Јавни позиви за пословне субјекте погођене пандемијом
23. јуна, 2020.
Све мјере остају на снази до 6. јула
23. јуна, 2020.

Општина Србац помаже пословним субјектима погођеним пандемијом вируса корона

Начелник општине Млађан Драгосављевић расписао је данас два јавна позива за пословне субјекте погођене кризом изазваном вирусом корона на подручју општине Србац.

Један од њих је јавни позив за додјелу субвенција пословним субјектима којим је омогућена:

1. Додјела субвенција за износ комуналне таксе за истицање пословног имена,
2. Додјела субвенција за износ комуналне таксе за постављање реклама,
3. Додјела субвенција накнаде за заузимање јавне површине.

Kорисник субвенције може бити пословни субјект чије је сједиште на подручју општине Србац и којем је забрањено, ограничено или отежано обављање дјелатности актима Републичког и штаба за ванредне ситуације и Штаба за ванредне ситуације општине Србац, у складу са претежном дјелатношћу, односно који на дан 31.12.2019. године нема доспјелих, а неизмирених обавеза према општини Србац, по основу комуналне таксе за истицање пословног имена, комуналне таксе за постављање реклама и накнаде за заузимање јавне површине.

Под појмом пословни субјект подразумијева се правно лице (привредно друштво) или самостални предузетник.

Kада је ријеч о субвенцијама за износ комуналне таксе за истицање пословног имена и износ комуналне таксе за постављање реклама, пословни субјекти којима је забрањен рад имају право на 100% износа аликвотног дијела комуналне таксе за март, април и мај 2020. године, док субјекти којима је рад ограничен или отежано обављање дјелатности, имају право на 50% од износа аликвотног дијела комуналне таксе за март, април и мај 2020. године.

Што се тиче субвенције накнаде за заузимање јавне површине, пословни субјекти којима је рад забрањен имају право на субвенцију у износу од 100% за мјесеце март, април и мај 2020. године, док пословни субјекти којима је рад ограничен у износу од 50% за мјесеце март, април и мај 2020. године.

Рок за подношење захтјева за ове врсте субвенција је 31.07.2020. године. За додјелу субвенције подноси се образац захтјева за сваку врсту права посебно.

Расписан је и јавни позив за ослобађање плаћања пословним субјектима погођених кризом изазваном вирусом корона.

Предмет овог јавног позива је ослобађање плаћања закупнине закупцима пословних просторија који су у уговорном односу са општином Србац и закупцима пословним субјектима неизграђеног грађевинског земљишта у власништву општине Србац.

Kорисник права на ослобађање плаћања може бити пословни субјект чије је сједиште на подручју општине Србац и којем је забрањено, ограничено или отежано обављање дјелатности актима Републичког штаба за ванредне ситуације и Штаба за ванредне ситуације општине Србац, у складу са претежном дјелатношћу, односно који закључно са фебруаром 2020. године нема доспјелих, а неизмирених обавеза према општини Србац по основу закупа.

Под појмом пословни субјект подразумијева се правно лице (привредно друштво) или самостални предузетник.

Право на ослобађање плаћања закупнине за март, април и мај 2020. године имају комерцијални закупци којима је претежна дјелатност обухваћена забраном рада у складу са наредбама дефинисаним јавним позивом и комерцијални закупци којима је претежна дјелатност обухваћена ограничењем трајања радног времена у складу са наведеним наредбама.

Рок за пријаву захтјева је 31.12.2020. године. За ослобађање плаћања подноси се образац пријаве за сваку врста права посебно.

Обрасци за подношење пријаве могу се добити у Општинској управи Србац (Центар за пружање услуга грађанима), те на званичној интернет страници: www.srbac-rs.com кликом на овај линк, гдје се могу прочитати услови учешће на јавним позивима, односно која документација је потребна за пријаву и остале информације.

За све нејасноће и додатне информације можете се обратити на број телефона 051/740-001 (локали 211 и 217) или лично у згради Општинске управе Србац у канцеларијама број 10 и 11.

Одлука о стимулисању пословних субјеката путем наведених јавних позива подржана је и од стране одборника Скупштине општине Србац на недавној сједници локалног парламента.

Comments are closed.