Дјечији концерт фолклора у суботу 16. новембра у Kукуљама
13. новембра, 2019.
Освећење темеља храма у Ћукалима у суботу 16. новембра
15. новембра, 2019.

Саопштење о могућности ограниченог рада на дан државног празника 21. новембра

Начелник општине Млађан Драгосављевић обавјештава јавност да на Дан успостављања Општег оквирног споразума за мир у БиХ, у четвртак 21. новембра који је државни празник, може се издати одобрење за рад у ограниченом радном времену од 8 до 12 часова привредним друштвима и предузетницима на подручју општине Србац који обављају трговинску дјелатност прехрамбеним производима и дјелатност продавница мјешовите робе.

Исто одобрење се може издати и пољопривредним апотекама, као и другим трговинским објектима, уколико имају потребу да раде на дан наведеног празника.

У том смислу, потребно је поднијети захтјев за рад на дан празника, који се таксира са 12 KМ општинске административне таксе, те од надлежног органа прибавити одговарајуће рјешење.

У наведеном времену од 8 до 12 часова могу да раде и апотекарске установе и ветеринарске амбуланте дефинисане тачком 6 и 7. Наредбе Начелника општине број: 02-022-270/17 од 22.12.2017. године, без подношења посебног захтјева.

Овакве одлуке су у складу са Законом о празницима Републике Српске („Службени гласник Републике Српске бр. 43/07) којим су утврђени празници у Републици Српској, као и чланом 5. став 3. којим је прописано да ће начелник општине одредити предузећа и установе и друге организације који су дужни да раде и у дане празника и у ком обиму, ради задовољавања неопходних потреба грађана. То је утврђено одговарајућом наредбом, а имајући у виду Одлуку о одређивању радног времена правним лицима и предузетницима који обављају трговинску, занатску и услужну дјелатност на подручју општине Србац, те цијенећи потребу задовољавања неопходних потреба грађана.

Comments are closed.