Јавни позив за културне и спортске манифестације
5. јануара, 2018.
Службени гласник – 2018.
12. фебруара, 2018.

Пријави корупцију

Начелник општине Млађан Драгосављевић донио је упутство о поступању са пријавом корупције и обезбјеђењу заштите лица која пријављују корупцију у Општинској управи Србац.

Пријава корупције је, у складу са Законом, писмено или усмено обавјештење које садржи податке о чињењу или нечињењу начелника општине, начелника одјељења, секретара Скупштине општине или других лица запослених у општинској управи, злоупотребом службених овлашћења или службеног положаја у приватне сврхе, у циљу стицања противправне имовинске користи или било које друге користи за себе или другога.

Пријава корупције може да се подносе на један од сљедећих начина:

– доставом пријаве путем поште на адресу Општинске управе или непосредно предајом у пријемној канцеларији Општинске управе,

– убацивањем пријаве у посебно сандуче за пријаву корупције које се налази у просторијама Општинске управе на инфо-пулту,

– путем електронске поште на е-маил адресу: prijavi.korupciju@srbac-rs.com

– путем стандардног електронског обрасца који се налази на нашој интернет страници

– усмено на записник код овлашћеног службеника за пријем пријаве корупције, у складу са упутством.

Пријава путем поште, убацивањем у посебно сандуче или путем e-maila, подноси се на прописаном обрасцу који се може преузети ОВДЈЕ.

Поштанска адреса на коју се шаље пријава корупције је: Општина Србац, Трг бораца 1, 78 420 Србац.

Kад се пријава доставља поштом, на коверти којом се доставља пријава корупције, пријавилац ставља ознаку„ “Пријава корупције“ како би исту отворило само овлашћено лице за поступање по пријави.

На полеђини коверте пријавилац не мора да исписује своје личне податке, изузев уколико то није захтјев посебног прописа о достављању.

Пријаву такође можете извршити попуњавањем електронског обрасца на нашој интернет страници који се налази ОВДЈЕ.

Изузетно, пријава која није поднијета у форми прописаног обрасца обавезно ће се узети у разматрање уколико садржи све прописане елементе предвиђене упутством начелника општине.

Да би могла бити процесуирана, пријава корупције треба да садржи:

– опис чињења или нечињења које по мишљењу пријавиоца представља корупцију,

– чињенице и околности на основу којих пријавилац сумња да је покушана или извршена корупција у Општинској управи,

– податке о пријавиоцу са његовим потписом.

Пријава садржи и податке о запосленом у Општинској управи за кога постоји сумња да је извршио корупцију, уколико пријавилац има информације о томе у тренутку подношења пријаве.

Уз пријаву, пријавилац доставља и материјалне доказе из којих произилази сумња да је покушана или извршена корупција у Општинској управи, уколико је у посједу таквих доказа.

Kоначна одлука или обавјештење о исходу поступка по пријави корупције доставља се подносиоцу пријаве у року од осам дана од дана окончања поступка по пријави.

Преостале детаље о начину евидентирања пријаве од стране овлаштеног службеника, поступању и одлучивању по пријави, као и посебним одредбама о заштити пријавиоца корупције можете прочитати у упутству које се налази ОВДЈЕ.

– Упутство за пријаву корупције ОВДЈЕ
– Образац за пријаву корупције ОВДЈЕ
– Електронски образац за пријаву корупције ПОПУНИ И ПОШАЉИ

Comments are closed.