Оглас о додјели стипендија
4. јануара, 2019.
За културне и спортске манифестације 30 хиљада KМ, расписан јавни позив за додјелу средстава
4. јануара, 2019.

Расписан оглас о додјели стипендија, студентима 60 хиљада KМ из буџета општине Србац

Начелник општине Млађан Драгосављевић расписао је оглас о додјели стипендија за школску 2018/19. годину за шта ће из буџета општине за ову годину бити издвојено 60 хиљада KМ.

Стипендије ће бити додијељене у три категорије, и то: стипендије према социјалном статусу, стипендије за мастер студије по Болоњском систему школовања и постдипломске студије по досадашњем систему школовања и стипендије за остале студенте, а студенти могу остварити право на стипендију само по једном основу.

Стипендије ће се исплаћивати у шест једнаких рата по 100 KМ, док ће студент на мастер и постдипломским студијама добити једнократно 600 KМ.

Право на стипендије према социјалном статусу могу остварити редовно уписани студенти, друге и виших година студија, свих високошколских установа, који испуњавају један од сљедећих посебних услова: дјеца погинулих бораца и ратних војних инвалида од I до IV категорије, студенти без родитељског старања, студенти чији су родитељи корисници сталне новчане помоћи и студенти са инвалидитетом који остварују право на додатак за помоћ и његу другог лица.

Стипендије за мастер студије по Болоњском систему школовања и постдипломске студије по досадашњем систему школовања, могу остварити редовно уписани први пут студенти мастер студија а који се воде на евиденцији Завода за запошљавање Републике Српске.

Стипендије за остале студенте могу остварити редовно уписани, први пут, студенти друге и виших година студија свих високошколских установа, ученици вуковци и ученик генерације ЈУ Центар средњих школа “Петар Kочић” Србац у 2018. години. Студенти који су уписали апсолвентски стаж не испуњавају услове ове Одлуке.

Право на додјелу стипендија имају студенти који имају пребивалиште на подручју општине Србац најмање годину дана прије подношења пријаве, редовно уписани студенти, студенти који на првом циклусу студија нису старији од 25 година, на другом циклусу студија од 27 година, осим студената студија који трају пет или шест година, који на првом циклусу не могу бити старији од 27 година. У изузетним случајевима, стипендија се може додијелити и студентима старијим од наведеног у случајевима теже болести, његе дјетета до године дана живота, одржавања трудноће и другим оправданим случајевима и студенти који не примају стипендију из других јавних извора стипендирања.

Стипендија ће се додијелити искључиво оним кандидатима који наведено право не остварују код друге установе даваоца или појединца о чему достављају писмену изјаву.

Пријава на конкурс подноси се на прописаном обрасцу који се може пронаћи на нашој интернет страници кликом на овај линк, гдје се може прочитати и комплетан текст јавног позива у којем је наведено коју је документацију неопходно приложити уз пријаву.

Пријава са потребним доказима предаје се у Општинској управи општине Србац, а може се послати и путем поште на адресу: Општина Србац, Одјељење за привреду, пољопривреду и друштвене дјелатности (са назнаком: „за стипендију“), Трг бораца бр. 1 ; 78420 Србац.

Рок за подношење захтјева за додјелу стипендија је понедјељак 4. фебруар.

Непотпуни и неблаговремено поднесени захтјеви неће се узимати у разматрање.

Све додатне информације могу се добити путем телефона, број 740-001, локал 217.

Comments are closed.