Новогодишњи пакетићи за полазнике вртића
30. децембра, 2021.
У протекла два дана 10 нових случајева вируса корона у Српцу
31. децембра, 2021.

Саопштење о могућности ограниченог рада 10. и 14. јануара

Начелник општине Млађан Драгосављевић обавјештава јавност о могућности ограниченог рада у понедјељак 10. јануара и петак 14. јануара, који су проглашени за нерадне дане закључком Владе Републике Српске.

На наведене дане могу да раде у ограниченом радном времену од 8 до 12 часова привредна друштва и предузетници на подручју општине Србац који обављају трговинску дјелатност прехрамбеним производима и дјелатност продавница мјешовите робе, пољопривредним апотекама, као и другим трговинским објектима, уколико имају потребу да раде на дане наведених празника.

Предузећа и установе која су дужна да раде и у наведене дане, ради задовољавања неопходних потреба грађана, у складу са Наредбом начелника општине су:

– Предузећа која обављају комуналне дјелатности: производњу, дистрибуцију и испоруку воде у времену од 00 до 24 часа, те врше одржавање водоводних и одводних инсталација – дежурство, у времену од 00 до 24 часа,

– Предузећа која обављају комуналне дјелатности: које се односе на пружање погребних услуга, као и чишћење снијега зависно од потребе и временских услова у времену од 00 до 24 часа,

– Територијална ватрогасна јединица Србац у времену од 00 до 24 часа, односно организовање дежурства и приправности зависно од процјене опасности,

– Цивилна заштита у времену од 00 до 24 часа, односно организовање дежурства и приправности зависно од процјене опасности,

– Служба хитне медицинске помоћи Дома здравља Србац у времену од 00 до 24 часа,

– Апотекарске установе, првог дана празника у времену од 10 до 12 часова, а другог дана празника од 8 до 12 часова, а на дан празника који се не ради један дан у времену од 8 до 12 часова, с тим што у наведене дане мора радити бар једна установа као дежурна, што се заједно с овом наредбом мора истаћи на видном мјесту апотекарске установе, уз обавјештење која установа ради и у којем радном времену,

– Ветеринарске амбуланте дужне су у дане празника организовати дежурство и приправност ради пружања ветеринарских интервенција, као и организовати прегледе узорака меса у времену од најмање четири часа, а најдуже у редовном радном времену, с тим што за ове потребе мора радити бар једна станица/амбуланта као дежурна, што се заједно с овом наредбом и обавјештењем о данима рада и распореду радног времена истиче на видном мјесту,

– Здравствене установе могу да организују рад у једној смјени ради обезбјеђивања континуитета пружања услуга здравствене заштите,

– Угоститељски објекти могу да раде у складу са Одлуком о радном времену угоститељских објеката на подручју општине Србац („Службени гласник општине Србац“, број 8/11, 18/13 и 5/17).

– Правна лица и предузетници који обављају: трговинску, занатску и услужну дјелатност могу да раде у дане празника Републике Српске у складу са чланом 7. Одлуке о одређивању радног времена привредним друштвима и предузетницима који обављају трговинску, занатску и услужну дјелатност на подручју општине Србац, („Службени гласник општине Србац“ број 2/20).

На дан празника не раде републички органи и организације, органи јединице локалне самоуправе, предузећа, установе и друге организације и лица која професионално обављају услужне и производне дјелатности.

Јединице локалне самоуправе су, у дане празника, дужне поступати у складу са одлукама Републичког штаба за ванредне ситуације односно у складу са одредбама градских/општинских штабова за ванредне ситуације.

Закључком Владе Републике Српске, у складу са Законом о празницима Републике Српске, Законом о Дану Републике Српске и Одлуком о начину обиљежавања и празновања Дана Републике Српске нерадни дани су и Нова година 1, 2. и 3. јануар, Бадњи дан и Божић 6. и 7. јануар и Дан Републике 9. јануар.

Comments are closed.