У Српцу обиљежен 9. мај Дан побједе над фашизмом
9. маја, 2020.
Не препоручују се масовна окупљања у Српској; Максимално до 50 лица
11. маја, 2020.

Радно вријеме трговинских, угоститељских и других објеката до 21 час

У складу са закључком Републичког штаба за ванредне ситуације од 08.05.2020. године, начелник општине Млађан Драгосављевић донио је нову наредбу о регулисању рада трговинских, угоститељских, занатских, услужних и других објеката на територији општине Србац.

У циљу провођења ванредних мјера за спречавање и сузбијање заразних болести, те заштите и спасавања становништва:

1. Забрањује/у се до 25. маја 2020. године на подручју Општине Србац:
– сва јавна окупљања,
– рад базенима, „wellness“ и спа центрима посебно и у склопу угоститељских објеката за смјештај,
– такмичарске активности спортских организација и спортиста.

2. Забрањује/у се до 18. маја 2020. године на подручју Општине Србац:
– рад дјечијим играоницама,
– активности спортских организација и спортиста које обухватају тренажни процес.

3. Ограничава се рад од 7 до 21 час:
– трговинама на велико,
– трговинама на мало прехрамбеном и непрехрамбеном робом, укључујући драгстор,
– субјектима који обављају продају хљеба, пецива, свјеже тјестенине и колача,
– пољопривредним апотекама,
– угоститељским објектима за исхрану и пиће,
– субјектима који врше доставу хране ако су регистровани за обављање те дјелатности,
– фитнес-центрима (фитнес, боди-билдинг клубовима и сличним облицима организовања),
– субјектима услужних и занатских дјелатности чије обављање захтјева непосредан контакт са корисницима (фризерски и други третмани за уљепшавање и дјелатности за његу и одржавање тијела).
– бензинским пумпама и плинским пумпним станицама за дио пумпе и станице у којем је смјештен продајни и угоститељски објекат, а без временског ограничења рада када је у питању продаја горива, других нафтних деривата и плина,
– апотекама, што је у складу са Закључком републичког штаба за ванредне ситуације.
– приватним стоматолошким амбулантама, у складу са претходним Закључком,
– приређивачима игара на срећу, у складу са претходним Закључком,
– субјектима из тачке 2. ове Наредбе у временском периоду од 18.05. до 25.05.2020. године.

4. Мотели могу пружати услуге смјештаја без временског ограничења, а услуге исхране и пића гостима и трећим лицима са временским ограничењем из претходне тачке ове Наредбе.

5. Ограничава се рад недјељом до 12 часова:
– трговинама на мало прехрамбеном робом, укључујући драгстор,
– субјектима који обављају продају хљеба, пецива, свјеже тјестенине и колача,
– апотекама.

6. Ограничава се рад од 7 до 15 часова:
– тржници на мало (пијаца) и сточној пијаци, чији рад се одвија понедјељком.

7. Сви субјекти из тачке 3, 4, 5. и 6. ове Наредбе дужни су организовати рад уз обавезно предузимање мјера прописаних у Упутству ЈЗУ „Институт за јавно здравство Републике Српске“ за спречавање појаве и ширења COVID-19 болести на радном мјесту.

8. У свим субјектима који врше јавна овлашћења организовати рад како слиједи:
– на улазу у све службене просторије субјеката из ове тачке који пружају услуге грађанима ограничити број особа које истовремено могу да уђу и бораве у просторијама органа,
– онемогућити задржавање у просторијама и прављење дужих редова у затвореном простору,
– одржавати растојање између грађана у затвореним просторима од најмање 2 метра уз предузимање мјера дезинфекције и појачане хигијене.

9. Надзор над спровођењем ове Наредбе спроводи Одјељење за инспекцијске послове општине Србац, које ће свакодневно извјештавати Комаданта општинског штаба за ванредне ситуације.

10. У складу са Закључком Републичког штаба за ванредне ситуације о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона (COVID-19) у Републици Српској, примјењују се:
– Наредба о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона (COVID-19) у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“, број 14/20),
– Наредба о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона (COVID-19) у јединицама локалне самоуправе у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“, број 23/20),
– Наредба о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона (COVID-19) у здравственим установама и установама социјалне заштите у Републици Српској (COVID-19) („Службени гласник Републике Српске“, број 23/20),
– Наредба о обавезном обустављању програма за дјецу у години пред полазак у школу ради превентивног дјеловања и спречавања појаве ширења новог вируса корона (COVID-19) број 07.32/052-2094-1/20 од 10.03.2020. године,
– Наредба о обавезном обустављању рада у ђачким домовима ради превентивног дјеловања и спречавања појаве ширења новог вируса корона (COVID-19) број 07.32/052-2094-1/20 од 16.03.2020. године,
– Наредба о обавезном обустављању васпитно – образовног рада у основним и средњим школама ради превентивног дјеловања и спречавања појаве ширења новог вируса корона (COVID-19) број 07.32/052-2094/20 од 10.03.2020. године,
– Наредба 19.02/616-7/20 од 10.03.2020. године о раду високошколских установа и установа студентског стандарда и
– Наредба о обавезној контроли лица којима је одређена кућна изолација због новог вируса корона (COVID-19) у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“, број 24/20).

11. Наредба број: 02-022-43/20 од 27.04.2020. године ставља се ван снаге.

12. Ова Наредба ступа на снагу одмах и биће објављена у „Службеном гласнику општине Србац.“

Comments are closed.