Министар Борис Пашалић посјетио пољопривредно газдинство Николе Лакића из Кукуља
25. маја, 2020.
Министар Сташа Kошарац у Српцу: Перутнина ускоро на тржишту Европске Уније
27. маја, 2020.

Рад трговина продужен до 22 часа, дозвољен рад базенима

У складу са закључком Републичког штаба за ванредне ситуације, начелник општине Млађан Драгосављевић донио је данас нову наредбу о регулисању рада трговинских, угоститељских и других објеката на територији општине Србац.

1. У циљу превенције ширења вируса корона, забрањују се на територији Општине Србац сва јавна окупљања у групама већим од 50 лица на јавном мјесту.

2. Од 25.05.2020. године дозвољава се рад базенима, „велнес“ и спа центрима посебно и у склопу угоститељских објеката за смјештај.

3. До 08.06.2020. године забрањују се такмичарске активности спортских организација и спортиста.

4. До 08.06.2020. године ограничава се радно вријеме угоститељских објеката за исхрану и пиће и пружање угоститељских услуга исхране и пића у угоститељским објектима за смјештај од 06,00 до 23,00 часа, у складу са Закључком Републичког штаба за ванредне ситуације број: 38-3/20 од 22.05.2020. године.

5. До 08.06.2020. године ограничава се радно вријеме трговинских објеката укључујући драгстор од 7 до 22 часа, а недјељом до 12 часова.

6. Трговински дио објекта у оквиру бензинске пумпе може да ради у радном времену бензинске пумпе, односно без временског ограничења.

7. Приликом обављања дјелатности сви субјекти су дужни организовати рад уз обавезно предузимање мјера прописаних у Упутству ЈЗУ „Институт за јавно здравство Републике Српске“ за спречавање појаве и ширења ЦОВИД-19 болести на радном мјесту.

8. Сви субјекти из претходне тачке могу самостално обављати дезинфекцију пословних простора у складу са упутством ЈЗУ „Институт за јавно здравство Републике Српске.“

9. У свим субјектима који врше јавна овлашћења организовати рад како слиједи:
– на улазу у све службене просторије субјеката из ове тачке који пружају услуге грађанима ограничити број особа које истовремено могу да уђу и бораве у просторијама органа, онемогућити задржавање у просторијама и прављење дужих редова у затвореном простору,
– одржавати растојање између грађана у затвореним просторима од најмање 2 метра уз предузимање мјера дезинфекције и појачане хигијене.

10. Надзор над спровођењем ове Наредбе спроводи Одјељење за инспекцијске послове општине Србац, које ће свакодневно извјештавати Kомаданта општинског штаба за ванредне ситуације.

11. У складу са Закључком Републичког штаба за ванредне ситуације о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона (ЦОВИД-19) у Републици Српској, примјењују се:
– Наредба о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона (ЦОВИД-19) у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“, број 14/20),
– Наредба о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона (ЦОВИД-19) у јединицама локалне самоуправе у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“, број 23/20),
– Наредба о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона (ЦОВИД-19) у здравственим установама и установама социјалне заштите у Републици Српској (ЦОВИД-19) („Службени гласник Републике Српске“, број 23/20),
– Наредба о обавезном обустављању програма за дјецу у години пред полазак у школу ради превентивног дјеловања и спречавања појаве ширења новог вируса корона (ЦОВИД-19) број 07.32/052-2094-1/20 од 10.03.2020. године,
– Наредба о обавезном обустављању рада у ђачким домовима ради превентивног дјеловања и спречавања појаве ширења новог вируса корона (ЦОВИД-19) број 07.32/052-2094-1/20 од 16.03.2020. године,
– Наредба о обавезном обустављању васпитно-образовног рада у основним и средњим школама ради превентивног дјеловања и спречавања појаве ширења новог вируса корона (ЦОВИД-19) број 07.32/052-2094/20 од 10.03.2020. године и
– Наредба о обавезној контроли лица којима је одређена кућна изолација због новог вируса корона (ЦОВИД-19) у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“, број 24/20).

11. Наредба број: 02-022-45/20 од 11.05.2020. године ставља се ван снаге.

12. Ова Наредба ступа на снагу одмах и биће објављена у „Службеном гласнику општине Србац.“

Comments are closed.