Одржана сједница општинског штаба: Апел грађанима да не организују већа јавна окупљања
13. јула, 2020.
Од 15. јула креће систематска дератизација на подручју општине Србац
14. јула, 2020.

Обавеза сузбијања и уништавања амброзије

Обавјештавају се грађани да ће током јула и августа бити појачана контрола сузбијања и уништавања коровске биљке амброзија која ће се спроводити од стране надлежних општинских инспекција.

У складу са одлуком Владе Републике Српске, која је објављена у Службеном гласнику бр. 81/07, утврђени су субјекти и мјере за сузбијање и уништавање амброзије.

Сузбијање и уништавање ове биљке спроводе:
1) власници и корисници површина пољопривредног обрађеног и необрађеног земљишта (вртови и баште, њиве, воћњаци, виногради, ливаде и друго), шуме, ловишта;
2) власници и корисници грађевинског земљишта, изграђеног и неизграђеног;
3) субјекти који управљају водотоцима и каналима, и површинама уз водотоке и канале;
4) субјекти који одржавају површине уз јавне путеве и жељезничке пруге;
5) субјекти који управљају парковима, националним парковима, гробљима и другим зеленим површинама;
6) власници и корисници запуштених површина, поред путева, стаза, као и утрина, парлога, деградираних пашњака, запуштених паркова, искрчених мјеста у шумама и друго.

Ови субјекти дужни су да, у току вегетационе сезоне, до почетка фенолошке фазе цвјетања, на наведеним површинама сузбију и униште амброзију, и то примјеном сљедећих мјера:

1) агротехничких мјера – обрада земљишта (орање, заоравање стрњишта, тањирање), њега усјева (окопавање, међуредно култивирање, плијевљење) и друго;
2) механичких мјера – чупање, кошење, спаљивање биљака и друго;
3) хемијских мјера – употреба неселективних (тоталних) хербицида са контактним и транслокационим дјеловањем на непољопривредним површинама.
– употреба селективних хербицида који имају дозволу за примјену за сузбијање амброзије и других корова у усјевима и засадима разних пољопривредних биљака.

Према грађанима и субјектима који не буду извршили законом предвиђене обавезе, биће предузете ригорозне мјере.

Comments are closed.