У протеклих седам дана четири нова случаја вируса корона у Српцу
11. фебруара, 2021.
Изабрани домаћи играчи за међународни турнир са руским шахистима
12. фебруара, 2021.

Остала документа – 2021.

 • Одлуку о додјели уговора о обављању услуга одржавања и санације јавне расвјете на подручју општине Србац за период до 31.12.2021. године, види…
 • Одлуку о додјели уговора о обављању банкарских услуга ( услуга платног промета ) за потребе општинске управе за период до 31.12.2021. године, види…
 • Одлуку о поништавању поступка јавне набавке робе – заштитне ватрогасне опреме, види…
 • Одлуку о додјели уговора о обављању геодетских услуга за потребе општинске управе општине Србац за период до 31.12.2021. године, види…
 • Одлуку о додјели уговора о испорукама робе – материјала за текуће поправке и одржавање објеката општинске управе за период до 31.12.2021. годину, види…
 • Одлуку о додјели уговора о обављању банкарских услуга одобравања краткорочног кредитног задужења општине Србац, види…
 • Одлуку о додјели уговора о обављању услуга “Превоза и реазања огревног дрвета за потребе општинске управе за грејну сезону 2021/2022. године”, види…
 • Одлуку о додјели уговора о испорукама робе “Огревног дрвета ( тврди лишћар I и II класе ) за потребе општине Србац за грејну сезону 2021/2022. године”, види…
 • Одлуку о додјели уговора о обављању услуга “Одржавања спомен обиљежја на подручју општине Србац за период до 31.12.2021. године”, види…
 • Одлуку о додјели уговора о обављању послова  “Одржавања и сервисирања рачунарске опреме за потребе општинске управе општине Србац за период до 31.12.2021. године”, види…
 • Одлуку о додјели уговора о извођењу радова “Декоративног уређења и освјетљења простора у Улици “Данка Митрова” у Српцу, види…
 • Одлуку о додјели уговора о извођењу радова  “Изградње објекта дјечијег вртића у општини Србац – фаза  I”,  види…
 • Одлуку о додјели уговора о обављању услуга “Вршења надзора над обављањем услуга спровођења систематске превентивне дезинсекције-сузбијања комараца на територији општине Србац за 2021. годину”, види…
 • Одлуку о додјели уговора о извођењу радова “Реконструкције и модернизације паркинг простора између  “Словенске зграде” и Првомајске улице у Српцу “, види…
 • Одлуку о додјели уговора о набавци услуга (и робе) – штампања доставних књига и осталих образаца за потребе општинске управе општине Србац и испоруке осталог канцеларијског материјала за период до 31.12.2021. године, види…
 • Одлуку о додјели Оквирног споразума о набавкама робе – горива за потребе Територијалне ватрогасне јединице Србац за 2021/2022. годину, види…
 • Одлуку о додјели Оквирног споразума о набавкама робе – горива за потребе општинске управе општине Србац за 2021/2022. годину, види…
 • Одлуку о додјели уговора о обављању услуга “Вршења надзора над обављањем услуга спровођења систематске превентивне дератизације (прољетне и јесење) на територији општине Србац за 2021. годину”, види…
 • Одлуку о додјели уговора о извођењу радова “Уређење канцеларијских простора у згради општинске управе”, види…
 • Одлуку о додјели Оквирног споразума за обављање услуга “Спровођења систематске превентивне дезинсекције – сузбијања комараца на територији општине Србац за 2021/2022. годину”, види…
 • Одлуку о додјели уговора о обављању услуга израде званичне интернет странице општине Србац са главним доменом и интернет странице ” Invest in ” са субдоменом, види…
 • Одлуку о додјели Оквирног споразума за обављање услуга “Спровођења систематске превентивне дератизације ( прољетне и јесење ) на територији општине Србац за 2021/2022. годину”, види…
 • Одлуку о додјели уговора о обављању услуга штампања “Србачких новина” за период до 31.12.2021. године, види…
