Пронађено вриједно археолошко откриће, младић из Повелича нашао древни чамац у Врбасу
2. августа, 2021.
Слога освојила градски турнир у малом фудбалу
2. августа, 2021.

Расписан јавни позив за додјелу 20 пластеника са пратећом опремом

Начелник општине Млађан Драгосављевић расписао је данас јавни позив за додјелу 20 пластеника од 100 квадратних метара са додатном опремом путем суфинансирања кроз пројекат „Економско оснаживање социјално и материјално угрожених особа и младих особа кроз производњу поврћа у пластеницима“.

Пројекат се реализује на основу Споразума закљученог између Општине Србац и хуманитарне организације „М-АИД“, којим су осигурана донаторска средства од стране ове организације у износу од 40 одсто, Општине Србац 40 одсто и властитог учешћа корисника 20 одсто, у циљу развоја пластеничке производње на подручју општине Србац.

Право учешћа имају социјално и материјално угрожене особе и младе особе са подручја општине Србац које посједују властито пољопривредно земљиште или земљиште чланова заједничког домаћинстава као и земљиште уступљено на кориштење или у закуп у непосредној близини стамбеног објекта у којем станују.

Услови за додјелу пластеника:

1. Да је незапослена особа или члан домаћинства чија примања су минимална,
2. Да је корисник или члан домаћинства посједник земљишта на којем ће бити организована пластеничка производња или да има земљиште закупљено или уступљено на кориштење,
3. Да суфинансира 20% од набавне цијене пластеника са пратећом опремом (575,20 KМ),
4. Да обавезно присуствује едукацији из области пластеничке производње у трајању од два дана,
5. Да није у последњих 5 година остварио право на донацију, додјелу или суфинансирање набавке пластеника од општине, министарства, хуманитарних и других организација (односи се и на чланове заједничког домаћинстава),
6. Да не посједује пластенике чија укупна површина већа од 100 м² (односи се и на чланове заједничког домаћинстава).

Избор корисника пластеника извршиће се на основу бројних критеријума од стране комисије, коју чине два представника Општине Србац и један представник организације М-АИД, а ранг листа кандидата биће достављена на сагласност начелнику општине и објављена на огласној табли и интернет страници Општине Србац.

На званичној страници Општине Србац можете прочитати комплетан текст јавног позива у којем су наведени критеријуми и документација коју је потребно приложити, као и образац захтјева и пратећа изјава, који су доступни ОВДЈЕ.

Образац и изјава могу се преузети и у шалтер сали или у Одјељењу за привреду, пољопривреду и друштвене дјелатности општине Србац.

Сва документација се предаје у затвореној коверти на адресу: Општина Србац, Трг бораца 1, 78420 Србац, са назнаком „За јавни позив за додјелу пластеника“, а рок за подношење захтјева је 21 дан од дана објављивања јавног позива на огласној табли и интернет страници Општине Србац.

Све додатне информације могу се добити у Одјељењу за привреду, пољопривреду и друштвене дјелатности општине Србац, или на број телефона 051/740-001, локал 130 сваким радним даном од 7 до 15 часова.

Јавни позив остаје отворен до 23.08.2021. године до 15 часова.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће узети у разматрање.

Comments are closed.