Javne nabavke – Tenderi (2015)
8. априла, 2015.
tenderi
Javne nabavke
8. априла, 2015.

Javne nabavke – Ostali dokumenti (2015)

– Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke radova „Sanacije klizišta na putu Nožičko-Stari Martinac“, vidi…

– Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke usluga „Održavanja računarske opreme opštinske uprave opštine Srbac“, vidi…

– Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke radova „Izgradnje priključka na kanalizacioni vod ispred Društvenog doma u Kobašu“, vidi…

– Odluku o dodjeli Ugovora o isporukama robe za potrebe prekrivanja Društvenog doma u selu Kukulje, vidi…

– Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke usluga „Medijskog praćenja rada opštinske uprave opštine Srbac i emitovanja servisnih informacija“, vidi…

– Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke radova „Asvaltiranja puta prema crkvi u Gornjim Srđevićima“, vidi…

– Obavještenje o nabavci robe-goriva za potrebe opštinske uprave opštine Srbac, vidi…

– Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke robe- softvera – bezbjedonosnog programa za 69. radnih stanica opštinske uprave opštine Srbac, vidi…

– Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke radova „Prekrivanja Društvenog doma u Starom Martincu“, vidi…

– Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke usluga „Tekućeg održavanja vatrogasne opreme (materijalno-tehničkih sredstava i opreme Teritorijalne vatrogasne jedinice Srbac)“, vidi…

– Odluku o dodjeli Ugovora o izvođenju radova „Asvaltiranja puta prema crkvi u Gornjim Srđevićima“, vidi…

– Odluku o dodjeli Ugovora o izvođenju radova „Sanacije klizišta na putu Nožičko – Stari Martinac“, vidi…

– Odluku o dodjeli Ugovora o obavljanju usluga „Održavanja računarske opreme opštinske uprave opštine Srbac“, vidi…

– Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke usluga „Zimskog održavanja gradskih ulica i lokalnih puteva na području opštine Srbac za period od 15.11.2015. godine do 15.04.2016. godine“, vidi…

Odluku o dodjeli Ugovora o obavljanju usluga „Medijskog praćenja rada opštinske uprave opštine Srbac i emitovanja servisnih informacija za period do 31.12.2015. godine“, vidi…

– Odluku o dodjeli Ugovora o izvođenju radova „Izgradnje priključka na kanalizacioni vod ispred Društvenog doma u Kobašu“, vidi…

– Odluku o dodjeli Ugovora o obavljanju usluga „Tekućeg održavanja vatrogasne opreme ( materijalno-tehničkih sredstava i opreme Teritorijalne vatrogasne jedinice )“, vidi…

– Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke robe za potrebe prekrivanja Društvenog doma u Starom Martincu, vidi…

– Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke cijevi za potrebe izgradnje poprečnih propusta na lokalnoj putnoj mreži opštine Srbac, vidi…

– Odluku o dodjeli Ugovora o obavljanju usluga „Zimskog održavanja gradskih ulica i lokalnih puteva na području opštine Srbac za period od 15. 11. 2015. godine do 15. 04. 2016. godine“, vidi…

– Odluku o dodjeli Ugovora o nabavkama softvera-bezbjedonosnog programa za 69. radnih stanica opštinske uprave opštine Srbac, vidi…

– Odluku o dodjeli Ugovora o izvođenju radova „Prekrivanja Društvenog doma u Starom Martincu“, vidi…

– Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke “ Izrade urbanističko tehničkih uslova sa stručnim mišljenjem za izvođenje radova izgradnje ( asvaltiranja ) lokalnog puta u Kaocima ( Donji Kaoci, zaseok Potočani )“, vidi…

– Obavještenje o nabavci robe za potrebe prekrivanja Društvenog doma u selu Kukulje, vidi…

– Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke radova „Izgradnje dijela distributivnog i dijela sekundarnog cjevovoda za snabdjevanje vodom  – Župski Razboj“, vidi…

– Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke robe „Ulja i maziva za potrebe realizacije Sporazuma o međusobnim obavezama na sanaciji putnih pravaca u opštini Srbac“, vidi…

– Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke usluga „Smještaja i ishrane pripadnika Oružanih snaga BiH za potrebe realizacije Sporazuma o međusobnim obavezama na sanaciji putnih pravaca u opštini Srbac“, vidi…

– Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke radova „Čišćenja kanala i izgradnje propusta na Brzaji i ušća sa Krnjadom u Bajincima“, vidi…

– Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke usluga „Osiguranja 70 radnika opštinske uprave opštine Srbac“, vidi…

– Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke usluga „Osiguranja imovine u vlasništvu opštine Srbac“, vidi…

– Odluku o dodjeli Ugovora o nabavci robe za potrebe prekrivanja Društvenog doma u Starom Martincu, vidi…

– Odluku o dodjeli Ugovora o nabavkama cijevi za potrebe izgradnje poprečnih propusta na lokalnoj putnoj mreži, vidi…

– Odluku o dodjeli Ugovora o izvođenju radova „Izgradnje dijela distributivnog i dijela sekundarnog cjevovoda za snabdjevanje vodom – Župski Razboj (razvodna mreža i kućni priključci , grana B)“, vidi…

– Izvjestaj o provedenom postupku javne nabavke radova „Sanacije ograde i dječije opreme u dvorištu JU Dječiji vrtić „Naša radost “ Srbac“, vidi…

– Izvjestaj o provedenom postupku javne nabavke radova „Asvaltiranja lokalnog puta u Gornjim Srđevićima ( I faza )“, vidi…

– Izvjestaj o provedenom postupku javne nabavke usluga „Održavanja grobalja (spomen obilježja ) boraca VRS“, vidi…

– Izvjestaj o provedenom postupku javne nabavke radova „Krčenja kanala Berek-nezavršenog dijela kanala (u dužini od 1200 m)“, vidi…

– Izvjestaj o provedenom postupku javne nabavke usluga „Čišćenja i izmuljivanja kanala Mali i Veliki Krnjad“, vidi…

– Odluke o dodjeli Ugovora o izvođenju radova na realizaciji projekta „Stambenog zbrinjavanja Roma u Bosni i Hercegovini u 2014. ( i 2013. godini )“, vidi: LOT-1, LOT-2,idi…

– Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke radova „Izmuljivanja kanala Ribarica-Savica“, vidi…

– Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke radova „Sječe šiblja uz put Nožičko-Martinac“, vidi…

– Odluku o dodjeli Ugovora o izvođenju radova „Čišćenja kanala i izgradnje propusta na Brzaji i ušća sa Krnjadom u Bajincima“, vidi…

– Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke radova „Izgradnje vodovoda u Ćukalima – distributivne cjevovod“, vidi…

– Odluku o dodjeli Ugovora o nabavci usluga „Smještaja i ishrane pripadnika Oružanih snaga BiH za potrebe realizacije Sporazuma o međusobnim obavezama na sanaciji putnih pravaca u opštini Srbac“, vidi…

– Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke robe „Kancelarijskog materijala za potrebe opštinske uprave opštine Srbac“, vidi…

– Odluku o dodjeli Ugovora o nabavci robe „Goriva za potrebe realizacije Sporazuma o međusobnim obavezama na sanaciji putnih pravaca u opštini Srbac“, vidi…

– Odluku o dodjeli Ugovora o nabavci robe „Ulja i maziva za potrebe realizacije Sporazuma o međusobnim obavezama na sanaciji putnih pravaca u opštini Srbac“, vidi…

– Odluku o dodjeli Ugovora o izvođenju radova „Sanacije ograde i dječije opreme u dvorištu JU Dječiji vrtić „Naša radost“ Srbac“, vidi…

– Odluku o dodjeli Ugovora o obavljanju usluga „Čišćenja i izmuljivanja kanala Mali i Veliki Krnjada“, vidi… 

– Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke usluga „Izrade urbanističko-tehničkih uslova sa stručnim mišljenjem za izvođenje radova izgradnje parka u Srpcu“, vidi…

– Odluku o dodjeli Ugovora o izvođenju radova „Asvaltiranja lokalnog puta u Gornjim Srđevićima ( I faza)“, vidi…

– Odluku o dodjeli Ugovora „Krčenja kanala Berek – nezavršenog dijela kanala (u dužini od 1200 m)“ , vidi…

– Odluku o poništavanju postupka javne nabavke usluga „Tekućeg održavanja vatrogasne opreme ( materijalno-tehničkih sredstava i opreme Teritorijalne vatrogasne jedinice Srbac)“, vidi…

– Odluku o dodjeli Ugovora  o izvođenju radova „Sječe šiblja uz put Nožičko-Martinac“, vidi…

– Obavještenje o nabavci radova „Čišćenja kanala i pravljenja propusta na Brzaji i ušća sa Krnjadom u Bajincima“, vidi…

– Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke usluga „Izrade urbanističko-tehničkih uslova sa stručnim mišljenjem za izvođenje radova “ Izgradnje primarne i sekundarne mreže vodosnabdjevanja naselja Razboj Lijevče, Lilić i Kukulje“, vidi…

– Odluku o dodjeli Ugovora o izvođenju radova „Izmuljivanja kanala Ribarica-Savica“, vidi…

– Odluku o dodjeli Ugovora o izvođenju radova „Izgradnje vodovoda u Ćukalima – distributivni cjevovod“, vidi…

– Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke radova „Izgradnje pristupne saobraćajnice sa parking prostorom kod crkve u Kaocima“, vidi…

– Odluku o izmjenama i dopunama Plana javnih nabavki, vidi…

– Odluku o dodjeli Ugovora o izvođenju radova „Izgradnje pristupne saobraćajnice sa parking prostorom kod crkve u Kaocima“, vidi…

– Odluku o poništavanju postupka javne nabavke radova „Izgradnje dijela distributivnog i dijela sekundarnog cjevovoda za snabdjevanje vodom – Župski Razboj“, vidi…

– Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke robe „Nabavke/isporuke i ugradnje vrata za kancelarije Odjeljenja za prostorno uređenje i stambeno-komunalne djelatnosti opštinske uprave opštine Srbac“, vidi…

– Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke radova „Asvaltiranja lokalnog puta u Kaocima (Donji Kaoci, zaseok Potočani), vidi…

– Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke radova „Sanacije lokalnog puta Glamočani-Bajinci-Novi Gaj“, vidi…

– Odluku o dodjeli Ugovora o nabavci i ugradnji vrata za kancelarije Odjeljenja za prostorno uređenje i stambeno-komunalne djelatnosti opštinske uprave opštine Srbac, vidi…

– Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke usluga „Održavanja i dogradnje softvera DOCUNOVA i FINOVA , za period do 31. 12. 2015. godine“, vidi…

– Odluku o dodjeli Ugovora o obavljanju usluga „Osiguranja imovine – objekata u vlasništvu   opštine Srbac“, vidi…

– Odluku o dodjeli Ugovora o obavljanju usluga „Osiguranja za 70 radnika opštinske uprave opštine Srbac“. vidi…

– Odluku o dodjeli Ugovora o izvođenju radova „Sanacije lokalnog puta Glamočani-Bajinci-Novi Gaj“, vidi…

– Odluku o dodjeli Ugovora o izvođenju radova „Asvaltiranja lokalnog puta u Kaocima (Donji Kaoci, zaseok Potočani)“, vidi…

– Odluku o dodjeli  Ugovora o obavljanju usluga „Izrade urbanističko-tehničkih uslova sa stručnim mišljenjem za izgradnju primarne i sekundarne mreže vodosnabdjevanja naselja Razboj Lijevče, Lilić i Kukulje“, vidi…

– Odluku o dodjeli  Ugovora o obavljanju usluga “ Izrade urbanističko-tehničkih uslova sa stručnim mišljenjem za izgradnju parka u Srpca „, vidi…

– Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke robe „Knjiga za potrebe opštinske uprave Srbac (pokloni školama, bibliotekama, delegacijama)“, vidi…

– Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke radova “ Sanacije školskog igrališta u Osnovnoj školi u Sitnešima“, vidi… 

– Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke radova „Izgradnje prelivnog kanalizacionog cjevovoda kod Osnovne škole u Kobašu“, vidi…

Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke usluga „Izrade i isporuke investiciono-tehničke dokumentacije za izgradnju dvije kuće/stambene jedinice i legalizaciju/sanaciju jedne kuće/stambene jedinice romskih porodica u opštini Srbac“, vidi… 

Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke usluga „Nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji dvije kuće/stambene jedinice i legalizacijom /sanacijom jedne kuće/stambene jedinice socijalno ugroženih romskih porodica u opštini Srbac“, vidi… 

– Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke usluga „Održavanja javne rasvjete na području opštine Srbac za period do 31.12.2015. godine“, vidi…

– Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke usluga „Iznajmljivanja mrežnih multifunkcionalnih uređaja za štampanje i održavanje kopir/skener /faks uređaja, sa instaliranjem softvera za monitoring za period do 31. 12. 2015. godine“, vidi…

– Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke usluga „Krčenja kanala Berek“, vidi…

– Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke robe – artikala za potrebe tekućeg održavanja – higijenu prostorija zgrada opštinske uprave opštine Srbac, vidi…

– Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke robe – artikala za potrebe čajne kuhinje opštinske uprave opštine Srbac, vidi…

– Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke usluga  „Sprovođenja dezinsekcije – suzbijanja komaraca na teritoriji opštine Srbac za 2015. godinu“, vidi…

– Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke usluga „Vršenja nadzora nad sprovođenjem dezinsekcije na teritoriji opštine Srbac za 2015. godinu“, vidi…

– Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke radova „Izgradnje novog kanalizacionog voda ispred novog Društvenog doma u Kobašu“, vidi…

– Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke usluga „Uređenja korita kanala Grabašnica i Berek“, vidi…

– Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke usluga ( i robe ) – „Štampanja Službenog glasnika opštine Srbac“, obrazaca i promotivnog materijala za potrebe opštinske uprave opštine Srbac za period do 31.12.2015. godine, vidi…

– Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke usluga „Mašinskog zatezanja makadamskog kolovoznog zastora na teritoriji opštine Srbac za period do 31.12.2015. godine“, vidi…

– Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke radova „Šljunčenja lokalnih puteva sa makadamskim kolovoznim zastorom“, vidi…

– Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke radova „Izgradnje pristupne saobraćajnice u Ulici „Zdravka Čelara“ sa parking prostorom“, vidi…

– Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke radova „Mašinskog izmuljivanja putnih jaraka i sanaciji poprečnog propusta – Selo Srbacvidi…

– Odluku o dodjeli Ugovora o obavljanju usluga „Krčenja kanala Berek“, vidi…

– Odluku o dodjeli Ugovora o izvođenju radova „Izgradnje pristupne saobraćajnice u Ulici “ Zdravka Čelara “ sa parking prostorom“, vidi…

– Odluku o dodjeli Ugovora o izvođenju radova „Izgradnje prelivnog kanalizacionog cjevovoda kod Osnovne škole u Kobašu“, vidi…

– Odluku o dodjeli Ugovora o isporukama robe „Artikala za potrebe čajne kuhinje opštinske uprave opštine Srbac“, vidi…

– Odluku o dodjeli Ugovora o isporukama robe „Artikala za potrebe tekućeg održavanja – higijenu prostorija zgrada opštinske uprave opštine Srbac“, vidi…

– Odluku o dodjeli Ugovora o izvođenju radova „Izgradnje novog kanalizacionog voda ispred novog Društvenog doma u Kobašu“, vidi…

– Odluku o dodjeli Ugovora o izvođenju radova „Sanacije školskog igrališta u Osnovnoj školi u Sitnešima“, vidi…

Odluku o dodjeli Ugovora o izvođenju radova šljunčenja lokalnih puteva sa makadamskim kolovoznim zastorom , Lot br. 2 – „Župa“, vidi…

– Odluku o dodjeli Ugovora o isporuci robe „Knjiga za potrebe opštinske uprave opštine Srbac ( pokloni školama, bibliotekama, delegacijama )“, vidi…

– Odluku o dodjeli Ugovora o izvođenju radova šljunčenja lokalnih puteva sa makadamskim kolovoznim zastorom , Lot br. 1 – „Lijevče“, vidi…

– Odluku o dodjeli Ugovora o obavljanju usluga „Održavanja javne rasvjete na području opštine Srbac za period do 31.12. 2015. godine“, vidi…

–  Odluku o dodjeli Ugovora o obavljanju usluga „Štampanja “ Službenog glasnika opštine Srbac „, obrazaca i promotivnog materijala za potrebe opštinske uprave opštine Srbac za period do 31.12.2015. godine“, vidi...

–  Odluku o dodjeli Ugovora o obavljanju usluga „Uređenja korita kanala Grabašnica i Berek“, vidi…

–  Iznajmljivanja mrežnih multifunkcionalnih uređaja za štampanje i održavanje printer/kopir/skener/faks uređaja sa instaliranjem softvera za monitoring, vidi…

– Rekonstrukcije i modernizacije lokalnog puta u Gornjim Srđevićima,prema Rakovcu; vidi…

– Odluku o dodjeli Ugovora o obavljanju usluga „Vršenja nadzora nad sprovođenjem dezinsekcije na teritoriji opštine Srbac“; vidi…

– Odluku o dodjeli Ugovora o obavljanju usluga „Održavanja i dogradnje softvera DOCUNOVA i FINOVA“; vidi…

