Замјеник начелника
7. јуна, 2013.
Потпредсједник скупштине
7. јуна, 2013.

Предсједник Скупштине

Mirko Stojic

Др Мирко Стојић
Број канцеларије: 22
Тел: 051/740-124,
факс: о51/740-152

e-mail:
opstinas@inecco.net

.
.
.
.
.
.
:

:

Биографија:

Рођен 16. 12. 1967. године у Српцу. Основну школу завршио у Српцу, а средњу медицинску школу у Београду. Звање доктор медицине стекао је на Медицинском факултету у Бањалуци.

Од 1996. године запослен је у Дому здравља у Српцу гђе ради као специјалиста опште медицине. Специјализацију је завршио 2002. године на Медицинском факултету у Бањалуци.

Надлежности:

– Представља Скупштину општине,

– Учествује у припремама сједница Скупштине општине,

– Сазива и води сједнице Скупштине општине,

– Припрема, сазива и води сједнице Колегија Скупштине општине,

– Иницира стављање на дневни ред Скупштине, Колегија и радних тијела питања из надлежности Скупштине општине,

– Осигурава поштовање начела и одредби Пословника Скупштине општине,

– Осигурава реализовање права и дужности клубова одборника током припреме и одржавања сједница Скупштине општине и Колегија Скупштине,

– Води сједницу Скупштине општине у складу са принципима и праксом демократског парламентаризма и одредбама овог Пословника,

– Обезбјеђује сарадњу Скупштине општине и Начелника општине, те прати релизацију одлука и закључака Скупштине општине,

– Остварује сарадњу са Скупштинама других општина, те другим органима и организацијама,

– Потписује акта донесена на сједницама Скупштине општине,

– Врши и друге послове утврђене Законом, Статутом и Пословником Скупштине општине.

Comments are closed.