Тендери – 2020. г.
30. јануара, 2020.
Обавјештење и Одлука о радном времену
12. марта, 2020.

Остала документа – 2020.

 • Одлуку о поништавању поступка јавне набавке услуга “Редовне контроле видео надзора и противпожарног система у згради општине Србац и новој сали СО-е Србац (за 2020. годину)”, види…
 • Одлуку о додјели уговора о извођењу радова “Изградње јавне расвјете на територији општине Срба”, види..
 • Одлуку о додјели уговора о извођењу радова “Реконструкције зграда – Санација Друштвеног дома у МЗ Пријебљези”, види…
 • Одлуку о додјели уговора о извођању радова “Реконструкције потисног дистрибутивног цјевовода од изворишта “Пријебљези” до насеља Повелич и изградње водоводне мреже у МЗ Ћукали”, види…
 • Одлуку о додјели уговора о извођењу радова “Шљунчења локалних путева са макадамским коловозним застором” Лијевче, види… 
 • Одлуку о поништавању поступка јавне набавке радова “Шљунчења локалних путева са макадамским коловозним застором “Жупа”, види…
 • Одлуку о додјели уговора о извођењу радова “Санације и модернизације приступнпг пута пословно стамбеној згради ПС 12 у Српцу”, види…
 • Одлуку о додјели уговора о извођењу радова “Санације и модернизације локалног пута у МЗ Разбој Жупски, засеок Кабловац”, види…
 • Одлуку о додјели уговора о извођењу радова “Модернизације паркинг простора на локацији “Занатски центар” Србац”, види…
 • Одлуку о додјели уговора о извођењу радова “Изградње тротоара у Улици “Моме Видовића” у Српцу”, види…
 • Одлуку о набавци софтвера – безбједоносног програма, види…
 • Одлуку о набавци робе за потребе провођења епидемиолошких мјера на бирачким мјестима на подручју општине Србац, види…
 • Одлуку о додјели уговора о извођењу радова “Санације и модернизације Улице “Слобода” у Српцу”, види…
 • Одлуку о додјели уговора о извођењу радова “Санације и модернизације локалног пута у МЗ Разбој Љевчански – према граници општине”, види…
 • Одлуку о додјели уговора о извођењу радова “Санације и модернизације Улице “Мотајички пут” у МЗ Кобаш”, види…
 • Одлуку о додјели уговора о извођењу радова ” Санације и модернизације Улице ” Мотајички пут ” у МЗ Кобаш “
 • Одлуку о додјели уговора о набавци робе ( и услуга ) “Набавка пластеника и пратеће опреме за наводњавање у циљу реализације пројекта ” Развој пластеничке производње на подручју општине Србац” ( са услугама монтаже исте )”, види…
 • Одлуку о додјели уговора о извођењу радова “Модернизације и санације пута у МЗ Каоци – ново гробље”, види…
 • Одлуку о додјели уговора о обављању услуга “Зимског одржавања градских улица и локалних путева на подручју општине Србац за период од 15.11.2020. године до 15.04.2021. године (сезона 2020/2021)”, види…
 • Одлуку о додјели уговора о обављању услуга “Израде главног пројекта за извођење радова ” Реконструкције објекта Омладинског дома у Српцу”, види…
 • Одлуку о додјели уговора о обављању услуга осигурања имовине – објеката у власништву  општине Србац за период од септембра 2020. године до септембра 2021. године, види..
