Пензионерима омогућено чешће кретање, тржни центри се отварају 1.маја – погледајте и остале мјере
27. априла, 2020.
Рад са странкама у Општинској управи продужен до 14 часова
28. априла, 2020.

Нова наредба о радном времену у Српцу важи до 11. маја, продужен рад трговина до 19 часова

На приједлог Општинског штаба за ванредне ситуације, а у складу са закључцима Републичког штаба, начелник општине Млађан Драгосављевић донио је нову наредбу о регулисању рада трговинских, угоститељских, занатских, услужних и других објеката на територији општине Србац.

У циљу провођења ванредних мјера за спречавање и сузбијање заразних болести, те заштите и спасавања становништва:

1. До 11. маја 2020. године у Општини Србац забрањује/у се:
– сва јавна окупљања,
– рад угоститељским објектима за исхрану и пиће, изузев објеката из тачке 4. алинеја 6. и 7.
– рад свадбеним салонима,
– рад фитнес-центрима (фитнес, боди-билдинг клубовима и сличним облицима
организовања),
– рад базенима, „wellness“ и спа центрима засебно и у склопу угоститељских објеката за смјештај,
– рад дјечијим играоницама,
– рад спортских организација и школа спорта, те тренинга и организовања такмичења за спортисте свих категорија и
– обављање услужних и занатских дјелатности чије обаваљање захтијева непосредан
контакт са корисницима (фризерски и други третмани за уљепшавање и дјелатности за његу и одржавање тијела).

2. Закључком Републичког штаба за ванредне ситуације забрањен је до 11. маја 2020.године:
– рад приватним стоматолошким амбулантама,
– рад приређивача игара на срећу, осим приређивача интернет игара и лутријских игара на срећу, осим класичне томболе.

3. Мотели могу пружати услуге смјештаја без временског ограничења, а услуге хране и пића могу пружати само гостима којима пружају услугу смјештаја.

4. Ограничава се рад од 7 до 19 часова:

– трговинама на велико,
– трговинама прехране/робе широке потрошње, укључујући драгстор,
– субјектима који обављају дјелатност производње хљеба, пецива, свјеже тјестенине и колача (искључиво у погледу продаје њихових производа),
– пољопривредним апотекама и трговинама сточне хране,
– трговинама информатичком и телекомуникационом опремом, бијелом техником, водоматеријалом и санитаријама, грађевинским материјалом, ауто-дијеловима, дијеловима за пољопривредне машине, електроматеријалом, намјештајем, керамиком и бојама и лаковима,
– угоститељским објектима који могу вршити доставу хране и пића и шалтерску продају хране и пића, без могућности услуживања и конзумирања унутар и испред угоститељског објекта,
– субјектима који врше доставу хране ако су регистровани за обављање те дјелатности,
– бензинским пумпама и плинским пумпним станицама за дио пумпе и станице у којем је смештен продајни објекат, а без временског ограничења рада када је у питању продаја горива, других нафтних деривата и плина,
– апотекама, што је такође у складу са Закључком републичког штаба за ванредне ситуације.

5. Ограничава се рад недјељом до 12 часова:
– трговинама прехрамбених производа/робе широке потрошње, укључујући драгстор и субјекте који обављају дјелатност производње хљеба, пецива, свјеже тјестенине и колача (искључиво у погледу продаје њихових производа),
– апотекама.

6. Ограничава се рад од 7 до 15 часова:
– тржници на мало (пијаца) и сточној пијаци, чији рад се одвија понедељком.

7. Сви субјекти из тачке 3, 4, 5. и 6. ове Наредбе дужни су организовати рад уз обавезно предузимање мјера прописаних у Упутству ЈЗУ „Институт за јавно здравство Републике Српске“ за спречавање појаве и ширења COVID-19 болести на радном мјесту.

8. У свим субјектима који врше јавна овлашћења организовати рад како слиједи:
– са минималним бројем потребних извршилаца на лицу мјеста, а остала лица упутити на рад од куће,
– на улазу у све службене просторије субјеката из ове тачке који пружају услуге грађанима oграничити број особа које истовремено могу да уђу и бораве у просторијама, онемогућити задржавање у просторијама и прављење дужих редова у затвореном простору,
– одржавати растојање између грађана у затвореним просторима од најмање 2 метра уз предузимање мјера дезинфекције и појачане хигијене.

9. Надзор над спровођењем ове Наредбе спроводи Одјељење за инспекцијске послове општине Србац, које ће свакодневно извјештавати Комаданта општинског штаба за ванредне ситуације.

10. У складу са Закључком Републичког штаба за ванредне ситуације о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона (COVID-19) у Републици Српској, примјењују се:
– Наредба о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона (COVID-19) у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“, број 14/20),
– Наредба о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона (COVID-19) у јединицама локалне самоуправе у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“, број 23/20),
– Наредба о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона (COVID-19) у здравственим установама и установама социјалне заштите у Републици Српској (COVID-19) („Службени гласник Републике Српске“, број 23/20),
– Наредба о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона (COVID-19) Републичке управе за инспекцијске послове у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“, број 24/20),
– Наредба о обавезном обустављању програма за дјецу у години пред полазак у школу ради превентивног дјеловања и спречавања појаве ширења новог вируса корона (COVID-19) број 07.32/052-2094-1/20 од 10.03.2020. године,
– Наредба о обавезном обустављању рада у ђачким домовима ради превентивног дјеловања и спречавања појаве ширења новог вируса корона (COVID-19) број 07.32/052-2094-1/20 од 16.03.2020. године,
– Наредба о обавезном обустављању васпитно – образовног рада у основним и средњим школама ради превентивног дјеловања и спречавања појаве ширења новог вируса корона (COVID-19) број 07.32/052-2094/20 од 10.03.2020. године,
– Наредба 19.02/616-7/20 од 10.03.2020. године о раду високошколских установа и установа студентског стандарда и
– Наредба о обавезној контроли лица којима је одређена кућна изолација због новог вируса корона (COVID-19) у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“, број 24/20).

11. Наредба број: 02-022-41/20 од 13.04.2020. године ставља се ван снаге.

12. Ова Наредба ступа на снагу одмах и биће објављена у „Службеном гласнику општине Србац.“

Comments are closed.