Javne nabavke – 2015.
8. априла, 2015.
Javne nabavke – Ostali dokumenti (2015)
8. априла, 2015.

Javne nabavke – Tenderi (2015)

– Obavještenje o nabavci radova „Izgradnje mosta na rijeci Osovici u Gornjim Korovima, vidi…

– Obavještenje o nabavci radova „Izgradnje parka u Srpcu (izgradnje staza za rekreativno trčanje, šetnju i druge aktivnosti)“, vidi…

–  Obavještenje o nabavci usluga „Zimskog održavanja gradskih ulica i lokalnih puteva na području opštine Srbac za period od 15. 11. 2015. do 15. 04. 2016. godine“, vidi…

– Obavještenje o nabavci radova „Prekrivanja Društvenog doma u Starom Martincu“, vidi…

– Obavještenje o nabavci radova „Izgradnje dijela distributivnog i dijela sekundarnog cjevovoda za snabdjevanje vodom – Župski Razboj ( razvodna mreža i kućni priključci, grana 2B )“, vidi…

– Obavještenje o nabavci radova „Čišćenja kanala i pravljenje propusta na Brzaji i ušća sa Krnjadom u Bajincima“, vidi…

– Obavještenje o nabavci usluga „Smještaja i ishrane pripadnika Oružanih snaga BiH po Sporazumu o međusobnim obavezama na sanaciji putnih pravaca u opštini Srbac“, vidi…

– Obavještenje o nabavci usluga „Čišćenja i izmuljivanja kanala Mali i Veliki Krnjad“, vidi…

– Obavještenje o nabavci robe „Goriva, ulja i maziva po Sporazumu o međusobnim obavezama na sanaciji putnih pravaca u opštini Srbac (zaključenim dana 28.08.2015. godine između Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine i opštine Srbac, u opštini Srbac protokolisan pod brojem 02-022-51/15)“, vidi…

– Obavještenje o nabavci radova “ Asvaltiranja lokalnog puta u Gornjim Srđevićima prema fabrici vode ( I faza )“, vidi…

– Obavještenje o nabavci radova  „Realizaciji projekta “ Stambenog zbrinjavanja Roma u Bosni i Hercegovini u 2014. ( i 2013. ) godini“, vidi…

– Obavještenje o nabavci za postupak javne nabavke radova „Izgradnje vodovoda u Ćukalima – distributivni cjevovod“, vidi…

– Obavještenje o nabavci za postupak javne nabavke robe „Kancelarijskog materijala za potrebe opštinske uprave opštine Srbac za period do 31. 12. 2015. godine“, vidi…

– Obavještenje o nabavci za postupak javne nabavke radova „Izgradnje dijela distributivnog i dijela sekundarnog cjevovoda za snabdjevanje vodom – Župski Razboj (razvodna mreža i kućni priključci, grana 2B), vidi…

– Obavještenje o nabavci radova „Sanaciji lokalnog puta Glamočani-Bajinci-Novi Gaj“, vidi… 

– Obavještenje o nabavci radova  “ Asvaltiranja lokalnog puta u Kaocima (Donji Kaoci, zaseok Potočani)“, vidi…

– Obavještenje o nabavci za postupak javne nabavke usluga „Košenja kanala Berek“, vidi…

– Obavještenje o nabavci radova „Sanacije školskog igrališta u Osnovnoj školi u Sitnešima“; vidi…

– Obavjestenje o nabavci artikala za tekuće održavanje zgrada opštinske uprave; vidi…

– Obavještenje o nabavci artikala za potrebe čajne kuhinje opštinske uprave opštine Srbac za period do 31.12.2015. godine; vidi…

– Obavještenje o nabavci usluga „Održavanja javne rasvjete na području opštine Srbac za period do 31.12.2015. godine“, vidi…

– Izvjestaj o provedenom postupku javne nabavke robe – nagrada za maturante Školskog centra “ Petar Kočić “ Srbac – knjige; vidi…

– Izvjestaj o provedenom postupku javne nabavke radova „Nabavke i razastiranja šljunka po putevima na području opštine Srbac i uređenja kanala u Dvorinama i Trnjačanima“; vidi…

– Odluku o dodjeli Ugovora o izvođenju radova “ Mašinsko izmuljivanje putnih jaraka i sanacija poprečnog propusta – Selo Srbac; vidi…

– Obavještenje o nabavci za postupak javne nabavke usluga- Krčenje i košenje prostora – Uređenje korita kanala Krnjak i Berek; vidi…

– Obavjestenje o nabavci za postupak javne nabavke usluga – iznajmljivanja mrežnih multifunkcionalnih uređaja i održavanja printer/kopir/faks uređaja; vidi…

– Obavještenje o nabavci za postupak javne nabavke usluga – Sprovođenje dezinsekcije- suzbijanja komaraca na teritoriji opštine Srbac za 2015. godin; vidi…

– Obavještenje o nabavci za postupak javne nabavke radova “ Nabavke i razastiranja šljunka po putevima na području opštine Srbac i uređenje kanala u Dvorinama i Trnjačanima ( kanal Makva ) „, vidi ovde…

– Obavještenje o nabavci, vidi ovde…

Comments are closed.