Избор најбољих спортиста општине Србац у 2018. год
10. децембра, 2018.
Јавни позив за културне и спортске манифестације
4. јануара, 2019.

Остала документа – 2019.

 • Одлуку о додјели уговора о извођењу радова “Рехабилитације локалног пута у Дугом пољу”, види…
 • Одлуку о додјели уговора о обављању услуга “Израде просторно планске и пројектне документације – израда главног пројекта за извођење радова изградње паркинг простора између “Словенске зграде” и “Првомајске улице” у Српцу”, види…
 • Одлуку о додјели Уговора о извођењу радова “Модернизације јавне расвјете на Тргу Прве србачке лаке бригаде”, види…
 • Набавка и постављање вертикалне саобраћајне сигнализације на локалном путу Црнаја – Ножичко-Мартинац – Шешковци,  види…
 • Одлуку о додјели Уговора о извођењу радова-изградње двије септичке јаме, види…
 • Одлуку о поништавању поступка јавне набавке робе “Набавке клипног компресора и 6 (шест) композитних боца за изолационе апарате за потребе Територијалне ватрогасне јединице Србац”, види…
 • Одлуку о додјели Уговора о обављању услуга “Одржавања спомен обиљежја на подручју општине Србац за период до 31.12. 2019. године”, види…
 • Одлуку о додјели Уговора о набавци софтвера – безбједоносног програма ( једногодишње лиценце ) за 69. радних станица општинске управе општине Србац, види…
 • Одлуку о додјели Уговора о обављању услуга Штампања  “Монографије Српца”, види…
 • Одлуку о додјели Уговора о извођењу радова “Изградње Друштвеног дома у МЗ Разбој Љевчански”, види…
 • Одлуку о додјели Уговора о обављању услуга штампања за потребе општинске управе општине Србац за период до 31.12.2019. године, Лот бр. 2 – Штампање  “Србачких новина”  за период до 31.12.2019. године, види…
 • Одлуку о додјели Уговора о обављању услуга “Осигурања имовине-објеката у власништву општине Србац за период од септембра 2019. године до септембра 2020. године” објавити у дијелу Јавне набавке, види…
 • Одлуку о додјели Уговора о обављању услуга “Осигурања 82 радника општинске управе општине Србац за период од септембра 2019. године до септембра 2020. године”, види…
 • Одлуку о додјели Уговора о испоруци робе- ватрогасних справа, арматура и опреме и средстава за гашење за потребе Територијалне ватрогасне јединице Србац, види…
 • Обавјештење о поништавању поступка јавне набавке радова “Изградње Друштвеног дома у МЗ Разбој Љевчански”, види…
 • Одлуку о додјели Уговора о извођењу радова “Реализације пројекта “Безбједно до вртића” – Изградња принудног успоривача брзине”, види…
 • Одлуку о поништавању поступка јавне набавке радова “Изградње Друштвеног дома у МЗ Разбој Љевчански”, види…
 • Одлуку о додјели  Уговора о извођењу радовахитних интервенција извођења радова на подручју општине Србац – санације локалних путева са макадамским коловозним застором на подручју општине Србац ( санација штета од олујног невремена ), Лот бр. 1 – Санација локалних путева са макадамским коловозним застором насеља: Село Србац, Каоци, Влакница, Брусник, Кобаш, Нова Вес, Сеферовци,  Корови, Ситнеши, види…
 • Одлуку о додјели  Уговора о извођењу радовахитних интервенција извођења радова на подручју општине Србац – санације локалних путева са макадамским коловозним застором на подручју општине Србац ( санација штета од олујног невремена ), Лот бр. 3 – Санација локалних путева са макадамским коловозним застором насеља: Горњи и Доњи Срђевићи, Доња и Горња Лепеница, види…
 • Одлуку о додјели  Уговора о извођењу радовахитних интервенција извођења радова на подручју општине Србац – санације локалних путева са макадамским коловозним застором на подручју општине Србац ( санација штета од олујног невремена ), Лот бр. 2 – Санација локалних путева са макадамским коловозним застором насеља: Ножичко, Мартинац, Селиште, Брезовљани, Ћукали, Илићани и Жупски Разбој, види…
 • Одлуку о додјели Уговора о извођењу радова – хитних интервенција извођења радова на подручју општине Србац – санације крова на објекту Ватрогасног дома у Српцу, санација крова на објекту ЈУ “Дом здравља “Србац и санација крова на објекту Централне школе ЈУ Основна школа “Доситеј Обрадовић” Разбој Љ.” ( санација Штета од олујног невремена), види…
 • Одлуку о додјели Уговора о обављању услуга – хитних интервенција чишћења и уређења јавних површина (санација Штета од олујног невремена), види…
 • Одлуку о додјели Уговора о извођењу радова – хитних интервенција извођења радова на подручју општине Србац – Санације крова на објекту централне школе ЈУ Основна школа “Јован Јовановић Змај ” Србац ( санација Штета од олујног невремена), види…
