Тендери – 2018. г.
26. марта, 2018.
Јавни позив за новчане подстицаје у пољопривреди
11. јуна, 2018.

Остала документа – 2018.

– Одлуку о додјели Уговора о извођењу радова „Изградње инфраструктуре за надзор јавних површина општине Србац“, види…
– Одлуку о дођели Уговора о извођењу радова „Санације локалних путева у МЗ Kукуље“, види…
– Одлуку о додјели Уговора о извођењу радова „Санације локалног пута и изградње паркинга у Каоцима“, види…
– Одлуку о додјели Уговора о извођењу радова  „Шљунчења локалних путева са макадамским коловозним застором – II фаза“, види…
– Извјештај о проведеном поступку јавне набавке услуга „Зимског одржавња градских улица и локалних путева на подручју општине Србац за сезону 2018/2019“,  види…
– Одлуку о додјели Уговора о извођењу радова „Уређења спортских терена у МЗ Кобаш- санација школског игралишта“, види…
– Извјештај о проведеном поступку јавне набавке робе – софтвера-безбједоносног програма (обнова лиценци ) за 69 радних станица општинске управе општине Србац, види…
– Извјештај о проведеном поступку јавне набавке робе – пећи на чврсто гориво за потребе општинске управе општине Србац, види…
– Извјештај о проведеном поступку јавне набавке робе за потребе санације система за гријање ( са услугама инсталације ) у згради општинске управе општине Србац, види…
– Одлуку о додјели Уговора о извођењу радова  „Санације локалног пута у Смајинцима“, види…
– Одлуку о додјели Уговора о набавци робе – софтвера – безбједоносног програма за 69 радних станица општинске управе објавити у дијелу Јавне набавке, види…
– Одлуку о додјели Уговора о обављању услуга „Зимског одржавања градских улица и локалних путева на подручју општине Србац за сезону 2018/2019“, види…
– Одлуку о додјели Уговора о набавци робе за потребе санације система за гријање ( са услугама инсталације ) у згради општинске управе општине Србац, види…
– Одлуку о додјели Уговора о набавци робе – пећи на чврсто гориво за потребе општинске управе општине Србац, види…
– Извјештај о проведеном поступку јавне набавке радова „Санације оштећења локалног макадамског пута у Селишту и санације оштећења на локалном путу у Новој Веси“, види…
– Извјештај о проведеном поступку јавне набавке радова „Реализације пројекта уређења ужег градског језгра“, види…
– Извјештај о проведеном поступку јавне набавке услуга „Спровођења превентивне јесење дератизације на територији општине Србац за 2018. годину“, види…
– Извјештај о проведеном поступку јавне набавке услуга „Редовне контроле видео надзора и противпожарног система у згради општине Србац и новој сали СО-е Србац (за 2018. годину), види…
– Извјештај о проведеном поступку јавне набавке услуга „Медијског праћења рада општинске управе“, види…
– Извјештај о проведеном поступку јавне набавке робе – ватрогасних справа- кружне акумулаторске тестере за лим, види…
– Извјештај о проведеном поступку јавне набавке робе – ватрогасних арматура и опреме, види…
– Одлуку о додјели Уговора о извођењу радова „Санације оштећења локалног макадамског пута у Селишту и санације оштећења на локалном путу у Новој Веси“, види…
– Одлуку о додјели Уговора о обављању услуга „Спровођења превентивне јесење дератизације на територији општине Србац за 2018. годину“, види…
– Извјештај о проведеном поступку јавне набавке услуга „Осигурање 82 радника општинске управе општине Србац за период од септембра 2018. године до септембра 2019. године“, види…
– Извјештај о проведеном поступку јавне набавке услуга „Осигурање имовине – објеката у власништву општине Србац за период од септембра 2018. године до септембра 2019. године“, види…
– Извјештај о проведеном поступку јавне набавке радова „Реконструкција путева, водопривредних објеката и улица“, види…
