Тринаести случај корона вируса у Српцу, заражена жена средње животне доби
21. маја, 2020.
Студенти приликом усељења у студентски центар морају се тестирати на вирус корона
21. маја, 2020.

Пореска управа и даље апелује на пореске обвезнике да убрзају подношење захтјева

Пореска управа Републике Српске саопштила је да у складу са Уредбом са законском снагом о пореским мјерама за ублажавање економских посљедица насталих усљед појаве корона вируса, заприма захтјеве правних лица и предузетника и утврђује да ли остварују право за исплату најниже плате за април и уплате доприноса на ту најнижу плату. Истичу да су за мјесец март обрађени сви захтјеви, а за април већина пристиглих.

Пореска управа утврђује да ли се ти порески обвезници налазе на списковима које достављају надлежна министарства, односно да ли им је било забрањено обављање дјелатности и да ли су престајали са радом у априлу. На основу података из мјесечне пријаве пореза по одбитку и изјаве са захтјевом, као и поменутих спискова, Пореска управа доставља Министарству финансија појединачно за сваког пореског обвезника податке о укупним платама након опорезивања и укупним обавезама по основу пореза и доприноса, а врше се и провјере да ли су запослени код тих правних лица и предузетника у априлу били пријављени у Јединствени систем регистрације, контроле и наплате доприноса.

С тим у вези, Пореска управа је крајем априла на своју интернет страницу поставила Обавјештење за исплату најниже плате за април 2020. године, Писмену изјаву са захтјевом за исплату најниже плате, Упутство за попуњавање изјаве са захтјевом за исплату најниже плате и доприноса на најнижу плату за април 2020. године и Списак радника за исплату најниже плате за април 2020. године, који је прилог изјави са захтјевом. Правна лица и предузетници који испуњавају услове су само требали да потписану и овјерену изјаву пошаљу на електронске адресе или факсом, што показује да процедура уопште није компликована, већ је веома једноставна. Најважније је да се приликом доставе захтјева наведу текући рачуни радника, како би им на те њихове рачуне била уплаћена најнижа плата за април 2020. године.

Када је у питању уплата пореза и доприноса за март 2020. године пореским обвезницима који испуњавају услове из Уредбе, Пореска управа је завршила свој дио посла и за тај мјесец обрадила све захтјеве пореских обвезника, тј. укупно су обрађена 8.652 захтјева која су се налазила на поменутим списковима и достављени су Фонду солидарности за обнову Српске, који врши уплате.

По истом принципу врши се и обрада захтјева за исплату најниже плате и уплату доприноса на најнижу плату за април 2020. године и успјела се до сада обрадити већина пристиглих захтјева пореских обвезника, а који се налазе на поменутим списковима која достављају надлежна министарства. До сада су за исплату најниже плате за април 2020. године обрађени захтјеви на износ већи од пет милиона КМ за око 7.000 радника и ти подаци су прослијеђени Фонду солидарности који већ врши исплате.

И овом приликом позивају се и апелује се пореским обвезницима који испуњавају услове из Уредбе, а који се тичу исплате најниже плате и доприноса за април 2020. да што прије поднесу Пореској управи писану изјаву са захтјевом на којем ће навести и текуће рачуне радника, а све како би што прије биле исплаћене плате за април 2020. године за преостали број обвезника који још увијек нису поднијели захтјеве. Тим апелом се показује да Пореска управа има капацитете да ову обавезу реализује до краја. Наиме, и поред редовних послова које раде запослени у Пореској управи Републике Српске, обрађено је на хиљаде захтјева који се тичу пореских мјера за ублажавање економских посљедица насталих усљед појаве корона вируса.

Поред тога, данас је у организацији Пореске управе одржана и бесплатна електронска конференција или вебинар на тему “Попуњавање изјаве са захтјевом за исплату најниже плате са доприносима за запослене и за носиоца самосталне дјелатности за април 2020. године” у којем је учествовало више од 500 учесника. Службеници Пореске управе су били на располагању пореским обвезницима, а прије свега књиговођама и рачуновођама, како би отклонили све њихове евентуалне дилеме или нејасноће у вези реализације ових пореских мјера, а што је још један показатељ да је Пореска управа увијек на услузи пореским обвезницима.

Comments are closed.