Српчанин Јован Радомир промотер српске културе и обичаја у Стокхолму
24. априла, 2019.
Распоред богослужења за васкршње празнике у парохијама Стапари, Лепеница, Ножичко, Kукуље и Kобаш
24. априла, 2019.

Саопштење о могућности ограниченог рада у дане државних празника

Начелник општине Млађан Драгосављевић обавјештава јавност о могућностима ограниченог рада на дане Међународног празника рада 1. и 2. маја и Дана побједе над фашизмом 9. маја 2019. године.

Тако у овим данима могу да раде у ограниченом радном времену од 8 до 12 часова привредна друштва и предузетници на подручју општине Србац који обављају трговинску дјелатност прехрамбеним производима и дјелатност продавница мјешовите робе, пољопривредне апотеке, апотекарске установе и ветеринарске амбуланте, као и други трговински објекти, уколико имају потребу да раде на дане наведених празника.

На дан Међународног празника рада 1. и 2. маја и Дана побједе над фашизмом 9. маја 2019. године дужни су да раде субјекти који су наведени у Наредби начелника општине о одређивању предузећа, установа и других организација општине Србац, која су дужна да раде у дане празника Републике Српске:

1. Предузећа која обављају комуналне дјелатности: производњу, дистрибуцију и испоруку воде у времену од 00 до 24 часа, те врше одржавање водоводних и одводних инсталација – дежурство, у времену од 00 до 24 часа,

2. Предузећа која обављају комуналне дјелатности: које се односе на пружање погребних услуга, као и чишћење снијега зависно од потребе и временских услова у времену од 00 до 24 часа,

3. Територијална ватрогасна јединица Србац у времену од 00 до 24 часа, односно организовање дежурства и приправности зависно од процјене опасности,

4. Цивилна заштита у времену од 00 до 24 часа, односно организовање дежурства и приправности зависно од процјене опасности,

5. Здравствена установа Дом здравља Србац – Служба хитне медицинске помоћи у времену од 00 до 24 часа,

6. Апотекарске установе, првог дана празника у времену од 10 до 12 часова, а другог дана празника најмање од 8 до 16 часова, а на дан празника који се не ради, један дан у времену од 8 до 12 часова, с тим што у наведене дане мора радити бар једна установа као дежурна, што се заједно с овом наредбом мора истаћи на видном мјесту апотекарске установе, уз обавјештење која установа ради и у којем радном времену,

7. Ветеринарске амбуланте дужне су у дане празника организовати дежурство и приправност ради пружања ветеринарских интервенција, као и организовати прегледе узорака меса у времену од најмање четири часа, а најдуже у редовном радном времену, с тим што за ове потребе мора радити бар једна станица/амбуланта као дежурна, што се заједно с овом наредбом и обавјештењем о данима рада и распореду радног времена истиче на видном мјесту,

8. Угоститељски објекти могу да раде у складу са Одлуком о радном времену угоститељских објеката на подручју општине Србац („Службени гласник општине Србац“, број 8/1, 18/13 и 5/17).

9. Правна лица и предузетници који обављају: трговинску, занатску и услужну дјелатност могу да раде у дане празника Републике Српске у складу са чланом 7. Одлуке о одређивању радног времена правним лицима и предузетницима који обављају трговинску, занатску и услужну дјелатност на подручју општине Србац, („Службени гласник општине Србац“, бр. 2/08).

Овакве одлуке су у складу са Законом о празницима Републике Српске („Службени гласник Републике Српске бр. 43/07) којим су утврђени празници у Републици Српској, као и чланом 5. став 3. којим је прописано да ће Начелник општине одредити предузећа и установе и друге организације који су дужни да раде и у дане празника и у ком обиму, ради задовољавања неопходних потреба грађана.

Kада је ријеч о вјерским празницима, Влада Републике Српске донијела је одлуку да ће у дане православног Васкрса, који је по Закону о празницима Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 43/07) вјерски празник, нерадни дани за вјернике православне вјероисповијести бити:

-26.4. (Велики петак),
-28.4. (дан Васкрса) и
-29.4.2019.године (Васкршњи понедјељак)

Вјерници православне вјероисповијести имају право на плаћени изостанак са радног мјеста у те дане.

Comments are closed.