Протосинђел Теофил добио вриједно признање
8. јуна, 2020.
Јавни позив за угоститеље и туристичке агенције за пројекат додјеле туристичких ваучера
9. јуна, 2020.

Расписан јавни позив за суфинансирање јавних потреба у култури

Министарство просвјете и културе Републике Српске расписало је јавни позив за суфинансирање јавних потреба у култури у 2020. години.

Расписани су конкурси из области: издавачке дјелатности, књижевности, визуелне и мултимедијалне умјетности, из области заштите и промоције културног насљеђа, из области позоришне дјелатности, из области филмске дјелатности – филмски фестивали, музичке и музичко-сценске умјетности, затим за суфинансирање пројеката културно-умјетничких друштава и ансамбала народних игара и пјесама, те за суфинансирање пројеката културног стваралаштва националних мањина.

Први пут ове године расписани су Јавни конкурс за суфинансирање пројеката развоја филмског сценарија у Републици Српској и Јавни конкурс за суфинансирање програма рада репрезентативних струковних удружења у Републици Српској.

Право подношења пријава имају правна лица регистрована за обављање културно-умјетничке дјелатности на територији Републике Српске, као и јавне установе културе чији је оснивач јединица локалне самоуправе, и то искључиво са пројектима за које је планирано више извора финансирања, водећи при том рачуна да предвиђено суфинансирање од стране Министарства просвјете и културе не прелази 80 одсто од укупног буџета пројекта.

Пројекте ће оцјењивати комисија, за сваку област појединачно. Пројекти који у поступку вредновања остваре мање од 70 бодова не могу бити предложени за суфинансирање.

Подносиоци пријава сву потребну документацију треба да доставе у складу са одредбама сваког појединачног конкурса и на обрасцима које је прописало Министарство просвјете и културе. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање.

Сви конкурси, уз обавезне пратеће обрасце за пријаву те обрасце за процјену квалитета пријављених пројеката, доступни су на порталу Владе Републике Српске – на страници Министарства просвјете и културе Републике Српске (www.vladars.net). Сви пројекти и манифестације ће се реализовати у складу са актуелном епидемиолошком ситуацијом и препорученим мјерама надлежних институција.

Comments are closed.