gold-button-350 NP
Moja uprava
1. децембра, 2013.
copyrightAllrightsreserved.300
Преузимање са сајта
19. фебруара, 2015.

Najčešća pitanja

 Pitanje:
 Šta je potrebno uraditi kako bi se dobila dozvola za izgradnju stambenog objekta?

Odgovor:
Da bi se započeo postupak dobijanja dozvole za izgradnju stambenog objekta, prvi uslov je da su riješeni imovinsko-pravni odnosi, odnosno, usklađeno katastarsko i gruntovno stanje (posjedovni list i zemljišnoknjižni izvadak). Nakon toga se pribavljaju urbanističko-tehnički uslovi za izgradnju objekta koje izrađuje Opština Srbac ili ovlaštena privatna firma, što je osnov za pokretanje postupka izdavanja građevinske dozvole. Detaljnije informacije o toku postupka i ostaloj potrebnoj dokumentaciji možete dobiti u Odjeljenju za prostorno uređenje i stambeno komunalne djelatnosti Opštine Srbac.

Pitanje:
Kako ostvariiti pravo na jednokratnu novčanu pomoć boračkim kategorijama?

Odgovor:
Ostvarivanju prava na JNP prethodi podnošenje Zahtjeva za dodjelu JNP koji se predaje u Centru za pružanje usluga građanima u zgradi Opštine. Uz pomenuti zahtjev potrebno je priložiti : kućnu listu, potvrdu o ukupnim mjesečnim primanjima (platna lista, odrezak od penzije-invalidnine i sl.) , dokument iz kojeg se vidi namjena traženih sredstava (medicinska dokumentacija, račun za određene usluge, račun za nabavljenu pogrebnu opremu… ) te mišljenje organizacije koja okuplja boračke kategorije (ukoliko je imenovani član ). O dodjeli JNP odlučuje nadležna komisija, te u slučaju odobrenja traženih sredstava komisija dostavlja prijedlog načelniku opštine koji donosi Zaključak o dodjeli sredstava za JNP, nakon čega se sredstva proslijeđuju na tekući račun podnosioca zahtjeva, odnosno davaoca roba ili usluga. Detaljne informacije možete dobiti u Odjeljenju za opštu upravu Opštine Srbac ili Boračkoj organizaciji Opštine Srbac.

 

Pitanje:
Gdje se vrši registracija poljoprivrednog gazdinstva?

Odgovor:
Registracija poljoprivrednog gazdinstva se vrši u Agenciji za posredničke, informatičke i finansijske usluge „APIF“ – filijala Srbac, koja se nalazi u ulici Prvomajska broj 1. Filijala radi ponedjeljkom i četvrtkom. Broj telefona 051/740-118.

 

 

Comments are closed.