Дозвољено извођење кућних љубимаца у трајању од 20 минута
1. маја, 2020.
У Српцу испаљено 10 противградних ракета
1. маја, 2020.

Најчешћа питања и одговори у вези са пријавом за додјелу средстава из Фонда солидарности

Влада Републике Српске позвала је правна лица и предузетнике да се пријаве ради израде спискова за додјелу средстава за мјесец април из Фонда солидарности за обнову Републике Српске сходно члану 13. и 14. Уредбе са законском снагом о пореским мјерама за ублажавање економских посљедица насталих усљед болести COVID 19 изазване вирусом SARS-CoV-2.

Како би се олакшао процес пријаве привредних субјеката у наставку објављујемо одговоре на најчешћа питања у вези са попуњавањем електронског обрасца.

Питање: На којој интернет адреси је доступна апликација за пријаву?

Одговор: Апликација за пријаву правних лица и предузетника за додјелу средстава за мјесец април доступна je на веб страници Владе Републике Српске на адреси http://prijava.vladars.net

Питање: Да ли миминална плата из члана 13. Уредбе укључује и порезе и допиносе?

Одговор: Да, миминална плата укључује и порезе и допиносе за април 2020. године.

Питање: На који мјесец се односи пријава за одобравање средстава?

Одговор: Пријава се односи на додјелу средстава за мјесец април из Фонда солидарности за обнову Републике Српске.

Питање: На чији рачун ће средства бити уплаћена, радника или послодавца?

Одговор: Средства ће бити уплаћена на рачун радника.

Питање: Да ли су средства бесповратна?

Одговор: Да.

Питање: Које категорије правних лица и предузетника су обухваћени?

Одговор: Право за пријаву имају правна лица и предузетницима којима је одлукама штабова за ванредне ситуације забрањено обављање дјелатности, који су престали са радом и који послују са смањеним обимом.

Питање: На који мејл могу да се обратим за додатна питања?

Одговор: За подршку и упите привредних субјеката доступан је мејл: mpp@mpp.vladars.net

Питање: Да ли књиговодствени биро може да умјесто привредног субјекта овјери документ?

Одговор: Да, уколико биро посједује овлаштење које је потребно скенирати и приложити. Такође, потребно је водити рачуна да образац у потпуности буде попуњен и овјерен печатом и потписом овлаштене особе.

Питање: Kоји је рок за пријаву?

Одговор: Како би свим привредним субјектима било омогућено благовремено подношење пријава, рок је продужен до петка, 8. маја 2020. године.

Питање: Kоје дјелатности су обухваћене?

Одговор: Обухваћене су све дјеталности према шифрама које су наведене у пријави.

Питање: Kако да знам да је моја пријава прихваћена?

Одговор: Пријава је исправна уколико добијете потврду да је прихваћена.

Питање: Да ли попуњавањем пријаве значи да сам испунио све услове за добијање средстава?

Одговор: Позив за уврштење на списак за додјелу средстава за мјесец април из Фонда солидарности за обнову Републике Српске представља први корак за остваривање права. Осим пријаве за израду спискова, неопходно је да сва правна лица и предузетници који испуњавају услове прописане наведеном Уредбом, поднесу писмену изјаву са захтјевом за исплату најниже плате Пореској Управи Републике Српске најкасније до 10. јуна 2020. године.

Питање: Да ли су власници-самостални предузетници обухваћени мјерама?

Одговор: Да, уколико носилац самосталне дјелатности ту дјелатност обавља као основну.

Питање: Да ли су обухваћени привредни субјекти који су радили скраћено?

Одговор: Да, у случају да послују са смањеним обимом, односно да им је смањен приход, као и да одређени број радника није радио по разним основама (радници на чекању, неплаћеном одсуству, радници на годишњем одмору) и то за раднике који нису радили.

Comments are closed.