Одјељење за просторно уређење и стамбено комуналне дјелатности
17. јуна, 2013.
Одјељење за инспекцијске послове
17. јуна, 2013.

Одјељење за финансије

Vladimir GuzvicВладимир Гужвић
Број канцеларије: 25
Тел: 051/740-044 локал 201,
факс 740-152

e-mail:
finansije.nacelnik@srbac-rs.com

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

 

Биографија:

Рођен 08. 05. 1983. године у Српцу. Основну и средњу школу завршио у Српцу, а Економски факултет у Бањалуци гдје је обављао и магистарске студије.

Током 2007. године радио је као професор економске групе предмета у Школском центру „Петар Кочић“ Србац, а од 2008. године до данас запослен је у НЛБ Банци на мјесту шефа експозитуре у Српцу.

Од 2012. до 2016. године био је одборник у Скупштини општине Србац, а од октобра 2012. године и предсједник Комисије за буџет и финансије у Скупштини општине.

Обављао је и дужност предсједника Управног одбора Агенције за развој малих и средњих предузећа Апис Србац.

Од децембра 2015. године је и судски вјештак економске струке.

Надлежности одјељења:

– Извршава и обезбјеђује извршавање Закона, других прописа и општих аката у области финансирања, Буџета општине, општег биланса средстава и рачуноводства,

– Примјењује прописе Скупштине општине и Начелника општине,

– Прати остваривање политике финансирања у општини,

– Припрема Нацрт буџета општине и завршни рачун,

– Врши контролу правилности и законитости кориштења буџетских средстава, финансијско, материјално и рачуноводствено пословање општинске управе, фондова и других органа који се финансирају из буџета,

– Припрема аналитичко-информативне идруге материјале за области из свог дјелокруга,

– Врши и друге послове које му у складу са Законом повјери Скупштина општине и Начелник општине.

 

Comments are closed.