Објављена коначна ранг листа за додјелу 25 пластеника
14. децембра, 2020.
Асфалтирани локални путеви у Разбоју Љевчанском и Kаоцима
16. децембра, 2020.

Ограничено радно вријеме у дане празника

Начелник општине Млађан Драгосављевић донио је Наредбу о одређивању предузећа, установа и других организација са подручја општине Србац која су дужна да раде у дане празника Републике Српске.

Тако у дане Нове године 1. и 2. јануара, Дана Републике 9. јануара, Међународног празника рада 1. и 2. маја, Дана побједе над фашизмом 9. маја и Дана успостављања Општег оквирног споразума за мир у БиХ, 21. новембра, као и у дане вјерских празника, ради задовољавања неопходних потреба грађана, дужни су да раде:

1. Предузећа која обављају комуналне дјелатности: производњу, дистрибуцију и испоруку воде у времену од 00 до 24 часа, те врше одржавање водоводних и одводних инсталација – дежурство, у времену од 00 до 24 часа,

2. Предузећа која обављају комуналне дјелатности: које се односе на пружање погребних услуга, као и чишћење снијега зависно од потребе и временских услова у времену од 00 до 24 часа,

3. Територијална ватрогасна јединица Србац у времену од 00 до 24 часа, односно организовање дежурства и приправности зависно од процјене опасности,

4. Цивилна заштита у времену од 00 до 24 часа, односно организовање дежурства и приправности зависно од процјене опасности,

5. Служба хитне медицинске помоћи Дома здравља Србац у времену од 00 до 24 часа,

6. Апотекарске установе, првог дана празника у времену од 10 до 12 часова, а другог дана празника такође од 8 до 12 часова, а на дан празника који се не ради, један дан у времену од 8 до 12 часова, с тим што у наведене дане мора радити бар једна установа као дежурна, што се заједно с овом наредбом мора истаћи на видном мјесту апотекарске установе, уз обавјештење која установа ради и у којем радном времену,

7. Ветеринарске амбуланте дужне су у дане празника организовати дежурство и приправност ради пружања ветеринарских интервенција, као и организовати прегледе узорака меса у времену од најмање четири часа, а најдуже у редовном радном времену, с тим што за ове потребе мора радити бар једна станица/амбуланта као дежурна, што се заједно с овом наредбом и обавјештењем о данима рада и распореду радног времена истиче на видном мјесту,

8. Здравствене установе могу да организују рад у једној смјени ради обезбјеђивања континуитета пружања услуга здравствене заштите,

9. Угоститељски објекти могу да раде у складу са Одлуком о радном времену угоститељских објеката на подручју општине Србац („Службени гласник општине Србац“, број 8/11, 18/13 и 5/17).

10. Правна лица и предузетници који обављају: трговинску, занатску и услужну дјелатност могу да раде у дане празника Републике Српске у складу са чланом 7. Одлуке о одређивању радног времена правним лицима и предузетницима који обављају трговинску, занатску и услужну дјелатност на подручју општине Србац, („Службени гласник општине Србац“, бр. 2/20).

Ако други дан републичког празника, који се на основу члана 3. Закона о празницима Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске” број 43/07) празнује два дана, пада у недјељу, преноси се у понедјељак.

Одредбе о надзору и прописивању санкција за учињени прекршај, примјењиваће се из Закона о празницима Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 43/07), Одлуке о одређивању радног времена правним лицима и предузетницима који обављају трговинску, занатску и услужну дјелатност на подручју општине Србац („Службени гласник општине Србац“, број 2/20) и Одлуке о радном времену угоститељских објеката на подручју општине Србац („Службени гласник општине Србац“, број 8/11, 18/13 и 5/17).

У случају постојања на снази Наредбе о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона (COVID 19), а која се односи на радно вријеме одређених привредних субјекатa, примјењиваће се та Наредба као „lex specialis“.

 

 

Comments are closed.