Чувају сјећање на погинуле борце из Доње Лепенице
29. јула, 2019.
Мотајички вук најбољи на фестивалу фолклора у румунском Јашију
30. јула, 2019.

Подршка развоју примарне пољопривредне производње кроз пројекат EU4Business

Пројекат EU4Business објавио је јавни позив потенцијалним корисницима бесповратних средстава за мјеру подршке инвестицијама у прерађивачке капацитете и маркетинг пољопривредних и прехрамбених производа.

Циљ јавног позива је модернизација производње и јачање производне конкурентности кроз увођење нових технологија и иновација у процес прераде пољопривредних и прехрамбених производа, повећање продуктивности прерађивачких субјеката, унапријеђење квалитета производа, хигијене и безбједности хране, увођење стандарда квалитета, увођење добрих пракси у управљању природним ресурсима и заштита околиша и отварање нових тржишних могућности.

Прихватљиви подносиоци пријава могу бити обрти, задруге и предузећа која се баве примарном пољопривредном производњом, а планирају да кроз овај јавни позив инвестирају у прераду пољопривредно прехрамбених производа, као и обрти, подузетници, задруге и предузећа која се баве прерадом пољопривредних производа и/или производњом прехрамбених производа у под-секторима прерада поврћа, прерада воћа, винарство и маслинарство, прерада млијека и прерада меса.

Укупна средства за финансирање подршке инвестицијама у прерађивачке капацитете и маркетинг пољопривредних и прехрамбених производа износе до 2.550.000 KМ. Бесповратна средства по једној пријави могу износити од 145.000 KМ до 290.000 KМ (без ПДВ-а). За сваки пројекат подносилац пријаве мора осигурати властито суфинансирање у износу од минимално 50% укупног износа предложене инвестиције (50% суфинансирање подносиоца пријаве и 50% суфинансирање кроз мјеру подршке). Суфинансирање мора бити новчано те се учешће неке друге врсте неће узимати у обзир.

Детаљне информације о начину попуњавања и доставе пријаве се налазе на wеб страници UNDP-а: http://www.ba.undp.org и на страници пројекта http://eu4business.ba.

Kрајњи рок за подношење пријава је 27. септембар 2019. године до 15:00 сати. Пријаве поднесене након истека рока се неће узети у разматрање.

Информативни састанак за подношење пријава биће одржан у петак 2. августа у Подручној привредној комори у Бањалуци, улица Ђуре Даничића 1/2 па се позивају да узму учешће заинтересовани прерађивачи, пољопривредни произвођачи који имају намјеру покренути прерађивачке активности, институције, удружења, задруге и други заинтересовани субјекти. 

Comments are closed.