Отворен градски парк у Српцу и уручене захвалнице најактивнијим волонтерима Цезара
5. децембра, 2020.
Јавни позив Европске Уније за додјелу средстава у примарној пољопривредној производњи
8. децембра, 2020.

Пројекат квалитетнијег управљања отпадом за невладине организације и мјесне заједнице

УНДП БиХ покренуо је иновацијски изазов под називом „Чисто, да се зна!“ и упућује позив на достављање иновативних приједлога за чистије заједнице и смањење отпада у Босни и Херцеговини.

Пријавити се могу невладине организације регистроване у Босни и Херцеговини (организације у заједници, организације цивилног друштва, удружења грађана, локалне развојне агенције, иновацијски центри, итд.) и мјесне заједнице из Босне и Херцеговине.

Иновацијски изазов позива на достављање приједлога који комбинују трансформирајуће акције из најмање двије од три приоритетне области наведене у наставку:

Прва област: смањење отпада (Reduce),
Друга област: поновно кориштење отпада (Reuse),
Трећа област: рециклирање отпада (Recycle).

УНДП предвиђа додјелу средстава за највише пет иницијатива, при чему максимална финансијска подршка УНДП-а по иницијативи не може прећи 10.000 KМ (без ПДВ-а). Планирано трајање иницијатива може бити највише шест мјесеци.

Подносиоци приједлога нису обавезни осигурати суфинансирање. Међутим, за осигурано суфинансирање предвиђени су додатни бодови.

Рок за подношење пријава је 17. децембар 2020. године у 10:00 часова, кориштењем онлајн обрасца: https://www.surveymonkey.com/r/otpad

Подносиоци приједлога имају улогу фацилитатора у заједници, али предметни Иновацијски изазов потиче партнерства с једним или више актера. Подносиоци пријава требају имати властити жиро рачун. Апликанти који га немају (попут неких мјесних заједница), могу се пријавити у партнерству са организацијама које имају рачун.

Партнерство у пројекту се може остварити са актерима као што су:

– приватни сектор (предузећа, start-up компаније, трговине итд.);
– јавне и приватне образовне и институције културе (основне и средње школе, библиотеке, итд);
– локална јавна комунална предузећа;
– стручњаци у области бихевиоралних теорија;
– неформалне групе грађана;
– „нестандардни“ појединачни актери или утјецајне особе у заједници;
– медији;
– невладине организације;
– мјесне заједнице.

Више информација доступно је на интернет страници УНДП БиХ овдје.

Comments are closed.