Млади Kрајишник поражен у Доњим Подградцима
9. априла, 2019.
Двадесет друга сједница Скупштине општине Србац у уторак 16. априла
9. априла, 2019.

Расписан јавни позив за шест програма запошљавања и самозапошљавања

Министарство рада и борачко инвалидске заштите РС и Завод за запошљавање Републике Српске расписали су данас јавни позив за кориштење средстава по шест програма запошљавања у 2019. години.

У питању су:

1. Програм подршке запошљавању младих са ВСС у статусу приправника у 2019. години;
2.Програм обуке, доквалификације и преквалификације у 2019. години;
3.Програм подршке запошљавању Рома у Републици Српској у 2019. години;
4.Програм запошљавања и самозапошљавања циљних категорија у привреди у 2019. години;
5.Програм суфинансирања запошљавања и самозапошљавања дјеце погинулих бораца Војске Републике Српске, демобилисаних бораца и ратних војних инвалида ВРС у 2019. години, „Заједно до посла”;
6.Програм подршке запошљавању у привреди путем исплате подстицаја у висини уплаћених пореза и доприноса.

Програм подршке запошљавању младих са ВСС у статусу приправника у 2019. години има за циљ оспособљавање младих лица активних тражилаца посла са евиденције незапослених лица за полагање приправничког испита и самосталан рад у струци. Приправнички стаж за лица са ВСС траје 12 мјесеци. Програмом је обухваћено финансирање обављања приправничког стажа за 200 лица.

Програмом обуке, доквалификације и преквалификације у 2019. години обухваћено је финансирање обука, доквалификације и преквалификације и запошљавање код познатог послодавца након успјешно проведене обуке, доквалификације и преквалификације за лица са евиденције Завода за запошљавање Републике Српске. Циљну групу чине незапослена лица закључно са четвртим степеном стручне спреме, који активно траже запослење и пријављени су на евиденцију незапослених.

Програмом подршке запошљавању Рома у Републици Српској у 2019. години обухваћено је запошљавање Рома са евиденције који активно траже запослење, а који су на дан објаве Јавног позива за кориштење средстава били изјашњени као Роми/Ромкиње на евиденцији Завода.

Програмом запошљавања и самозапошљавања циљних категорија у привреди у 2019. години предвиђено је запошљавање и самозапошљавање 1.225 лица из циљне групе Програма, која активно траже запослење и пријављена су на евиденцију како слиједи: лица старија од 40 година, жене жртве породичног насиља и ратне тортуре, штићеници домова који су завршили школовање, жене у руралним срединама и лица која се налазе на евиденцији дуже од шест мјесеци.

Програмом финансирања запошљавања и самозапошљавања дјеце погинулих бораца, демобилисаних бораца и ратних војних инвалида ВРС у 2019. години, „ЗАЈЕДНО ДО ПОСЛА” предвиђено је запошљавање 195 лица из циљне групе Програма (дјеца погинулих бораца ВРС, демобилисани борци ВРС и ратни војни инвалиди ВРС) која активно траже запослење и пријављена су на евиденцију, кроз финансирање самозапошљавања и финансирање запошљавања код послодаваца.

Програмом подршке запошљавању у привреди путем исплате подстицаја у висини уплаћених пореза и доприноса пружа се финансијска подршка привредним субјектима ради одржања постојећег нивоа запослености и креирања нових радних мјеста. Програм обухвата запослена лица која су била пријављена на евиденцију Завода као активни тражиоци запослења, а засновали су радни однос у периоду од 1. 1. 2018. до 31. 12. 2018. године, а предност имају лица из сљедећих категорија:

-дугорочно незапослени (пријављени на евиденцији 12 мјесеци и дуже), лица са ниским квалификацијама (лица ССС и ниже квалификације) пријављена на евиденцију најмање шест мјесеци, жене пријављене на евиденцији најмање шест мјесеци, лица старости 40 година и више пријављена на евиденцији најмање шест мјесеци, тешко запошљива лица, и то: лица са инвалидитетом, бивши штићеници домова за незбринуту дјецу, жртве насиља, самохрани родитељи и родитељи тешко болесне дјеце, без обзира на дужину чекања на евиденцији.

Више информација о сваком од ових програма и документацији коју је потребно прикупити можете прочитати на интернет страници Завода за запошљавање Републике Српске кликом на овај линк.

Comments are closed.