Цезару десет признања на Новогодишњем фестивалу плеса у Бањалуци
23. децембра, 2019.
Велики одзив на представу “Ноћ богова” у Српцу
23. децембра, 2019.

Ограничено радно вријеме у дане празника

Начелник општине Млађан Драгосављевић донио је Наредбу о одређивању предузећа, установа и других организација са подручја општине Србац која су дужна да раде у дане празника Републике Српске.

Тако у дане Нове године 1. и 2. јануара, Дана Републике 9. јануара, Међународног празника рада 1. и 2. маја, Дана побједе над фашизмом 9. маја и Дана успостављања Општег оквирног споразума за мир у БиХ, 21. новембра, као и у дане вјерских празника, ради задовољавања неопходних потреба грађана, дужни су да раде:

1. Предузећа која обављају комуналне дјелатности: производњу, дистрибуцију и испоруку воде у времену од 00 до 24 часа, те врше одржавање водоводних и одводних инсталација – дежурство, у времену од 00 до 24 часа,

2. Предузећа која обављају комуналне дјелатности: које се односе на пружање погребних услуга, као и чишћење снијега зависно од потребе и временских услова у времену од 00 до 24 часа,

3. Територијална ватрогасна јединица Србац у времену од 00 до 24 часа, односно организовање дежурства и приправности зависно од процјене опасности,

4. Цивилна заштита у времену од 00 до 24 часа, односно организовање дежурства и приправности зависно од процјене опасности,

5. Служба хитне медицинске помоћи Дома здравља Србац у времену од 00 до 24 часа,

6. Апотекарске установе, првог дана празника у времену од 10 до 12 часова, а другог дана празника најмање од 8 до 16 часова, а на дан празника који се не ради, један дан у времену од 8 до 12 часова, с тим што у наведене дане мора радити бар једна установа као дежурна, што се заједно с овом наредбом мора истаћи на видном мјесту апотекарске установе, уз обавјештење која установа ради и у којем радном времену,

7. Ветеринарске амбуланте дужне су у дане празника организовати дежурство и приправност ради пружања ветеринарских интервенција, као и организовати прегледе узорака меса у времену од најмање четири часа, а најдуже у редовном радном времену, с тим што за ове потребе мора радити бар једна станица/амбуланта као дежурна, што се заједно с овом наредбом и обавјештењем о данима рада и распореду радног времена истиче на видном мјесту,

8. Здравствене установе могу да организују рад у једној смјени ради обезбјеђивања континуитета пружања услуга здравствене заштите,

9. Угоститељски објекти могу да раде у складу са Одлуком о радном времену угоститељских објеката на подручју општине Србац („Службени гласник општине Србац“, број 8/11, 18/13 и 5/17).

10. Правна лица и предузетници који обављају: трговинску, занатску и услужну дјелатност могу да раде у дане празника Републике Српске у складу са чланом 7. Одлуке о одређивању радног времена правним лицима и предузетницима који обављају трговинску, занатску и услужну дјелатност на подручју општине Србац, („Службени гласник општине Србац“, бр. 2/08).

Ако други дан републичког празника, који се на основу члана 3. Закона о празницима Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске” број 43/07) празнује два дана, пада у недјељу, преноси се у понедјељак.

Када су у питању јануарски празници, 1. и 9. јануар 2019. године су нерадни дани, осим за субјекте обухваћене горе наведеном Одлуком, односно Наредбом начелника општине. Другог јануара могу да раде у ограниченом радном времену од 8 до 16 часова привредна друштва и предузетници на подручју општине Србац који обављају трговинску дјелатност прехрамбеним производима и дјелатност продавница мјешовите робе, пољопривредне апотеке, као и други трговински објекти, уколико имају потребу да раде на дан наведеног празника. 

Овакве одлуке су у складу са Законом о празницима Републике Српске („Службени гласник Републике Српске бр. 43/07), Одлуком о одређивању радног времена правним лицима и предузетницима који обављају трговинску, занатску и услужну дјелатност на подручју општине Србац (“Службени гласник општине Србац”, број 2/08) и Одлуком о рандом времену угоститељских објеката на подручју општине Србац (“Службени гласник општине Србац”, број 8/11, 18/13 и 5/17).

Comments are closed.