Службени гласник – 2018.
12. фебруара, 2018.
Остала документа – 2018.
26. марта, 2018.

Тендери – 2018. г.

– Обавјештење о набавци радова „Уређење спортских терена у МЗ Бајинци – прекривање трибина на стадиону у Бајинцима“, види…
– Обавјештење о набавци робе „Специјализованог возила за одвоз комуналног отпада (половног возила)“ види…
– Информацију о преговарачком поступку, види…
– Обавјештење о набавци робе и радова „Набавка опреме и изградња система надзора јавних површина општине Србац“, види…
– Обавјештење о набавци радова „Шљунчење локалних путева са макадамским коловозним застором – II фаза“, види…
– Обавјештење о набавци радова „Санације локалних путева у МЗ Кукуље“, види…
– Обавјештење о набавци радова „Санације локалног пута и изградње паркинга у Каоцима“,  види…
– Обавјештење о набавци радова „Санације локалног пута у Смајинцима“, види…
– Обавјештење о набавци услуга „Зимског одржавања градских улица и локалних путева на подручју општине Србац“, види…
– Обавјештење о набавци радова „Санације оштећења локалног макадамског пута у Селишту и санација оштећења на локалном путу у Новој Веси“, види…
– Обавјештење о набавци радова „Реализације пројекта уређења ужег градског језгра“, види…
– Обавјештење о набавци робе – уређаја за извлачење паре, дима и гасова из затвореног простора, види…
– Обавјештење о набавци радова „Реконструкције путева, водопривредних објеката и улица“, види…
– Обавјештење о набавци радова „Изградње локалне путне инфраструктуре – фаза II“, види…
– Обавјештење о набавци услуга превоза и резања огревног дрвета за потребе општинске управе општине Србац за грејну сезону 2018/2019 годин, види…
– Обавјештење о набавци робе – огревног дрвета за потребе општине Србац за грејну сезону 2018/2019 годин, види…
– Обавјештење о набавци радова „Санације зграде ЈУ“ Центар за социјални рад „Србац“, види…
– Обавјештење о набавци услуга одржавања и проширења јавне расвјете на подручју општине Србац за период до 31.12.2018. године, види…
– Обавјештење о набавци радова „Изградње локалне путне инфраструктуре у општини Србац“, види…
– Обавјештење о набавци банкарских услуга одобравања краткорочног кредитног задужења општине Србац, види…
– Обавјештење о набавци радова „Набавке (израде) и постављања аутобуских стајалишта“, види…
– Обавјештење о набавци робе „Артикала за потребе чајне кухиње општинске управе општине Србац за период до 31.12.2018. године“, види…
– Обавјештење о набавци услуга “ Обиљежавања хоризонталне сигнализације на територији општине Србац“, види…
– Обавјештење о набавци услуга дератизације и дезинсекције на територији општине Србац за 2018. годину бр. 987-7-2-20-3-18/18, види…
– Обавјештење о набавци услуга дератизације и дезинсекције на територији општине Србац за 2018. годину бр. 987-7-2-20-3-18/18, види…
– Обавјештење о набавци услуга штампања за потребе општинске управе општине Србац за период до 31.12.2018. године, види…
– Обавјештење о набавци робе – униформи за раднике Територијалне ватрогасне јединице Србац бр. 987-7-1-16-3-15/18, види…
– Припреме и доставе хране за 87 радника општинске управе општине Србац – кетеринг, види…
– Информацију о преговарачком поступку без објављивања Обавјештења о набавци, види…
– Горива за потребе општинске управе општине Србац за период до 31.12.2018. године, види…
– Изнајмљивања мрежних мултифункционалних уређаја за штампање и одржавање принтер/копир/скенер/факс уређаја … за период до 31.12.2018. године, види…
– Обавјештење о набавци робе – артикала за потребе чајне кухиње општинске управе општине Србац за период до 31.12.2018. године, види…
– Шљунчења локалних путева са макадамским коловозним застором,  види…

———————————
– Јавне набавке – ТЕНДЕРИ 2017. г. види…
– Јавне набавке – ТЕНДЕРИ 2016. г. види…
– Јавне набавке – ТЕНДЕРИ 2015. г. види…

Comments are closed.