Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Милош Будић

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Биографија:
Рођен 17.09.1962. године у Српцу. Основну школу и гимназију општи смјер завршио у Српцу, а звање дипломираног економисте стекао је на „Banja Luka College“ 2008. године. Завршио је и Саобраћајни факултет у Травнику 2019. године и по звању је магистар саобраћаја. Иза себе има 20 година радног искуства у Административној служби општине Србац (1986-2006 године). Од фебруара 2006. до октобра 2010. године запослен у Секретаријату Владе РС и Министарству за породицу омладину и спорт Републике Српске, а од октобра 2010. до септембра 2018. године у ЈУ „Службени гласник“ Републике Српске.
Обављао је и функцију директора KП „Водовод“ а.д Србац од фебруара до маја 2015. године, а од септембра 2018. до септембра 2020. године био је запослен у Електрокрајини – РЈ Електродистрибуција Србац. Од септембра 2020. године до данас врши дужност управника РЈ Србац, Поште Српске.
Предсједник је Kомисије за полагање возачких испита на подручју испитног центра који обухвата Градишку, Лакташе и Србац (2018-2020.). Ожењен, отац четворо дјеце.

Надлежности:

– Представља Скупштину општине,

– Учествује у припремама сједница Скупштине општине,

– Сазива и води сједнице Скупштине општине,

– Припрема, сазива и води сједнице Колегија Скупштине општине,

– Иницира стављање на дневни ред Скупштине, Колегија и радних тијела питања из надлежности Скупштине општине,

– Осигурава поштовање начела и одредби Пословника Скупштине општине,

– Осигурава реализовање права и дужности клубова одборника током припреме и одржавања сједница Скупштине општине и Колегија Скупштине,

– Води сједницу Скупштине општине у складу са принципима и праксом демократског парламентаризма и одредбама овог Пословника,

– Обезбјеђује сарадњу Скупштине општине и Начелника општине, те прати релизацију одлука и закључака Скупштине општине,

– Остварује сарадњу са Скупштинама других општина, те другим органима и организацијама,

– Потписује акта донесена на сједницама Скупштине општине,

– Врши и друге послове утврђене Законом, Статутом и Пословником Скупштине општине.