Почела продаја монографије општине Србац
25. новембра, 2020.
Јесења системаска дератизација у Српцу од 3. до 8. децембра
27. новембра, 2020.

Плаћање комуналне накнаде и пореза на непокретност законска обавеза

Општинска управа Србац обавјештава све обвезнике плаћања комуналне накнаде на основу издатих рјешења Одјељења за просторно уређење и стамбено.комуналне дјелатности за 2020. годину да уколико нису измирили своје обавезе то ураде најкасније до 31.12.2020.године.

Чланом 22. ст. 1, 23. и 24. Закона о комуналним дјелатностима (“Службени гласник Републике Српске”, број: 124/11) и чланом 3. ст. 1 Одлуке о комуналној накнади (“Службени гласник општине Србац”, број: 9/12, 3/13 и 2/17) прописана је обавеза плаћања комуналне накнаде за кориштење и одржавање објеката и уређаја заједничке комуналне потрошње, за све објекте високоградње по м2 корисне површине.

Обвезници плаћања комуналне накнаде су власници стамбеног, пословног или другог пословног простора, носиоци станарског права, закупци стамбеног, пословног или другог простора, односно физичка и правна лица која су корисници објеката и уређаја заједничке комуналне потрошње.

Такође, позивају се порески обвезници да у прописаним роковима измире своје обавезе за порез на непокретност за ову годину.

Уредбом са законском снагом о пореским мјерама за ублажавање економских посљедица усљед појаве корона вируса, а са циљем да се пореским обвезницима олакша извршење ове обавезе за порез на непокретност за ову годину, рок за плаћање прве рате са 30. јуна помјерен на 30. септембар, док је рок за плаћање друге рате тих обавеза са 30. септембра пролонгиран за 31. децембар 2020. године.

Све додатне информације грађани могу добити путем телефона : 051/740-001, лок. 230.

Comments are closed.