– Одлуку о додјели уговора о обављању услуга „Редовне контроле видео надзора и противпожарног система“, види…
– Одлуку о додјели Уговора о извођењу радова „Реализације пројекта уређења ужег градског језгра “ , Лот бр.2 – Изградња јавне расвјете у Улици “ Петра Кочића “ у Српцу и на паркинг простору, види…
– Одлуку о додјели Уговора о извођењу радова „Реализације пројекта уређења ужег градског језгра “ , Лот бр.1 – Изградња тротоара у Улици “ Петра Кочића “ у Српцу, види…
– Извјештај о проведеном поступку јавне набавке робе – огравног дрвета за потребе општине Србац, види…
– Извјештај о проведеном поступку јавне набавке радова „Реконструкције путева, водопривредних објеката и улица“, види…
– Обавјештење о додјели Уговора о извођењу радова “ Санације зграде ЈУ „Центар за социјални рад Србац“, види…
– Одлуку о додјели Уговора о обављању услуга медијског праћења рада општинске управе, види…
– Одлуку о додјели Уговора о набавци ватрогасних арматура и опреме, види…
– Одлуку о додјели Уговора о набавци ватрогасних справа – кружне акумулаторске тестере за лим, види…– Одлуку о додјели Уговора о обављању услуга „Осигурања 82 радника општинске управе општине Србац за период од септембра 2018. године до септембра 2019. године“, види…
– Одлуку о додјели Уговора о обављању услуга “ Осигурања имовине – објеката у власништву општине Србац за период од септембра 2018. године до септембра 2019. године, види…
– Обавјештење о додјели уговора о извођењу радова „Изградње локалне путне инфраструктуре у општини Србац – фаза II“, види…
– Обавјештење о додјели Уговора о извођењу радова “ Изградње локалне путне инфраструктуре у општини Србац “ Лот бр. 1, Лот бр. 2 и Лот бр. 3, види…
– Одлуку о додјели Уговора о обављању услуга стручног надзора над извођењем радова „Изградње локалне путне инфраструктуре у општини Србац – фаза II“, види…
– Одлуку о додјели Уговора о испорукама робе „Артикала за потребе чајне кухиње за период од 15.07.2018. године до 31.12.2018. године“, види…
– Извјештај о проведеном поступку јавне набавке услуга одржавања рачунарске опреме, види…
– Извјештај о проведеном поступку јавне набавке услуга штампања за потребе општинске управе општине Србац за период до 31.12.2018. године, види…
– Извјештај о проведеном поступку јавне набавке услуга „Одржавања и проширења јавне расвјете на подручју општине Србац за период до 31.12.2018. године“,  види…
– Извјештај о проведеном поступку јавне набавке робе „Артикала за потребе чајне кухиње општинске управе“, види…
– Извјештај о проведеном поступку јавне набавке услуга „Превоза и резања огревног дрвета за потребе општине Србац“, види…
– Одлуку о додјели Уговора о испорукама робе „Огревног дрвета ( тврди лишћар I и II класе ) за потребе општине Србац за грејну сезону 2018/2019 године“, види…
– Одлуку о додјели Уговора о извођљњу радова „Реконструкције путева, водопривредних објеката и улица“ Лот бр. 2 – Крчење и измуљивање канала “ Брњавица“, види…
– Одлуку о додјели Уговора о извођљњу радова „Реконструкције путева, водопривредних објеката и улица “ Лот бр. 1 – Крчење и измуљивање одводног канала у МЗ „Бардача“, види…
– Одлуку о додјели Уговора о извођењу радова „Изградње локалне путне инфраструктуре у општини Србац – фаза II “ Лот бр. 3 – Изградња моста на ријеци „Ини“ у Ситнешима“, види…
– Одлуку о додјели Уговора о извођењу радова „Изградње локалне путне инфраструктуре у општини Србац – фаза II “ Лот бр. 2 – Реконструкција и модернизација Улице “ Вука Караџића “ у дужини од 450 m“, види…– Одлуку о додјели Уговора о извођењу радова „Изградње локалне путне инфраструктуре у општини Србац – фаза II „Лот бр. 1 – Санација локалног пута Ситнеши – Горњи Срђевићи у дужини од 8.500 m“, види…

Comments are closed.