 • Одлуку о додјели Уговора о извођењу радова – хитних интервенција извођења радова на подручју општине Србац – санације пропуста на локалним путевима на подручју општине Србац (санација штета од олујног невремена), види…
 • Одлуку о додјели Уговора о извођењу радова – хитних интервенција извођења радова на подручју општине Србац-санације крова на објекту централне школе ЈУ Основна школа “Јован Јовановић Змај “Србац (санација штета од олујног невремена), види…
 • Одлуку о додјели Уговора о обављању услуга “Редовне контроле видео надзора и противпожарног система у згради општине Србац и новој сали СО-е Србац ( за 2019. годину )”, види…
 • Одлуку о додјели Уговора о извођењу радова – занатских радова у објекту Центра за социјални рад општине Србац и спомен соби палим борцима ВРС, види…
 • Одлуку о додјели Уговора о извођењу радова “Набавка ( израда ) и постављање аутобуских стајалишта на подручју општине Србац”, види…
 • Одлуку о додјели Уговора о обављању геодетских услуга за потребе општинске управе општине Србац за период до 31.12.2019. године. види…
 • Одлуку о додјели Уговора о испорукама робе – огревног дрвета за потребе општине Србац за грејну сезону 2019/2020. године, види…
 • Одлуку о додјели Уговора о испорукама робе – горива за потребе Територијалне ватрогасне јединице општине Србац за период до 31.12.2019. године, види…
 • Одлуку о додјели Уговора о извођењу радова “Реконструкције путева, водопривредних објеката и улица на подручју општине Срба”, види…
 • Одлуку о додјели Уговора о обављању услуга “Превоза и резања огревног дрвета за потребе општинске управе општине Србац за грејну сезону 2019/2020 године”, види…
 • Одлуку о додјели Уговора о обављању банкарских услуга одобравања краткорочног кредитног задужења општине Србац, види…
 • Одлуку о додјели Уговора о обављању услуга “Одржавања и санације јавне расвјете на подручју општине Србац за период до 31.12.2019. године”, види…
 • Одлуку о додјели Уговора о обављању услуга “Вршења надзора над обављањем услуга спровођења систематске превентивне дератизације (прољетне и јесење)  на територији општине Србац за 2019. годину”, види…
 • Одлуку о додјели Уговора о обављању услуга “Вршења надзора над обављањем услуга спровођења систематске превентивне дезинсекције- сузбијања комараца на територији општине Србац за 2019. годину” види…
 • Одлуку о додјели Уговора о обављању услуга “Спровођења систематске превентивне дезинсекције – сузбијања комараца на територији општине Србац за 2019. годину”, види…
 • Одлуку о додјели Уговора о обављању услуга  “Спровођења систематске превентивне дератизације (прољетне и јесење) на територији општине Србац за 2019. годину “, види…
 • Одлуку о додјели Уговора о обављању услуга “Одржавања рачунарске опреме за потребе општинске управе општине Србац за период до 31.12.2019. године”,  види…
 • Одлуку о додјели Уговора о набавци робе – уређаја за извлачење паре, дима и гасова из затвореног простора , одимљавање простора и стварање лаке пјене за гашење за потребе Територијалне ватрогасне јединице Србац, види…
 • Одлуку о додјели Уговора о извођењу радова “Шљунчења локалних путева са макадамским коловозним застором на подручју општине Србац” Лот бр. 2, види…види…
 • Одлуку о додјели Уговора о обављању услуга процесинга података путем информационог система за контролу и наплату паркинг простора на подручју мјеста Србац за период до 31.12.2019. године, види…види…
 • Одлуку о додјели Уговора о извођењу радова “Шљунчења локалних путева са макадамским коловозним застором на подручју општине Србац” Лот бр. 1, види…види…
 • Одлуку о додјели Уговора о испорукама робе “Канцеларијског материјала за потребе општинске управе општине Србац за период до 31.12.2019. године”, види…види…
 • Одлуку о додјели Уговора о извођењу радова ” Шљунчења локалних путева са макадамским коловозним застором на подручју општине Србац ” Лот бр. 3,  види…
 • Одлуку о додјели Уговора о обављању услуга контроле и наплате паркинг простора на подручју мјеста Србац за период до 31.12.2019. године, види…види…
 • Одлуку о поништавању поступка јавне набавке робе – горива за потребе Територијалне ватрогасне јединице Србац, види…
 • Одлуку о додјели Уговора о испорукама робе – горива за потребе општинске управе општине Србац за период до 31.12.2019. године, види…
 • Одлуку о додјели уговора о обављању услуга “Израде и штампања рекламног материјала  за потребе општинске управе општине Србац за период до 31.12.2019. године”, види…
 • Одлуку о додјели уговора о обављању услуга “Штампања интерних образаца, доставница и осталих образаца за потребе општинске управе општине Србац за период до 31.12.2019. године”, види…
