У протеклих седам дана четири нова случаја вируса корона у Српцу
11. фебруара, 2021.
Изабрани домаћи играчи за међународни турнир са руским шахистима
12. фебруара, 2021.

Остала документа – 2021.

 • Одлуку о додјели уговора о обављању додатних услуга по Уговору бр. 02-404-145/21 о обављању услуга „Одржавања и санације јавне расвјете на подручју општине Србац за период до 31.12.2021. године“, види…
 • Одлуку о додјели уговора о обављању услуга израде урбанистичко-техничких услова за изградњу Друштвеног дома у Мјесној заједници Срђевић, види…
 • Одлуку о додјели уговора о обављању услуга израде главног пројекта за изградњу Друштвеног дома у Мјесној заједници Срђевићи, види…
 • Одлуку о поништавању поступка јавне набавке  „Изградња стамбене зграде за младе брачне парове у Српцу„ види…
 • Одлуку о додјели Уговора о извођењу радова  „ Реконструкције и модернизације дијела  паркинг простора између „Словенске зграде“ и Првомајске улице у Српцу – фаза II„ види…
 •   Одлуку о додјели уговора о обављању додатних услуга по Уговору бр. 02-404-37/21, види…
 • Одлуку о додјели уговора о обављању услуга  „Зимског одржавања градских улица и локалних путева на подручју општине Србац“, види…
 • Одлуку о додјели уговора о набавци софтвера-безбједоносног програма за 69. радних станица општинске управе, види…
 • Одлуку о додјели уговора о извођењу радова  „Санације ограда оштећених приликом реконструкције и модернизације локалног пута Црнаја-Мартинац“, види…
 • Одлуку о додјели уговора о испоруци робе – надзорних камера за видеонадзор јавних површина, види…
 • Одлуку о додјели уговора о обављању услуга медијског праћења рада општинске управе, види…
 • Одлуку о додјели уговора о извођењу радова санације дијела објекта Друштвеног дома у Ножичком за потребе Мјесног уреда Ножичко, види…
 • Одлуку о додјели уговора о извођењу радова на објектима на подручју општине Србац – Лот бр. 2- Изградња пливајуће плоче за изградњу привременог објекта за потребе пословне зграде у Улици „11. новембра“ у Српцу,  види…
 • Одлуку о додјели уговора о извођењу радова изградње водоводног прикључка за локацију новог Дјечијег вртића у Српцу, види…
 • Одлуку о додјели уговора о извођењу радова „Изградње Друштвеног дома (Дома културе) у Мјесној заједници Разбој Љевчански – фаза II“, види…
 • Одлуку о додјели уговора о извођењу радова „Постављања конструкције помоћног објекта спремишта за ватрогасну опрему и ватрогасни сервис“, види…
 • Одлуку о додјели уговора о извођењу радова „Измуљивања путних јарака на локалном путу кроз насеље Расавац“, види…
 • Одлуку о додјели уговора о извођењу радова „Модернизације паркинг простора на локацији Занатски центар Србац- фаза II“, види…
 • Одлуку о додјели уговора о обављању услуга „Осигурања имовине-објеката у власништву општине Србац за период од септембра 2021. године до септембра 2022. године“, види…
 • Одлуку о додјели уговора о набавци робе – материјала за спремиште за опрему ватрогасног сервиса и ватрогасне уређаје за потребе Територијалне ватрогасне јединице Србац, види…
 • Одлуку о додјели уговора о извођењу додатних (вишка и непредвиђених) радова по Уговору о извођењу радова „Реконструкције потосног дистрибутивног цјевовода од изворишта Пријебљези до насеља Повелич и израдње водоводне мреже у МЗ Ћукали“,  види…
 • Одлуку о додјели уговора о обављању услуга „Осигурања 83 радника општинске управе за период од септембра 2021. године до септембра 2022. године“, види…
 • Одлуку о додјели уговора о испоруци робе-опреме за потребе општинске управе – УПС уређаја, види…
 • Одлуку о додјели уговора о извођењу радова „Крпања ударних рупа и санације коловоза и банкина на локалној путној мрежи и у улицама на подручју општине Србац“, види…
 • Одлуку о додјели уговора о обављању услуга „Израде урбанистичко-техничких услова и пројектне документације (пројекта изведеног стања) за легализацију станова за смјештај избјеглих и расељених лица у Улици „Моме Видовића у Српцу „, види…
