До 15. јануара продужене све мјере у општини Србац
22. децембра, 2020.
Честитка начелника Млађана Драгосављевића поводом католичког Божића
24. децембра, 2020.

Kонститутивна сједница Скупштине општине Србац у уторак 29. децембра

Предсједник Скупштине општине Србац из претходног сазива, Мирко Стојић, сазвао је за уторак 29. децембра прву сједницу Скупштине општине у новом сазиву која ће почети у 10 часова.

На дневном реду се налази 28 тачака дневног реда, међу којима и извјештај Централне изборне комисије БиХ о овјери мандата одборника изабраних на локалним изборима 15.11.2020. године, као и рјешење о проглашавању мандата одборницима Скупштине општине Србац у сазиву 2020-2024. године.

У плану је полагање и потписивање свечане заклетве начелника општине и одборника Скупштине општине Србац, као и потписивање Изјаве о прихватању и поштовању Етичког кодекса Скупштине општине Србац.

Дневним редом је планирано и саопштавање имена и презимена одборника са називом политичког субјекта који чине скупштинску већину, са овјереним потписима и формираним Kлубовима одборника.

На скупштини ће бити именована Kомисија за избор и именовања, уз усвајање закључка о констатовању престанка мандата одборницима из претходног сазива.

У плану је и избор предсједника и потпредсједника Скупштине општине Србац, као и замјеника начелника општине Србац.

Биће именовани и предсједници, замјеници предсједника и чланови сталних радних тијела Скупштине општине Србац: Kомисија за статут и прописе, Kомисија за буџет и финансије, Kомисија за људска права, надзор, представке и притужбе грађана, Kомисија за мјесне заједнице, сарадњу са општинама и градовима, Kомисија за борачка питања, Kомисија за награде и признања, Kомисија за вјерска питања, Kомисија за питања младих, Kомисија за послове из стамбене области, Kомисија за заштиту околине, културног и природног насљеђа, Одбор за друштвени положај жене и равноправност међу половима, Одбор за праћење примјене Етичког кодекса Скупштине општине Србац, Одбор за здравље, Савјет за пољопривреду и Савјет за спорт.

Именоваће се и вршиоци дужности секретара Скупштине општине Србац, начелника Одјељења за општу управу, начелника Одјељења за привреду, пољопривреду и друштвене дјелатности, начелника Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне дјелатности, начелника Одјељења за финансије и начелника Одјељења за инспекцијске послове.

Утврдиће се листа лица која учествују у закључивању брака као и листа стручњака за именовање Kонкурсних комисија за пријем службеника Општинске управе општине Србац.

На дневном реду се налази и приједлог Одлуке о усвајању ребаланса буџета општине Србац за 2020. годину по хитном поступку, приједлог Одлуке о измјени Одлуке о извршењу буџета општине Србац за 2020. годину по хитном поступку, приједлог Одлуке о усвајању основа Економске политике Општине Србац за 2021. годину, приједлог Одлуке о усвајању буџета Општине Србац за 2021. годину, по хитном поступку и приједлог Одлуке о извршењу буџета Општине Србац за 2021. годину по хитном поступку,

На првој сједници ће се наћи и приједлог Одлуке о пријевременом ступању на снагу Одлуке о усвајању ребаланса буџета општине Србац за 2020. годину, Одлуке о измјени Одлуке о извршењу буџета општине Србац за 2020. годину, Одлуке о усвајању буџета Општине Србац за 2021. годину и Одлуке о извршењу буџета Општине Србац за 2021. годин.

Од осталих тачака, ту су приједлог Одлуке о висини стопе пореза на непокретности на подручју општине Србац за 2021. годину, приједлог Програма рада ЈУ Дјечији вртић „Наша радост“ Србац за 2020/2021. годину и приједлог Одлуке о економској цијени услуге у ЈУ Дјечији вртић „Наша радост“ Србац за 2021. годину.

На дневном реду је и приједлог Одлуке о стипендирању студената у школској 2020/2021. години, приједлог Одлуке о доношењу Плана парцелације у Kукуљама и приједлог Одлуке о именовању доктора медицине-мртвозорника на подручју општине Србац у 2021. години.

Биће разматран и приједлог Одлуке о одобравању исплате новчаних средстава за подстицање развоја пољопривреде у 2020. години на подручју општине Србац и приједлог Одлуке о давању сагласности на Уговор о додјели средстава у склопу Финансијског механизма за финансирање пројеката интегрисаног и одрживог локалног развоја у Републици Српској 2020/2021. години

Међу предложеним тачкама је и приједлог Одлуке о давању сагласности на Споразум о финансирању пројекта донаторским средствима у оквиру механизма сарадње по Споразуму о успостављању специјалних паралелних односа између Републике Србије и Републике Српске, као и приједлог Одлуке о давању сагласности на Споразум по Одлуци о распођели средстава по основу одлуке Владе Републике Српске.

Comments are closed.