Засједала Скупштина у новом сазиву, формирана законодавна и извршна власт
29. децембра, 2020.
Одборници Скупштине општине Србац усвојили најважније буџетске документе
30. децембра, 2020.

Обавјештење за грађане о поступку издавања еколошке дозволе фирми „WASMET BO“ из Српца

Инвеститор „WASMET BO“ д.о.о. Србац, заступан по директору Сања Ећимовић, обратио се Општинској управи Србац са захтјевом за издавање еколошке дозволе објекта „Постројење за физички третман и складиштење неопасног отпада (картон, папир, пет, текстил и дрво), изграђеног на земљишту означеном као к.ч.н.бр. 1463, уписана у ПЛ – 595 К.О. Кладари.

Укупан капацитет погона износи 9,5 тона неопасног отпада дневно.

Заинтересована јавност може у периоду од 30.12.2020. године до 01.02.2021. године извршити увид у приложену документацију и оставити примједбе и сугестије сваког радног дана у Општинској управи општине Србац – Шалтер сала (инфо пулт) и Мјесној канцеларији Гламочани.

Comments are closed.