 • Одлуку о поништавању поступка јавне набавке банкарских услуга, види…
 • Одлуку о поништавању поступка јавне набавке робе-једнократних заштитних маски, види…
 • Одлуку о додјели уговора о обављању услуга „Текућег одржавања каналске мреже на подручју општине Србац за период до 31.12.2021. године“, види…
 • Одлуку о додјели уговора о обављању услуга „Редовне контроле видео надзора и противпожарног система у згради општине Србац и новој сали СО-е Србац (за 2021. годину)“, види…
 • Одлуку о додјели уговора о обављању услуга одржавања и санације јавне расвјете на подручју општине Србац за период до 31.12.2021. године, види…
 • Одлуку о додјели уговора о обављању банкарских услуга ( услуга платног промета ) за потребе општинске управе за период до 31.12.2021. године, види…
 • Одлуку о поништавању поступка јавне набавке робе – заштитне ватрогасне опреме, види…
 • Одлуку о додјели уговора о обављању геодетских услуга за потребе општинске управе општине Србац за период до 31.12.2021. године, види…
 • Одлуку о додјели уговора о испорукама робе – материјала за текуће поправке и одржавање објеката општинске управе за период до 31.12.2021. годину, види…
 • Одлуку о додјели уговора о обављању банкарских услуга одобравања краткорочног кредитног задужења општине Србац, види…
 • Одлуку о додјели уговора о обављању услуга „Превоза и реазања огревног дрвета за потребе општинске управе за грејну сезону 2021/2022. године“, види…
 • Одлуку о додјели уговора о испорукама робе „Огревног дрвета ( тврди лишћар I и II класе ) за потребе општине Србац за грејну сезону 2021/2022. године“, види…
 • Одлуку о додјели уговора о обављању услуга „Одржавања спомен обиљежја на подручју општине Србац за период до 31.12.2021. године“, види…
 • Одлуку о додјели уговора о обављању послова  „Одржавања и сервисирања рачунарске опреме за потребе општинске управе општине Србац за период до 31.12.2021. године“, види…
 • Одлуку о додјели уговора о извођењу радова „Декоративног уређења и освјетљења простора у Улици „Данка Митрова“ у Српцу, види…
 • Одлуку о додјели уговора о извођењу радова  „Изградње објекта дјечијег вртића у општини Србац – фаза  I“,  види…
 • Одлуку о додјели уговора о обављању услуга „Вршења надзора над обављањем услуга спровођења систематске превентивне дезинсекције-сузбијања комараца на територији општине Србац за 2021. годину“, види…
 • Одлуку о додјели уговора о извођењу радова „Реконструкције и модернизације паркинг простора између  „Словенске зграде“ и Првомајске улице у Српцу „, види…
 • Одлуку о додјели уговора о набавци услуга (и робе) – штампања доставних књига и осталих образаца за потребе општинске управе општине Србац и испоруке осталог канцеларијског материјала за период до 31.12.2021. године, види…
 • Одлуку о додјели Оквирног споразума о набавкама робе – горива за потребе Територијалне ватрогасне јединице Србац за 2021/2022. годину, види…
 • Одлуку о додјели Оквирног споразума о набавкама робе – горива за потребе општинске управе општине Србац за 2021/2022. годину, види…
 • Одлуку о додјели уговора о обављању услуга „Вршења надзора над обављањем услуга спровођења систематске превентивне дератизације (прољетне и јесење) на територији општине Србац за 2021. годину“, види…
 • Одлуку о додјели уговора о извођењу радова „Уређење канцеларијских простора у згради општинске управе“, види…
 • Одлуку о додјели Оквирног споразума за обављање услуга „Спровођења систематске превентивне дезинсекције – сузбијања комараца на територији општине Србац за 2021/2022. годину“, види…
 • Одлуку о додјели уговора о обављању услуга израде званичне интернет странице општине Србац са главним доменом и интернет странице “ Invest in “ са субдоменом, види…
 • Одлуку о додјели Оквирног споразума за обављање услуга „Спровођења систематске превентивне дератизације ( прољетне и јесење ) на територији општине Србац за 2021/2022. годину“, види…