 • Одлуку о додјели уговора о обављању услуга “Комуналног уређења града Српца за период до 31.12.2021. године”, види…
 • Одлуку о додјели уговора о обављању услуга израде урбанистичко-техничких услова и стручног мишљења за изградњу зграде за младе брачне парове, види…
 • Одлуку о додјели уговора о набавци робе – садног материјала за пољопривредне произвођаче, Лот бр. 2, види…
 • Одлуку о додјели уговора о обављању услуга штампања за потребе општинске управе општине Србац за период до 31.12.2021. године , Лот бр. 2, види…
 • Одлуку о додјели уговора о испоруци робе – резервних дијелова за одржавање материјално техничких средстава Територијалне ватрогасне јединице Србац за период до 31.12.2021. године. види…
 • Одлуку о додјели уговора о набавци робе-садног материјала за пољопривредне произвођаче – Лот бр. 1. види…
 • Одлуку о додјели уговора о обављању услуга “Текућег одржавања материјално техничких средстава и опреме- возила Територијалне ватрогасне јединице Србац за период до 31.12.2021. године”, види…
 • Одлуку о додјели уговора о обављању услуга штампања за потребе општинске управе општине Србац за период до 31.12.2021. године , Лот бр. 1 – Штампање интерних образаца, доставница и осталих образаца, види…
 • Одлуку о додјели уговора о набавци робе (и услуга) “Набавка пластеника и пратеће опреме за наводњавање у циљу реализације пројекта “Развој пластеничке производње на подручју општине Србац (II фаза) (са услугама монтаже исте), види…
 • Одлуку о додјели уговора о извођењу радова “Санације локалних путева са макадамским коловозним застором” Лот бр.1Лот бр.2  и  Лот бр.3
 • Одлуку о додјели уговора о извођењу радова  “Израде и санације подужних цјевастих пропуста на локалном путу Црнаја – Мартинац”, види…
 • Одлуку о додјели уговора о испорукама робе “Артикала за потребе текућег одржавања – хигијену просторија зграда општинске управе за период до 31.12.2021. године”, види…
 • Одлуку о додјели уговора о обављању услуга “Израде обиљежја за потребе општинске управе општине Србац (заставе и друга обиљежја са услугом штампања на текстилу)” за период до 31.12.2021. године, види…
 • Одлуку о додјели уговора о обављању услуга “Одржавања и доградње софтвера DOCUNOVA и FINOVA , системско одржавање сервера, подршка и контрола рада цјелокупног система за период до 31.12.2021. године”, види…
 • Одлуку о додјели уговора о испорукама робе – галона воде за пиће за просторије општинске управе за период до 31.12.2021. године, види…
 • Одлуку о додјели уговора о набавци робе – артикала за потребе чајне кухиње општинске управе општине Србац за период до 31.12.2021. године, види…
 • Одлуку о додјели уговора о обављању услуга контроле и наплате паркинг простора на подручју мјеста Србац за период до 31.12.2021. године, види…
 • Одлуку о обављању услуга изнајмљивања мрежних мултифункционалних уређаја за штампање и одржавање принтер/копир/скенер/факс уређаја са инсталирањем софтвера за мониторинг за период до 31.12.2021. године, види…
 • Одлуку о додјели уговора о обављању услуга процесинга података путем информационог система за контролу и наплату паркинг простора на подручју мјеста Србац за период до 31.12.2021. године, види…
 • Одлуку о додјели уговора о обављању услуга “Израда идејног рјешења за изградњу зграде за младе брачне парове”, види…
 • Одлуку о додјели уговора о извођењу радова “Санације банкина на путевима у мјесним заједницама на територији општине Србац “, види…
 • Одлуку о додјели уговора о извођењу радова “Занатски радови на изградњи Друштвеног дома у мјесној заједници Кукуље”, види…

 

 

– Остала документа (2020.) види…
– Остала документа (2019.) види…
– Остала документа (2018.) види…
– Остала документа (2017.) види…
– Остала докумен та (2016.) види…
– Остала документа (2015.) види…

Comments are closed.