Упутство за родитеље у вези корона вируса
20. марта, 2020.
Донација за очување заштићеног подручја Бардача
20. марта, 2020.

Нова наредба о радном времену, ванредне мјере продужене до 30. марта

Начелник општине Млађан Драгосављевић донио је нову наредбу о регулисању рада трговинских, угоститељских, занатских, услужних и других објеката на територији општине Србац.

У циљу провођења ванредних мјера за спречавање и сузбијање заразних болести, те заштите и спасавања становништва:

1. До 30.марта 2020. године у општини Србац забрањује/у се:

– сва јавна окупљања,
– рад угоститељским објектима свих категорија,
– рад занатско-услужних радњи, осим оних наведених у тачки 4. ове Наредбе,
– рад свадбеним салонима,
– рад фитнес-центрима,
– рад дјечијим играоницама,
– рад спортских организација и школа спорта, те тренинга и организовања такмичења за спортисте свих категорија,
– рад градској пијаци.

2. Закључком Републичког штаба за ванредне ситуације забрањен је до 30.марта 2020. године:
– рад приватним стоматолошким амбулантама,
– рад приређивачима игара на срећу.

3. Мотели могу пружати услуге смјештаја у свом простору за своје госте, а услуге хране и пића искључиво за пријављене госте мотела.

4. Ограничава се рад од 7 до 18 часова сваким радним даном сљедећим објектима:

– трговинама прехране/робе широке потрошње, укључујући драгстор,
– субјектима који обављају дјелатност производње хљеба, пецива, свјеже тјестенине и колача (искључиво у погледу продаје њихових производа),
– пољопривредним апотекама и трговинама сточне хране које могу радити у оквиру њиховог радног времена, али не дуже од 18 часова,
– бензинске пумпе настављају да раде у досадашњем радном времену за продају горива, других нафтних деривата и плина, а продаја осталих роба ограничава се од 7 до 18 часова,
– занатско-услужним радњама: ауто-механичарске, вулканизерске радње, технички прегледи возила, у оквиру њиховог радног времена, али не дуже од 18 часова.

5. Ограничава се рад недјељом до 12 часова:

-трговинама прехрамбених производа/робе широке потрошње, укључујући драгстор и субјекте који обављају дјелатност производње хљеба, пецива, свјеже тјестенине и колача (искључиво у погледу продаје њихових производа).

6. Рад у субјектима из тачке 3, 4. и 5. организује се уз предузимање следећих мјера:

– ограничити број људи који истовремено могу бити присутни у затвореном продајном простору, тако да се на улазу регулише број особа које истовремено могу улазити,
– испред благајне означити и организовати размак између купаца од најмање један метар,
– у затвореном продајном простору омогућити брз проток купаца, брз излазак из објекта и обезбиједити мјере дезинфекције и појачане хигијене.

7. У свим субјектима који врше јавна овлашћења организовати рад са минималним бројем потребних извршилаца на лицу мјеста, а остала лица упутити кући на рад од куће или рад код куће.

8. На улазу у све службене просторије субјеката који пружају услуге грађанима:
– ограничити број особа које истовремено могу да уђу и бораве у просторијама, онемогућити задржавање у просторијама и прављење дужих редова у затвореном простору,
– одржавати растојање између грађана у затвореним просторима од најмање 1 метар уз предузимање мјера дезинфекције и појачане хигијене.

9. Дом здравља ће организовати свој рад по усаглашеним препорукама и закључцима ресорно надлежног министарства при чему ће се:
– организовати за пружање здравствене заштите примарно особама које могу бити заражене вирусом корона,
– приоритетно и без задршке проводити мјере анкетирања лица која су била у контакту са зараженим, са предлагањем кућне изолације за све особе првог контакта и достављати здравственом инспектору Општине Србац, Институту за јавно здравство и надлежним институцијама све тражене податке у складу са препорукама,
– организовати без прекида (0-24 часа) службу јављања, давања одговора и услуге лицима која ће се јављати због уласка у земљу на граничним прелазима,
– пружање стоматолошких услуга у хитним случајевима уз поштовање свих превентивних мјера.

10. Надзор над спровођењем ове Наредбе спроводи Одјељење за инспекцијске пословеопштине Србац, које ће свакодневно извјештавати Комаданта општинског штаба за ванредне ситуације.

11. У складу са Закључком Републичког штаба за ванредне ситуације, примјењују се:

– Наредба о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона (COVID-19) у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“, број 14/20),
– Наредба о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона (COVID-19) у јединицама локалне самоуправе у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“, број 23/20),
– Наредба о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона (COVID-19) у здравственим установама и установама социјалне заштите у Републици Српској (COVID-19) („Службени гласник Републике Српске“, број 23/20),
– Наредба о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона (COVID-19) Републичке управе за инспекцијске послове у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“, број 24/20),
– Наредба о обавезном обустављању програма за дјецу у години пред полазак у школу ради превентивног дјеловања и спречавања појаве ширења новог вируса корона (COVID-19) број 07.32/052-2094-1/20 од 10.03.2020. године,
– Наредба о обавезном обустављању рада у ђачким домовима ради превентивног дјеловања и спречавања појаве ширења новог вируса корона (COVID-19) број 07.32/052-2094-1/20 од 16.03.2020. године,
– Наредба о обавезном обустављању васпитно – образовног рада у основним и средњим школама ради превентивног дјеловања и спречавања појаве ширења новог вируса корона (COVID-19) број 07.32/052-2094/20 од 10.03.2020. године,
– Наредба 19.02/616-7/20 од 10.03.2020. године о раду високошколских установа и установа студентског стандарда и
– Наредба о обавезној контроли лица којима је одређена кућна изолација због новог вируса корона (COVID-19) у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“, број 24/20).

12. Наредба број: 02-022-35/20 од 16.03.2020. године ставља се ван снаге.

13. Ова Наредба ступа на снагу одмах и биће објављена у „Службеном гласнику општине Србац.“

Comments are closed.