Потписан Протокол о поступању у случају насиља у породици
5. новембра, 2020.
Завршена расподјела 92 пластеника у оквиру ИФАД пројекта
6. новембра, 2020.

Обавјештење за бираче који су позитивни на корону или се налазе у изолацији

Општинска изборна комисија Србац упутила је обавјештење за бираче који су позитивни на COVID-19 и/или се налазе у обавезној изолацији у складу са актом надлежног органа.

Бирач, који је позитиван на COVID-19 и/или посједује акт надлежног органа о обавезној изолацији, због немогућности да лично оде на своје редовно бирачко мјесто на којем је уписан у извод из Централног бирачког списка, уколико жели да гласа, да би остварио бирачко право дужан је најкасније у року од 72 часа прије дана избора лично или путем другог лица, доставити Општинској изборној комисији Србац захтјев за гласање путем Посебног мобилног тима и ковертираног гласачког листића.

Уз захтјев је обавезан приложити:

– медицински налаз који потврђује да је позитиван на COVID-19, и/или
– акт надлежног органа о обавезној изолацији.

Бирач којем је дијагностиковано обољење COVID-19 или му буде уручен акт надлежног органа о обавезној изолацији након истека рока од 72 часа прије дана избора, или на сам дан избора, захтјев за гласање путем ковертираног гласачког листића, дужан је доставити најкасније на дан избора уз достављање напријед наведене документације.

Захтјев за гласање путем ковертираног гласачког листића, треба да садржи име и презиме бирача, адресу становања и број контакт телефона.

По добијању захтјева за гласање путем Посебног мобилног тима и ковертираног гласачког листића, Општинска изборна комисија ће ступити у контакт са бирачем и дати додатна упутства о процедури и начину гласања путем Посебног мобилног тима – COVID-19.

Захтјев се може доставити путем е-маила Општинске изборне комисије Србац:  oik@srbac-rs.com, путем факса број: 051/740-152 или непосредно преко другог лица.

Све неопходне информације могу се добити на контакт телефон Општинске изборне комисије Србац, 051/740-777 локали 105, 204, 126.

Comments are closed.