 • Одлуку о додјели уговора о обављању услуга осигурања 83 радника општинске управе општине Србац за период од септембра 2020. године до септембра 2021. године, види…
 • Одлуку о додјели уговора о извођењу радова “Модернизације и санације паркиралишта у МЗ Гламочани – код капеле”, види…
 • Одлуку о додјели уговора о извођењу радова “Модернизације и санације паркиралишта у МЗ Кукуље – код Друштвеног дома” ,   види…
 • Одлуку о додјели уговора о испоруци робе-мржног уређаја за потребе приступа систему Агенције за идентификационе документе, евиденцију и размјену података БиХ,  види…
 • Одлуку о додјели уговора о извођењу радова “Рехабилитације локалне путне инфраструктуре у општини Србац, Лот бр. 1, види…
 • Одлуку о додјели уговора о извођењу радова “Рехабилитације локалне путне инфраструктуре у општини Србац, Лот бр. 2, види…
 • Одлуку о додјели уговора о извођењу радова “Рехабилитације локалне путне инфраструктуре у општини Србац, Лот бр. 3, види…
 • Одлуку о додјели уговора о извођењу радова “Рехабилитације локалне путне инфраструктуре у општини Србац, Лот бр. 4, види…
 • Одлуку о додјели уговора о обављању услуга “Медијског праћења рада општинске управе”, види…
 • “Израде и санације цјевастих пропуста на подручју општине Србац за 2020. годину”, види…
 • Одлуку о додјели уговора о обављању банкарских услуга одобравања краткорочног кредитног задужења, види…
 • Одлуку о додјели уговора о испорукама робе – материјала за текуће поправке и одржавање објеката општинске управе објавити у дијелу Јавне набавке, види…
 • Одлуку о додјели уговора о обављању услуга “Одржавања спомен обиљежја на подручју општине Србац за период до 31.12.2020. године”, види…
 • Одлуку о додјели уговора о испоруци робе – преносног рачунара са оперативним системом (за тонско снимање сједница Скупштине општине), види…
 • Одлукуо поништавању поступка јавне набавке услуга “Ремонт и атест плинске инсталације на возилу Територијалне ватрогасне јединице Србац-Лада Нива”, види…
 • Одлуку о додјели уговора о извођењу радова санације локалних путева са макадамским коловозним застором на подручју општине Србац за период до 31.12.2020. године, Лот бр. 3, види…
 • Одлуку о додјели уговора о извођењу радова санације локалних путева са макадамским коловозним застором на подручју општине Србац за период до 31.12.2020. године, Лот бр. 2, види…
 • Одлуку о додјели уговора о извођењу радова санације локалних путева са макадамским коловозним застором на подручју општине Србац за период до 31.12.2020. године, Лот бр. 1, види…
 • Одлуку о додјели уговора о обављању услуга “Превоза и резања огревног дрвета за потребе општинске управе општине Србац за грејну сезону 2020/2021. г.2. види…
 • Одлуку о додјели уговора о обављању услуга “Одржавања јавне расвјете на подручју општине Србац за период до 31.12.2020. године”, види…
 • Одлуку о додјели уговора о обављању услуга обиљежљвања хоризонталне саобраћајне сигнализације на територији општине Србац за 2020. годину, види…
 • Одлуку о додјели уговора о обављању услуга текућег одржавања каналске мреже на подручју општине Србац за период до 31.12.2020. године, види…
 • “Огревног дрвета за грејну сезону 2020/2021. године”, види…
 • Одлуку о додјели уговора о обављању услуга “Одржавања рачунарске опреме за потребе општинске управе општине Србац за период до 31.12.2020. године, види…
 • Одлуку о додјели уговора о испоруци робе – пећи за централно гријање зграде у којој се налази сједиште ТВЈ Србац, види…
 • Одлуку о додјели уговора о извођењу радова реализације пројекта “Сигурно до средње школе”, види…
 • Одлуку о додјели уговора о обављању фотографских услуга за потребе ажурирања информативног паноа, види…
 • Одлуку о додјели уговора о обављању геодетских услуга за потребе општинске управе општине Србац за период до 31.12.2020. године, види…
 • Одлуку о додјели уговора о обављању услуга израде пројектне документације за изгрдњу дјечијег вртића у Српцу, види…
 • Одлуку о додјели уговора о обављању услуга вршења надзора над дезинсекцијом, види…
 • Одлуку о додјели уговора о извођењу радова ” Санације јавне расвјете на градским улицама у Српцу”, види…
 • Одлуку о додјели уговора о обављању услуга вршења надзора над обављањем услуга спровођења систематске превентивне дератизације, види…
 • Одлуку о поништавању поступка јавне набавке робе-резервних дијелова за одржавање материјално техничких средстава Територијалне ватрогасне јединице Србац – пумпи, види…