– Odluku o dodjeli Ugovora o izvođenju radova „Sanacije parkirališta kod JU „Dječiji vrtić „NAŠA RADOST “ Srbac“; vidi…

– Odluku o dodjeli Ugovora o obavljanju usluga „Sprovođenja dezinsekcije – suzbijanja komaraca na teritoriji opštine Srbac“; vidi…

– Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke usluga “ Izrade glavnog projekta za izvođenje radova “ Rekonstrukcije i modernizacije lokalnog puta u Kaocima, zaseok Grkovići-Petkovići; vidi…

– Obavještenje o nabavci usluga “ Štampanja “ Službenog glasnika opštine Srbac “ , obrazaca i promotivnog materijala objaviti u dijelu Javne nabavke, vidi…

– Izvjestaj o provedenom postupku javne nabavke robe – Nagrada za maturante Školskog centra “ Petar Kočić “ Srbac – tablet računari; vidi…

– Izvjestaj o provedenom postupku javne nabavke geodetskih usluga za potrebe opštinske uprave opštine Srbac; vidi…

– Odluku o dodjeli Ugovora o obavljanju usluga “ Izrade glavnog projekta za izvođenje radova,  Rekonstrukcije i modernizacije lokalnog puta u Kaocima, zaseok Grkovići – Petkovići „, vidi…

– Odluku o dodjeli Ugovora o obavljanju usluga “ Izrade glavnog projekta za izvođenje radova “ Rekonstrukcije i modernizacije lokalnog puta u Gornjim Srđevićima, prema Rakovcu“ vidi…

– Odluku o dodjeli Ugovora o isporuci robe – “ Nagrada za maturante Školskog centra “ Petar Kočić “ Srbac – tablet računara“; vidi…

– Odluka o ponistavanju postupka javnih nabavki, Kooperativa-Srbac, robe-Lot-br.1; vidi…

– Odluka o ponistavanju postupka javnih nabavki, Kooperativa-Srbac, robe-Lot-br.2; vidi…

– Odluka o ponistavanju postupka javnih nabavki, Kooperativa-Srbac, robe-Lot-br.3; vidi…

– Odluka o ponistavanju postupka javnih nabavki, Kooperativa-Srbac, robe-Lot-br.4; vidi…

– Odluka, Romi, nadzor; vidi…

– Geodetskih usluga za potrebe opštinske uprave opštine Srbac za period do 31.12.2015. godine;  vidi…

Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke za usluge popravke sedam računara u Centru za socijalni rad Srbac; vidi… 

– Obavještenje o dodjeli Ugovora o obavljanju usluga “ Komunalnog uređenja grada Srpca za 2015. godinu “ vidi…

–  Odluku o dodjeli Ugovora o obavljanju usluga “ Komunalnog uređenja grada Srpca za 2015. godinu „; vidi…

– Nabavke i razastiranja šljunka po putevima na području opštine Srbac i uređenja kanala u Dvorinama i Trnjačanima; vidi…

– Zakon o javnim nabavkama;
vidi…

– Pravilnik o javnim nabavkama roba, usluga i radova u opštini Srbac; vidi…

Pravilnik o direktnom sporazumu; vidi…

Odluka o dodjeli Ugovora o obavljanju usluga Izrade i isporuke investicionotehničke dokumentacije za izgradnju dvije kuće / stambene jedinice i legalizaciju jedne kuće / stambene jedinice romskih obitelji s područja općine Srbac„, ponuđaču NVB FAMILYdruštvo s ograničenom odgovornošću Derventa, vidi…

– Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke usluga “ Izrade projektne dokumentacije u okviru realizacije EU Programa “ Oporavak od polava „,  vidi…

– Odluku o dodjeli Ugovora o izvođenju radova “ Krpanja udarnih rupa i sanacije kolovoza na lokalnoj putnoj mreži i u ulicama na području opštine Srbac , za period do 31.12.2015. godine; vidi ovde…

– Obavještenje o dodjeli Ugovora – Aneksa Ugovora o izvođenju radova „Izgradnje Doma za djecu sa posebnim potrebama“ (II faza – nastavak izgradnje), vidi ovde…

– Odluka o dodjeli ugovora NVB FAMILY – Derventa, vidi ovde…

–  Odluka o dodjeli Aneksa Ugovora o izvođenju radova „Izgradnja Doma za djecu sa posebnim potrebama“  vidi ovde…

 

 

 

Comments are closed.