Општински приходи у прошлој години остварени 103 одсто у односу на план
10. јуна, 2020.
Начелник Млађан Драгосављевић наградио 26 матураната основних и средњих школа
11. јуна, 2020.

Начелник донио нову наредбу о радном времену, мјере продужене до 22. јуна

У складу са Закључком Републичког штаба за ванредне ситуације, начелник општине Млађан Драгосављевић донио је нову наредбу о регулисању рада угоститељских и других субјеката на територији општине Србац.

1. У циљу превенције ширења вируса корона SARS-CoV-2 и COVID-19 болести на територији Републике Српске и заштите и спасавања становништва, од 22.06.2020. године забрањују се на територији општине Србац сва јавна окупљања у групама већим од 50 лица на јавном мјесту.

2. До 22.06.2020. године ограничава се радно вријеме угоститељским објектима за исхрану и пиће од 06,00 до 23,00 часа.

3. Пружање угоститељских услуга исхране и пића на начин регулисан тачком 2. ове Наредбе односи се и на угоститељске објекте за смјештај.

4. До 22.06.2020. године забрањују се такмичарске активности спортских организација и спортиста.

5. Субјекти којим је дозвољено обављање дјелатности дужни су исту организовати уз обавезно предузимање мјера прописаних у Упутству ЈЗУ „Институт за јавно здравство Републике Српске“ за спречавање појаве и ширења COVID-19 болести на радном мјесту.

6. У свим субјектима који врше јавна овлашћења организовати рад како слиједи:
– на улазу у све службене просторије субјеката из ове тачке који пружају услуге грађанима ограничити број особа које истовремено могу да уђу и бораве у просторијама органа, онемогућити задржавање у просторијама и прављење дужих редова у затвореном простору,
– одржавати растојање између грађана у затвореним просторима од најмање 2 метра уз предузимање мјера дезинфекције и појачане хигијене.

7. Надзор над спровођењем ове Наредбе спроводи Одјељење за инспекцијске послове општине Србац, које ће свакодневно извјештавати Команданта општинског штаба за ванредне ситуације.

8. У складу са Закључком Републичког штаба за ванредне ситуације о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона (COVID-19) у Републици Српској, примјењују се:
– Наредба о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона (COVID-19) у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“, број 14/20),
– Наредба о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона (COVID-19) у јединицама локалне самоуправе у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“, број 23/20),
– Наредба о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона (COVID-19) у здравственим установама и установама социјалне заштите у Републици Српској (COVID-19) („Службени гласник Републике Српске“, број 23/20),
– Наредба о обавезном обустављању програма за дјецу у години пред полазак у школу ради превентивног дјеловања и спречавања појаве ширења новог вируса корона (COVID-19) број 07.32/052-2094-1/20 од 10.03.2020. године,
– Наредба о обавезном обустављању рада у ђачким домовима ради превентивног дјеловања и спречавања појаве ширења новог вируса корона (COVID-19) број 07.32/052-2094-1/20 од 16.03.2020. године,
– Наредба о обавезном обустављању васпитно – образовног рада у основним и средњим школама ради превентивног дјеловања и спречавања појаве ширења новог вируса корона (COVID-19) број 07.32/052-2094/20 од 10.03.2020. године и
– Наредба о обавезној контроли лица којима је одређена кућна изолација због новог вируса корона (COVID-19) у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“, број 24/20).

9. Наредба број: 02-022-50/20 од 11.05.2020. године ставља се ван снаге.

10. Ова Наредба ступа на снагу одмах и биће објављена у „Службеном гласнику општине Србац.“

Comments are closed.