Пораз Слоге у Новом Граду
4. априла, 2019.
Настављено уређење града, извршено асфалтирање ударних рупа и оштећења
4. априла, 2019.

Особе са инвалидитетом ослобођене плаћања путарине

Kао резултат иницијативе Борачке организације Републике Српске, Надзорни одбор Јавних путева “Аутопутеви РС” је усвојио Правилник о поступку и начину остваривања права на ослобађање плаћања путарине.

Наведеним Правилником поред осталих, обухваћена су и возила која су у власништву лица са инвалидитетом са 80% и више тјелесног оштећења као и лица код којих је утврђено тјелесно оштећење које има за посљедицу неспособност доњих екстремитета од најмање 60%.

Захтјев за ослобађање плаћања путарине се подноси Јавном предузећу Аутопутеви Републике Српске д.о.о., ул.Васе Пелагића бр.10, 78 000 Бања Лука на прописаном обрасцу уз који је потребно доставити и сљедеће документе:

-рјешење надлежног органа о проценту тјелесног оштећења, с ревизионом клаузулом правоснажности /овјерена копија/,

-возачка дозвола /овјерена копија/,

-саобраћајна дозвола/овјерена копија обе стране/,

-власничка дозвола/овјерена копија/,

-доказ о сродству или старатељству ако се подноси захтјев за малољетно лице или лице коме је одузета пословна способност,

-фотографија за лица са инвалидитетом и лица обољела од ријетких болести.

Образац захтјева се може преузети на интернет страници autoputevirs.com или у канцеларији Борачке организације општине Србац.

Comments are closed.