 • Одлуку о додјели уговора о обављању услуга штампања „Србачких новина“ за период до 31.12.2021. године, види…
 • Одлуку о додјели уговора о обављању услуга „Комуналног уређења града Српца за период до 31.12.2021. године“, види…
 • Одлуку о додјели уговора о обављању услуга израде урбанистичко-техничких услова и стручног мишљења за изградњу зграде за младе брачне парове, види…
 • Одлуку о додјели уговора о набавци робе – садног материјала за пољопривредне произвођаче, Лот бр. 2, види…
 • Одлуку о додјели уговора о обављању услуга штампања за потребе општинске управе општине Србац за период до 31.12.2021. године , Лот бр. 2, види…
 • Одлуку о додјели уговора о испоруци робе – резервних дијелова за одржавање материјално техничких средстава Територијалне ватрогасне јединице Србац за период до 31.12.2021. године. види…
 • Одлуку о додјели уговора о набавци робе-садног материјала за пољопривредне произвођаче – Лот бр. 1. види…
 • Одлуку о додјели уговора о обављању услуга „Текућег одржавања материјално техничких средстава и опреме- возила Територијалне ватрогасне јединице Србац за период до 31.12.2021. године“, види…
 • Одлуку о додјели уговора о обављању услуга штампања за потребе општинске управе општине Србац за период до 31.12.2021. године , Лот бр. 1 – Штампање интерних образаца, доставница и осталих образаца, види…
 • Одлуку о додјели уговора о набавци робе (и услуга) „Набавка пластеника и пратеће опреме за наводњавање у циљу реализације пројекта „Развој пластеничке производње на подручју општине Србац (II фаза) (са услугама монтаже исте), види…
 • Одлуку о додјели уговора о извођењу радова „Санације локалних путева са макадамским коловозним застором“ Лот бр.1Лот бр.2  и  Лот бр.3
 • Одлуку о додјели уговора о извођењу радова  „Израде и санације подужних цјевастих пропуста на локалном путу Црнаја – Мартинац“, види…
 • Одлуку о додјели уговора о испорукама робе „Артикала за потребе текућег одржавања – хигијену просторија зграда општинске управе за период до 31.12.2021. године“, види…
 • Одлуку о додјели уговора о обављању услуга „Израде обиљежја за потребе општинске управе општине Србац (заставе и друга обиљежја са услугом штампања на текстилу)“ за период до 31.12.2021. године, види…
 • Одлуку о додјели уговора о обављању услуга „Одржавања и доградње софтвера DOCUNOVA и FINOVA , системско одржавање сервера, подршка и контрола рада цјелокупног система за период до 31.12.2021. године“, види…
 • Одлуку о додјели уговора о испорукама робе – галона воде за пиће за просторије општинске управе за период до 31.12.2021. године, види…
 • Одлуку о додјели уговора о набавци робе – артикала за потребе чајне кухиње општинске управе општине Србац за период до 31.12.2021. године, види…
 • Одлуку о додјели уговора о обављању услуга контроле и наплате паркинг простора на подручју мјеста Србац за период до 31.12.2021. године, види…
 • Одлуку о обављању услуга изнајмљивања мрежних мултифункционалних уређаја за штампање и одржавање принтер/копир/скенер/факс уређаја са инсталирањем софтвера за мониторинг за период до 31.12.2021. године, види…
 • Одлуку о додјели уговора о обављању услуга процесинга података путем информационог система за контролу и наплату паркинг простора на подручју мјеста Србац за период до 31.12.2021. године, види…
 • Одлуку о додјели уговора о обављању услуга „Израда идејног рјешења за изградњу зграде за младе брачне парове“, види…
 • Одлуку о додјели уговора о извођењу радова „Санације банкина на путевима у мјесним заједницама на територији општине Србац „, види…
 • Одлуку о додјели уговора о извођењу радова „Занатски радови на изградњи Друштвеног дома у мјесној заједници Кукуље“, види…

 

 

– Остала документа (2020.) види…
– Остала документа (2019.) види…
– Остала документа (2018.) види…
– Остала документа (2017.) види…
– Остала докумен та (2016.) види…
– Остала документа (2015.) види…

Comments are closed.