривача брзине,  види…
 • Информацију о преговарачком поступку за хитне интервенције извођења радова на подручју општине Србац – санација локалних путева са макадамским коловозним застором на подручју општине Србац (Санација штета од олујног невремена), види…
 • Информацију о преговарачком поступку за хитне интервенције извођења радова на подручју општине Србац- санација кровова на објекту Ватрогасног дома у Српцу, ЈУ “Дом здравља” у Српцу и ЈУ ОШ “Доситеј Обрадовић” у Разбој Љ. (Санација штета од олујног невремена), види…
 • Информацију о преговарачком поступку за хитне интервенције извођења радова на подручју општине Србац- санација пропуста на локалним путевима на подручју општине Србац (Санација штета од олујног невремена), види…
  Обавјештење о набавци радова “Занатских радова у објекту Центра за социјални рад општине Србац и спомен соби палим борцима ВРС”, види…
 • Обавјештење о набавци геодетских услуга, види…
 • Обавјештење о набавци робе – огревног дрвета ( тврди лишћар I и II класе ) за потребе општине Србац за грејну сезону 2019/2020 године, види…
 • Обавјештење о набавци услуга превоза и резања огревног дрвета за потребе општинске управе општине Србац за грејну сезону 2019/2020 године, види…
 • Обавјештење о набавци банкарских услуга одобравања краткорочног кредитног задужења општине Србац, види…
 • Обавјештење о набавци услуга “Одржавања и санације јавне расвјете на подручју општине Србац за период до 31.12.2019. године”, види…види…
 • Обавјештење о набавци робе- уређаја за извлачење паре, дима и гасова из затвореног простора, види…види…
 • Обавјештење о набавци услуга ” Услуга спровођења дератизације и дезинсекције на територији општине Србац за 2019. годину “, види…види…
 • Позив за достављање понуда за услуге кетеринга за ЈУ ” Центар за културу и спорт ” Срба, види…
 • Обавјештење о набавци радова шљунчења локалних путева са макадамским коловозним застором на подручју општине Србац, види…
 • Обавјештење о набавци горива за период до 31.12.2019. године, види…
 • Позив за достављање понуда за набавку услуга “Услуге контроле и наплате паркинг простора на подручју мјеста Србац за период до 31.12.2019. године”, види…
 • Обавјештење о набавци услуга штампања за потребе општинске управе општине Србац за период до 31.12.2019. године, види…види…
 • Информацију о преговарачком поступку без објављивања обавјештења о набавци за набавку услуга “Комуналног уређења града Српца за период до 31.12.2019. године”, види…
 • Информацију о преговарачком поступку без објављивања Обавјештења о набавци, види…
 • Обавјештење о набавци радова  ” Крпања ударних рупа и санације коловоза и банкина на локалној путној мрежи и у улицама на подручју општине Србац за период до 31.12.2019. године ” бр. 987-7-2-8-3-10/19, види…
 • Обавјештење о набавци услуга ” Обиљежавања хоризонталне саобраћајне сигнализације на територији општине Србац за 2019. годину ” бр. 987-7-2-8-3-10/19, види…
 • Обавјешење о набавци робе – мобилних уређаја за наплату паркирања, види…
 • Обавјештење о набавци робе – аутомобила- моторног возила (половног возила) за потребе општинске управе општине Србац,  види…
 • Обавјештење о набавци услуга “Изнајмљивањe мрежних мултифункционалних уређаја за штампање и одржавања принтер  / копир/ скенер/ факс уређаја са инсталирањем софтвера за мониторинг  за потребе општинске управе општине Србац за период до 31.12.2019. године”, види…
 • Обавјештење о набавци робе – артикала за потребе чајне кухиње за период до 31.12.2019. године, види…
 • Позив за достављање понуда за набавку услуга – угоститељских услуга -послуживања хране и пића (код више угоститеља са подручја општине Србац), види………

…………………………….
– Јавне набавке – ТЕНДЕРИ 2018. г. види…
– Јавне набавке – ТЕНДЕРИ 2017. г. види…
– Јавне набавке – ТЕНДЕРИ 2016. г. види…
– Јавне набавке – ТЕНДЕРИ 2015. г. види…

Comments are closed.