У протекла четири дана двије новообољеле особе
25. маја, 2021.
Продао ауто и сав новац уплатио за лијечење малог Гаврила
26. маја, 2021.

Шеста сједница Скупштине општине Србац у уторак 1. јуна

Предсједник Скупштине општине Србац Милош Будић заказао је за уторак 1. јуна шесту сједницу локалног парламента на којој ће се наћи 44 тачке дневног реда.

Сједница почиње у 10 часова.

Дневни ред:
1. Извод из записника са пете сједнице Скупштине општине Србац,
2. Извјештај о извршењу буџета општине Србац за 2020. годину,
3. Извјештај о стању управног рјешавања у Општинској управи општине Србац за 2020. годину,
4. Извјештај о реализацији Плана капиталних инвестиција општине Србац за 2020. годину,
5. Извјештај о реализацији Програма зимског одржавања улица и локалних путева у 2020/2021. години на подручју општине Србац,
6. Извјештај о стању припремљености система противградне превентиве на подручју општине Србац за противградну сезону 2021. године,
7. Информација о раду и пословању Правобранилаштва Републике Српске – Сједиште замјеника Бањалука за подручје општине Србац за 2020. годину,
8. Информација о реализацији уговорених услуга утврђивања времена и узрока смрти за лица умрла ван здравствене установе на подручју општине Србац за 2020. годину,
9. Информација о реализацији Програма системске дератизације и дезинсекције на подручју општине Србац за 2020. годину,
10. Информација о раду Полицијске станице Србац за прво тромјесечје 2021. године,
11. Нацрт Одлуке о усвајању ребаланса Буџета општине Србац за 2021. годину,
12. Нацрт Одлуке о измјени Одлуке о извршењу Буџета општине Србац за 2021. годину,
13. Приједлог Одлуке о краткорочном кредитном задужењу општине Србац,
14. Приједлог Одлуке о приватизацији стамбене јединице у државној својини,
15. Приједлог Одлуке о приступању изради дијела регулационог плана простора између улица 11.Новембра, Моме Видовића, Данка Митрова, Саве Вујановића Жуће и Савске у Српцу,
16. Приједлог Рјешења о именовању Савјета за израду измјене дијела „Регулационог плана простора између улица 11. Новембра, Моме Видовића, Данка Митрова, Саве Вујановића Жуће и Савске у Српцу“,
17. Приједлог Одлуке о давању у закуп просторије политичком субјекту Српска демократска странка ОО Србац (СДС),
18. Приједлог Одлуке о давању у закуп просторије политичком субјекту Партија демократског прогреса ОО Србац (ПДП),
19. Приједлог Одлуке о продаји неизграђеног грађевинског земљишта у К.О. Црнаји Рамичић Бесиму из Црнаје,
20. Приједлог Одлуке о продаји неизграђеног грађевинског земљишта у Индустријској зони у К.О. Црнаја ЗТР „Хатеза“ Мира Кусић с.п. Србац,
21. Приједлог Одлуке о приступању продаји неизграђеног грађевинског земљишта општине Србац у К.О. Расавац,
22. Приједлог Одлуке о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање директора Јавне здравствене установе Дом здравља Србац,
23. Приједлог Одлуке о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање директора Јавне установе Агенција за развој малих и средњих предузећа општине Србац,
24. Приједлог Одлуке о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање два члана Управног одбора Јавне установе Центар за културу и спорт Србац, два члана Управног одбора Јавне здравствене установе Дом здравља Србац и два члана Управног одбора Јавног предузећа „Радио Србац“ Србац,
25. Приједлог Одлуке о расписивању Јавног конкурса за избор једног члана Школског одбора у Јавној установи Основна школа „Јован Јовановић Змај“ Србац и једног члана Школског одбора у Јавној установи Основна школа „Доситеј Обрадовић“ Разбој Љевчански испред јединице локалне самоуправе,
26. Приједлог Рјешења о разрјешењу Љиљане Кошчица дужности директора Јавног предузећа „Радио Србац“, Србац,
27. Приједлог Рјешења о именовању директора Јавног предузећа „Радио Србац“ Србац,
28. Приједлог Рјешења о разрјешењу Радована Митраковића дужности вршиоца дужности директора Јавне установе Центар за културу и спорт Србац
29. Приједлог Рјешења о именовању директора Јавне установе Центар за културу и спорт Србац,
30. Приједлог Рјешења о разрјешењу Слађане Поткоњак дужности директора Јавне установе Центар за социјални рад Србац,
31. Приједлог Рјешења о именовању директора Јавне установе Центар за социјални рад Србац,
32. Приједлог Рјешења о разрјешењу дужности чланова Управног одбора Јавне установе Агенција за развој малих и средњих предузећа општине Србац,
33. Приједлог Рјешења о именовању чланова Управног одбора Јавне установе Агенција за развој малих и средњих предузећа општине Србац,
34. Приједлог Рјешења о разрјешењу Вујадина Савића дужности вршиоца дужности члана Управног одбора Јавне установе Центар за културу и спорт Србац,
35. Приједлог Рјешења о именовању члана Управног одбора Јавне установе Центар за културу и спорт Србац,
36. Приједлог Рјешења о разрјешењу Милорада Новаковића дужности члана Управног одбора Јавног предузећа „Радио Србац“ Србац,
37. Приједлог Рјешења о именовању члана Управног одбора Јавног предузећа „Радио Србац“ Србац,
38. Приједлог Рјешења о разрјешењу Бранке Милетић дужности члана Управног одбора Јавне установе Центар за социјални рад Србац,
39. Приједлог Рјешења о именовању члана Управног одбора Јавне установе Центар за социјални рад Србац,
40. Приједлог Рјешења о измјени Рјешења о избору Комисије за послове из стамбене области,
41. Приједлог Рјешења о именовању Комисије за избор директора Јавне здравствене установе Дом здравља Србац и директора Јавне установе Агенција за развој малих и средњих предузећа општине Србац,
42. Приједлог Рјешења о именовању Комисије за избор два члана Управног одбора Јавног предузећа „Радио Србац“ Србац, два члана Управног одбора Јавне установе Центар за културу и спорт Србац и два члана Управног одбора Јавне здравствене установе Дом здравља Србац,
43. Приједлог Рјешења о именовању Комисије за избор једног члана Школског одбора у Јавној установи Основна школа „Јован Јовановић Змај“ Србац и једног члана Школског одбора у Јавној установи Основна школа „Доситеј Обрадовић“ Разбој Љевчански испред јединице локалне самоуправе,
44. Одборничка питања и одговори на одборничка питања.

Comments are closed.