 • Одлуку о додјели уговора о извођењу радова “Крпања ударних рупа и санацији коловоза и банкина на локалној путној мрежи и улицама на подручју општине Србац за период до 31.12.2020. године”, види…
 • Одлуку о додјели уговора о обављању услуга спровођења систематске превентивне дератизације ( прољетне и јесење ) на територији општине Србац за 2020. годину, види…
 • Одлуку о додјели уговора о обављању услуга спровођења систематске превентивне дезинсекције – сузбијања комараца на територији општине Србац за 2020. годину, види…
 • Одлуку о додјели уговора о испорукама робе-горива за потребе Територијалне ватрогасне јединице Србац, види…
 • Одлуку о додјели уговора о испорукама робе-горива за потребе општинске управе, види…
 • Одлуку о додјели уговора о обављању услуга одржавања свјетлосне саобраћајне сигнализације, види…
 • Одлуку о додјели уговора о обављању услуга “Штампања доставних књига и осталих образаца за потребе општинске управе за период до 31.12.2020. године”, види…
 • Одлуку о додјели уговора о набавци робе- клипног компресора и 6 ( шест ) композитних боца за изолационе апарате, види…
 • Одлуку о додјели уговора о испоруци робе- резервних дијелова за одржавање материјално техничких средстава – возила Територијалне ватрогасне јединице Србац за период до 31.12.2020. године, види…
 • Одлуку о додјели уговора о обављању услуга “Комуналног уређења града Српца за период до 31.12.2020. године”, види…
 • Одлуку о додјели уговора о испорукама робе “Ситног инвентара за потребе општинске управе за период до 31.12.2020. године”,  види…
 • Одлуку о набавци склопивих кревета са мадрацима за потребе организовања карантина, види…
 • Одлуку о додјели уговора о обављању услуга израде идејног пројекта , стручног мишљења и урбанистичко-техничких услова за изградњу дјечијег вртића у Српцу, види…
 • Одлуку о додјели уговора о обављању услуга штампања “Србачких новина” за период до 31.12.2020. године, види…
 • Одлуку о додјели уговора о обављању услуга израде и штампања рекламног материјала за потребе општинске управе општине Србац за период до 31.12.2020. године, види…
 • Одлуку о додјели уговора о обављању услуга штампања интерних образаца, доставница и осталих образаца за потребе општинске управе општине Србац за период до 31.12.2020. године, види…
 • Одлуку о додјели уговора о извођењу радова  “Санације попречног пропуста и изградње два АБ шахта у Кобашу”,  види…
 • Одлуку о додјели уговора обављању услуга одржавања и доградње софтвера DOCUNOVA и FINOVA, види…
 • Одлуку о додјели уговора о испорукама робе – канцеларијског материјала за потребе општинске управе за период до 31.12.2020. године, види…
 • Одлуку о додјели уговора о обављању услуга “Изнајмљивања мрежних мултифункционалних уређаја за штампање и одржавање принтер/копир/скенер/факс уређаја са исталирањем софтвера за мониторинг у општинској управи општине Србац за период до 31.12.2020. године”, види…
 • Одлуку о додјели уговора о испорукама робе – галона воде за пиће за просторије општинске управе општине Србац за период до 31.12.2020. године, види…
 • Одлуку о додјели уговора о извођењу радова “Реконструкције водоводне мреже у центру града и објекту Дома културе у Српцу”, види…
 • Одлуку о додјели уговора о извођењу радова “Реконструкције трибина на терену за мале спортове у Српцу”, види…
 • Одлуку о додјели уговора о набавци робе-артикала за потребе чајне кухиње општинске управе општине Србац за период до 31.12.2020. године, види…
 • Одлуку о додјели уговора о извођењу радова “Модернизације јавне расвјете на дијелу Улице “Моме Видовића”, види…
 • Одлуку о набавци услуга противградне заштите у 2020. години, види…
 • Одлуку о додјели уговора о испорукама робе “Артикала за потребе текућег одржавања – хигијену просторија зграда општинске управе општине Србац за период до 31.12.2020. године”, види…
 • Одлуку о додјели уговора о обављању услуга контроле и наплате паркинг простора на подручју мјеста Србац за период до 31.12.2020. године, види…
 • Одлуку о додјели Уговора о обављању услуга процесинга података путем информационог система за контролу и наплату паркинг простора на подручју мјеста Србац за период до 31.12.2020. године, види…
 • Одлуку о поништавању поступка јавне набавке робе ” Набавка клипног компресора и 6 ( шест ) композитних боца за изолационе апарате, за потребе Територијалне ватрогасне јединице Србац”, види…………………….
  – Остала документа (2019.) види…
  – Остала документа (2018.) види…
  – Остала документа (2017.) види…
  – Остала докумен та (2016.) види…
  – Остала документа (2015.) види…

Comments are closed.