Извршена модернизација јавне расвјете у Српцу, бољи квалитет и веће уштеде
5. октобра, 2020.
Утврђен коначан програм свечаности поводом Дана и крсне славе општине Србац
6. октобра, 2020.

Обавјештење Општинске изборне комисије Србац везано за гласање путем мобилног тима

Општинска изборна комисија обавјештава грађане општине Србац да је у току провођење активности евидентирања бирача који ће гласати путем мобилних тимова. Наведено се односи на бираче који имају бирачко право и која желе да гласају на локалним изборима у БиХ на дан 15.11.2020. године, а због болести, старости или инвалидитета су везани за своје станове и нису у могућности гласати на редовном бирачком мјесту.

У циљу достављања приједлога за израду Извода из коначног Централног бирачког списка за бираче који су због болести, старости или инвалидитета везани за своје станове и који ће гласати путем мобилних тимова, Општинска изборна комисија (ОИК) је Центру за социјални рад Србац као и савјетима мјесних заједница и домовима за његу старих лица на подручју општине Србац 30. септембра 2020. године упутила захтјев за доставу података о наведеним лицима.

Изражена воља ових бирача да на дан избора гласају у својим становима утврђује се писменом изјавом сваког бирача и пратећом медицинском документацијом о болести или инвалидитету бирача као услову за његово кућно лијечење који чине саставни дио извештаја који ће ОИК доставити ЦИК БиХ као образложење оваквог вида гласања.

Ради евидентирања напријед наведених бирача потребно је савјетима мјесних заједница или непосредно ОИК-у са циљем успостављања контакта са истим доставити сљедеће податке:

 име и презиме бирача,
 име једног родитеља бирача,
 пол,
 ЈМБГ,
 тачна адреса пребивалишта,
 број телефона,
 медицинску докумнетацију о болести или инвалидности бирача као услов за његово кућно лијечење.

Наведени подаци могу се доставити на адресу Општинске изборне комисије Србац путем Центра за бирачки списак или на електронску adresu: oik@srbac-rs.com најкасније до 9. октобра 2020. године како би ОИК заједно за Центром за бирачки списак сачинила план обиласка бирача ради приједлога уписа истих у Извод из Централног бирачког списка за гласање путем мобилног тима.

Напомињемо да без свих тражених података ОИК неће моћи извршити потребне провјере и сачинити извод, а самим тим наведена лица неће моћи остварити бирачко право путем мобилног тима.

Comments are closed.