Организације, удружења
24. марта, 2013.
Тендери – конкурси
31. марта, 2013.

Обрасци – захтјеви

ДОБРОДОШЛИ!
На овој страници можете преузети:

* ЗАКОН О ЛОКАЛНОЈ УПРАВИ

* ЗАКОН О СЛОБОДИ ПРИСТУПА ИНФОРМАЦИЈАМА

Такође можете преузети и потребне формуларе:
За преглед-отварање докумената (.пдф формат) потребан Вам је Ацробат реадер
Програм можете преузети бесплатно на овом линку… овде…

Назив:  Образац
(преузми)

Одјељење:  Референт: 
Захтјев за признавање права на личну инвалиднину
OU-03-01.pdf Одјељење за општу управу
Божица Бијелић
Захтјев за признавање права на породичну инвалиднину OU-03-02.pdf Одјељење за општу управу Божица Бијелић
Захтјев за издавање одобрења за обављање домаће/кућне радиности PDD-04-02.pdf Одјељење за привреду и друштвене дјелатности Слађана Шкрбић
Захтјев за издавање одобрења за промјену пословног сједишта радње-дјелатности  PDD-04-03.pdf Odjeljenje za privredu i društvene djelatnosti Слађана Шкрбић
Захтјев за издавање одобрења за обављање пољопривредне дјелатности PDD-04-04.pdf Одјељење за привреду и друштвене дјелатности Слађана Шкрбић
Захтјев за оснивање самосталне-заједничке прдузетничке радње, односно обављање самосталне-заједничке предузетничке дјелатности PDD-04-05.pdf Одјељење за привреду и друштвене дјелатности Слађана Шкрбић
Пријава вршења превоза за властите потребе
PDD-04-06.pdf Одјељење за привреду и друштвене дјелатности Слађана Шкрбић
Захтјев за привремени-трајни прекид обављања дјелатности PDD-04-01.pdf Одјељење за привреду и друштвене дјелатности Слађана Шкрбић
Захтјев за стицање дрђављанства БиХ-РС
OU-03-20.pdf Одјељење за општу управу

Бранкица Стојковић

Захтјев за издавање рјешења на основу чл.18. Закона о предузећима OU-03-25.pdf Одјељење за општу управу Љиљана Шешич
Захтјев за издавање одобрења за грађење
Образац захтјева Одјељење за просторно уређење и стамбено комуналне послове

Снежана Кнежевић и Марија Лепир

Захтјев за издавање локацијских услова
Образац захтјева Одјељење за просторно уређење и стамбено комуналне послове

Снежана Кнежевић и Марија Лепир

Захтјев за издавање локацијских услова за легализацију  Образац захтјева Одјељење за просторно уређење и стамбено комуналне послове Снежана Кнежевић и Марија Лепир
Захтјев за издавање одобрења за грађење легализацију
Obrazac zahtjeva Одјељење за просторно уређење и стамбено комуналне пословеi

Снежана Кнежевић и Марија Лепир

Захтјев за издавање одобрењаа употребу објекта
Образац захтјева Одјељење за просторно уређење и стамбено комуналне послове

Снежана Кнежевић и Марија Лепир

Захтјев за издавање копије Регулационог плана
Образац захтјева Одјељење за просторно уређење и стамбено комуналне послове

Снежана Кнежевић и Марија Лепир

Захтјев за утвђивање висине надокнаде за погодност (једнократна рента) и уређење грађ. земљишта Образац захтјева Одјељење за просторно уређење и стамбено комуналне послове

Снежана Кнежевић и Марија Лепир

Захтјев за излазак на лице мјеста урбанистичко грађевинске инспекције Образац захтјева Одјељење за инспекције
Марковић Божо

Comments are closed.