За обнову средњошколског центра и школе у Кукуљама издвојено 1.3 милиона KМ
4. новембра, 2020.
Обавјештење за бираче који су позитивни на корону или се налазе у изолацији
6. новембра, 2020.

Потписан Протокол о поступању у случају насиља у породици

У сали Скупштине општине Србац данас је организовано потписивање Протокола о поступању у случајевима насиља у породици општине Србац.

Протокол је у име Општинске управе потписао начелник општине Млађан Драгосављевић а остали потписници су представници Центра за социјални рад, Дома здравља, Центра средњих школа „Петар Kочић“, Основне школе „Јован Јовановић Змај“ Србац, Основне школе „Вук Kараџић“ Ситнеши, Основне школе „Доситеј Обрадовић“ Разбој, Полицијске станице Србац и Дјечијег вртића „Наша радост“.

Сврха овог Протокола је да међусобно повеже наведене субјекте који ће спроводити заштиту и сузбијање насиља у породици.

То ће бити учињено кроз откривање случајева насиља у породици, покретање поступка за изрицање мјера заштите и санкционисања учинилаца, заустављања насиља и очувања безбједности жрве, правовремено поступање у складу са степеном угрожености жртве и чувања достојанства и приватности жртве насиља.

Формираће се јединствена база података жртава насиља и радиће се на јачању система превенције оваквих случајева.

Према Закону о заштити од насиља у породици, под радњама насиља у породици или пријетњама радњама подразумијева се примјена силе на физички или психички интегритет члана породице или породичне заједнице, поступање које може проузроковати или изазвати опасност да ће проузроковати физичку или психичку бол или патњу члана породице, те проузроковање страха или личне угрожености.

Такође се насиљем сматра и вријеђање, вербални напад, псовање, називање погрдним именима, те други начини грубог узнемиравања члана породице или породичне заједнице, сексуално насиље, онемогућавање приступа здравственој заштити и њези, праћење и слични облици узнемиравања, намјерно оштећење или уништење имовине члана породице или породичне заједнице и ускраћивање или одузимање права на економску независност забраном рада или држања у односу зависности или подређености.

Насиљем је обухваћено и васпитање дјеце на начин понижавајућег поступања, одузимање дјеце или избацивање из стана, исцрпљивање радом, изгладњивањем , ускраћивањем сна или неопходног одмора, непридржавање одлуке надлежног органа којим је утврђен лични контакт дјеце са родитељима, задржавање путне исправе или неког другог документа, насилна изолација или ограничење слободе кретања и свака друга радња која представља насиље у породици или породичној заједници.

Протоколом је дефинисано како ће сваки од наведених субјеката поступати када су одрасла лица и дјеца жртве насиља у породици. Њиховим радом ће координисати Одјељење за општу управу Општине Србац.

Предвиђено је да најмање једном годишње Скупштина општине Србац на својој сједници разматра стање у овој области и расправља о примјени адекватних механизама и њиховом унапређењу.

Субјекти заштите ће документовати све случајеве насиља у породици без обзира на исход поступка који се по том основу води код надлежних органа а биће сачињен обједињени извјештај који ће се два пута годишње достављати у електронском облику Министарству породице, омладине и спорта.

Годишњи извјештај о насиљу у породици биће објављен и на званичној интернет страници општине Србац.

 

 

Comments are closed.