Почеле завршне свечаности србачког вртића
22. јуна, 2021.
Начелник донио нову наредбу о спровођењу мјера до 1. јула
22. јуна, 2021.

Пружање менторинг услуга микро и малим предузећима и самосталним предузетницима чије је пословање погођено пандемијом

Развојна агенција Републике Српске у оквиру пројекта „Прихватање неуспјеха да би се олакшало пружање „друге шансе“ предузетницима у Дунавској регији“ – DanubeChance2.0 који је суфинансиран из фондова Европске уније (ERFD, IPA, ENI) у оквиру Дунавског транснационалног програма 2014-2020 расписала је јавни позив за пружање менторинг услуга микро и малим предузећима и самосталним предузетницима чије је пословање погођено пандемијом вируса корона (Covid-19)

Циљ пружања менторинг услуга је унапређење пословања и поновно покретање пословних активности микро, малих предузећа и самосталних предузетника чије је пословање погођено пандемијом вируса корона (Covid-19).

Менторинг услуге представљају савјетодавну нефинансијску подршку микро, малим предузећима и самосталним предузетницима у различитим областима пословања са циљем уклањања одређених препрека у пословању.

Менторинг услуге пружаће ментори користећи знање, вјештине и компетенције стечено радом на пројекту DanubeChance 2.0 и методологију развијену у сарадњи са Јапанском агенцијом за међународну сарадњу (JICA).

САДРЖАЈ МЕНТОРИНГ УСЛУГА

Менторинг услуге ће обухватити:

Савјетовање предузетника о квалитетном доношењу пословних одлука;
Савјетовање предузетника у вези са пословним изазовима;
Савјетовање предузетника при поновном покретању пословних активности.
Садржај менторинг услуга:

(Само)препознавање и (само)процјена параметара пословања;
Индивидуални преглед пословне ситуације са ментором и идентификација пословних потреба;
Савјетодавна оријентација за наредне пословне кораке.
Садржај специјалистичког менторинга:

Савјетовање из области пословног планирања, са освртом на лекције научене из претходног искуства;
Савјетовању код промјене пословног модела;
Савјетовање из области маркетинга (успостављање нових канала продаје и увођење нових производа/услуга);
Савјетовање и координација за приступање фондовима, новим технологијама и консултантским услугама како би се подстакао развој и унапређење пословања.
Основни принцип менторинг услуга је висококвалитетна стручност, професионална етика и досљедно поштовање повјерљивости свих корпоративних података.

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ

На Јавни позив се могу пријавити:

Микро и мала предузећа и самостални предузетници који се суочавају са пословним изазовима током и након пандемије вируса корона (Covid-19);
Микро и мала предузећа и самостални предузетници који желе реструктуирати своје пословање/поново покренути пословну дјелатност;
Регистровани су на територији Републике Српске;
Не обављају дјелатност у оквиру војне индустрије и не организују игре на срећу/лутрију.
Избор корисника менторинг услуге биће извршен према сљедећим критеријумима:

Иновативност пословне идеје,
Могућност за поновно покретање посла,
Ниво мотивације и спремност за сарадњу.

ТРАЈАЊЕ

Развојна агенција Републике Српске ће пружати услуге менторинга у периоду од 01.08.2021. године до 30.11.2021. године.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА И НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА

Образац за пријаву се шаље на имејл: info@rars-msp.org најкасније до 02. јула 2021. године са назнаком „Пријава на Јавни позив за пружање менторинг услуга“.

Comments are closed.