Радно вријеме м:тел-а у Српцу за вријеме ванредних мјера
7. априла, 2020.
Продужен конкурс за стипендије Министарства породице, омладине и спорта
8. априла, 2020.

Обавјештење о подизању пензије за кориснике права старије од 65 година

Мартовске пензије биће и у условима ванредног стања редовно исплаћене за 267 хиљада корисника, а пензионери ће их моћи подићи од петка 10. априла.

За пензионере млађе од 65 година исплата тече уобичајено и несметано, док се старији од 65 година, због ограниченог кретања, могу суочити са немогућношћу доласка до шалтера пословнице банке или великим гужвама уторком и петком од 7 до 10 часова када им је дозвољено кретање.

У циљу једноставнијег приступа, Фонд за пензијско и инвалидско осигурање РС обавјештава пензионере о другим могућностима преузимања пензија:

1. Исплата пензија у банци на основу једнократне пуномоћи

За кориснике права старије од 65 година исплата пензије на основу једнократне пуномоћи представља могућност да се једнократно овласти друго лице од повјерења да подигне пензију. Уколико се опредијелите на овај начин потребно је попунити сљедећи документ:

Једнократно пуномоћје за подизање пензије у банци – Образац

Овај образац се може преузети и у филијалама и пословницама Фонда, сајтовима пословних банака и у филијалама и пословницама банака поштујући превентивне мјере које за циљ имају спречавање ширења вируса.

Уколико не успијете да преузмете образац пуномоћја, исто можете и сами написати оловком на листу папира, уз напомену да је неопходно да садржи сљедеће податке:

а) подаци о примаоцу пензије

Име и презиме:
ЈМБ:
Лична карта бр:
Лична карта издата од:
Адреса:
Kонтакт телефон:
Назив банке:
Број рачуна са којег се пензија подиже (наведен је на банкарској картици трансакционог рачуна/уговору):
Износ средстава који желите да подигнете:
Датум давања једнократног пуномоћја:
Ваш потпис:

б) подаци о лицу којем дајете једнократно пуномоћје:

Име и презиме:
ЈМБ:
Лична карта бр:
Лична карта издата од:
Адреса:

Само лице које овластите може да подигне износ пензије који сте навели у пуномоћју.

Овлашћени приликом подизања пензије, поред своје личне карте, службенику банке, на увид мора показати и личну карту пензионера за кога подиже пензију на основу свог пуномоћја.

Службеник банке ће прије него што исплати пензију пуномоћнику извршити неопходне сигурносне провјере података.

2. Подизање новца на банкоматима:

Уколико се нисте опредијелили за доставу пензије давањем једнократног пуномоћја, за подизање пензије можете користити и банкомате Ваше пословне банке без провизије или било које друге пословне банке уз провизију у складу са интерним актима банке придржавајући се мјера које је Републички штаб за ванредне ситуације прописао о кретању појединих старосних група становништва.

3. Исплата пензије путем поште

Kорисницима права који су своје пензије примали путем поште пензије ће бити извршене на уобичајен начин као што је било и прије увођења ванредног стања.

Фонд за пензијско и инвалидско осигурање РС и Поште Српске усагласили су начин исплате пензија за кориснике права са адресом пост рестант.

Они ће моћи од петка 10. априла у периоду када им је дозвољено кретање, дакле уторком и петком, отићи до поште и преузети своју пензију као што су то чинили и до сада.

За оне који то нису у могућности усаглашен је начин исплате пензије уз пуномоћје попуњавањем обрасца пост рестант који се може преузети на: сајту Фонда www.fondpiors.org, у филијалама и пословницама Фонда, сајту Пошта www.postesrpske.com и у поштама широм Српске које врше исплату пост рестант, поштујући при томе превентивне мјере које за циљ имају спречавање ширења вируса.

Comments are closed.