 • Одлуку о додјели Уговора о обављању услуга “Штампања доставних књига, књига за овјеру потписа и осталих образаца”, види…види…
 • Одлуку о додјели Уговора о обављању услуга “Одржавања и доградње софтвера DOCUNOVA и FINOVA”, види…
 • Одлуку о додјели Уговора о обављању услуга “Обиљежавања хоризонталне саобраћајне сигнализације на територији општине Србац за 2019. годину”, види…
 • Одлуку о додјели Уговора о обављању услуга “Редовног одржавања – сервисирања аутомобила општинске управе општине Србац за период до 31.12.2019. године”, види…
 • Одлуку о додјели Уговора о извођењу радова ” Санације крова на Мјесном уреду у Ћукалима”, види…види…
  Одлуку о додјели Уговора о извођењу радова “Крпања ударних рупа и санације коловоза и банкина на локалној путној мрежи и у улицама на подручју општине Србац за период до 31.12.2019. године, види…
 • Одлуку о додјели Уговора о обављању додатних услуга по Уговору бр. 02-404-179/18 о обављању услуга “Зимског одржавања градских улица и локалних путева на подручју општине Србац за сезону 2018/2019”, види…
 • Одлуку о додјели Уговора о обављању услуга “Одржавања и надоградње интернет странице општинске управе општине Србац , за период до 31.12.2019. године “, види…
 • Одлуку о додјели Уговора о набавци робе  “Мобилних уређаја за наплату паркирања возила”, види…
 • Одлуку о додјели Уговора о извођењу радова  “Реконструкције зграда-набавке и уградње столарије на објекту Мјесног уреда у Гламочанима”, види…
 • Одлуку о додјели Уговора о обављању услуга “Израде пројектне документације за санацију и уређење дивље депоније у Српцу”, види…
 • Одлуку о додјели Уговора о обављању фотографских  услуга за потребе ажурирања информативног паноа – огласне табле на локацији ” Центар-Србац “, види…
 • Одлуку о додјели Уговора о обављању услуга ” Изнајмљивања мрежних мултифункционалних уређаја за штампање и одржавање принтер/копир/скенер/ факс уређаја са инсталирањем софтвера за мониторинг  у општинској управи општине Србац за период до 31.12.2019. године”, види…
 • Одлуку о додјели Уговора о обављању услуга “Текућег одржавања материјално техничких средстава и опреме Територијалне ватрогасне јединице Србац за период до 31.12.2019. године”, види…
 • Одлуку о додјели Уговора о набавци робе – моторног возила ( половног возила )  за потребе  општинске управе општине Србац, види…види…
 • Одлуку о додјели Уговора о набавци робе – артикала за потребе чајне кухиње општинске управе општине Србац за период до 31.12.2019. године, види…види…
 • Одлуку о додјели Уговора о обављању услуга одржавања свјетлосне саобраћајне сигнализације на подручју општине Србац за период до 31. 12. 2019. године, види…
 • Обавјештење о додјели Уговора о набавци специјализованог возила за одвоз комуналног отпада (половног возила, види…
 • Одлуку о додјели Уговора о испорукама робе – ситног инвентара за потребе општинске управе општине Србац за период до 31.12.2019. године, види…
 • Одлуку о додјели Уговора о испорукама робе – артикала за потребе текућег одржаванја – хигијену, зграда општинске управе општине Србац за период до 31.12.2019. године, види…
 • Извјештај о проведеном поступку јавне набавке робе и радова  “Набавка опреме и изградња система надзора  јавних површина општине Србац”, види…
 • Обавјештење о додјели Уговора о извођењу додатних – вишка и непредвиђених радова по Уговору бр. 02-404-121/18 о извођењу радова “Реконструкције и модернизације Сарајевске улице – фаза II”, види…
 • Обавјештење о додјели Уговора о извођењу радова “Санације локалних путева у МЗ Кукуље”, види…
 • Извјештај о проведеном поступку јавне набавке радова “Шљунчења локалних путева са макадамским коловозним застором- II фаза”, види…
 • Извјештај о проведеном поступку јавне набавке радова “Уређења спортских терена у МЗ Кобаш – санација школског игралишта”, види…
 • Извјештај о проведеном поступку јавне набавке радова “Санација локалног пута и изградња паркинга у Каоцима”, види…
 • Одлуку о додјели Уговора о набавци робе – специјализованог возила за одвоз комуналног отпада (половног возила), види…
 • Одлуку о додјели Уговора о извођењу радова “Уређења спортских терена у МЗ Бајинци – прекривање трибина на стадиону у Бајинцима”, види…
 • Одлуку о додјели уговора о набавци опреме за надзор јавних површина општине Србац, види…
 • Одлуку о додјели Уговора о извођењу додатних – вишка и непредвиђених радова по Уговору бр.02-404-121/18, види…
  ………………………….
  – Остала документа (2018.) види…
  – Остала документа (2017.) види…
  – Остала докумен та (2016.) види…
  – Остала документа (2015.) види…

Comments are closed.