Одржана 21. сједница Скупштине општине Србац: Повећана средства за рад спортских клубова
26. фебруара, 2019.
Србачки малишани одушевљени Трноружицом
27. фебруара, 2019.

Министарство породице, омладине и спорта расписало јавни позив за суфинансирање спортских манифестација

Министарство породице, омладине и спорта Републике Српске расписало је јавни позив за суфинансирање спортских манифестација од значаја за Републику Српску за 2019. годину.

Максималан износ који ће се додијелити из буџетских средстава по овом основу износи 25 хиљада KМ.

Право пријаве на јавни позив имају спортске организације са сједиштем у Републици Српској и Брчко Дистрикту, БиХ које испуњавају услове да су:
– уписане у Регистар спортских организација и других организација у области спорта који води Министарство породице, омладине и спорта до дана објављивања јавног позива,
– доставиле извјештаје о намјенском утрошку средстава, уколико су биле финансиране од стране Министарства породице, омладине и спорта у 2018/19. години, по било којем основу.

Пријава спортског савеза или спортске организације за достављање програма спортских манифестација од посебног значаја за Републику Српску мора да садржи сљедећу документацију, и то:
а) Писани финансијски захтјев,
б) Образац бр.7 са прилозима,
в) Пројекат реализације спортске манифестације у којем је неопходно навести:
– учеснике (број учесника/земаља, из којих земаља долазе),
– узрасна категорија учесника (пионири, кадети, јуниори или сениори)
– ниво такмичења (регионални, балкански, европски и свјетски),
– ефекти значаја за Републику Српску,
– неопходна финансијска средства за реализацију манифестације – приходи и расходи детаљно описани,
г) Сагласност за организацију спортске манифестације на територији Републике Српске (Сагласност издаје Министарство породице, омладине и спорта),
д) Одобрење за организацију такмичења или извод из званичног Kалендара такмичења матичне балканске, европске или свјетске федерације/асоцијације,
ђ) Именовање одговорног лица за организацију такмичења и коресподенцију са Министарством породице, омладине и спорта,

Рок за достављање пријава је 18. март 2019. године, на адресу: Министарство породице, омладине и спорта, Трг Републике Српске бр. 1, 78 000 Бања Лука, са назнаком: ”Јавни позив за суфинансирање спортских манифестација од значаја за Републику Српску за 2019. годину.”

Све додатне информације везане за овај јавни позив можете добити путем контакт телефона : 051/338-835 (контакт особа: Милан Адамовић, виши стручни сарадник).

Напомена: Спортске манифестације од значаја за Републику Српску ће бити суфинансиране од стране Министарства породице, омладине и спорта у складу са усвојеним Буџетом за 2019. годину и Програмом развоја спорта Републике Српске са приоритетним областима финансирања за 2019. годину, а све у складу са чланом 4. Правилника о условима и критеријумима за финансирање носилаца развоја спорта Републике Српске (”Службени гласник Републике Српске” бр. 17/10).

Comments are closed.