Потврђена четири нова случаја вируса корона у Српцу, засједао штаб за ванредне ситуације
22. јуна, 2020.
Јавни позиви за пословне субјекте погођене пандемијом
23. јуна, 2020.

Расписани јавни позиви за пет програма запошљавања и самозапошљавања

Министарство рада и борачко инвалидске заштите РС и Завод за запошљавање Републике Српске расписали су јавни позив за кориштење средстава по пет програма запошљавања у 2020. години.

У питању су:

1. Програм финансирања запошљавања и самозапошљавања дјеце погинулих бораца, демобилисаних бораца и ратних војних инвалида ВРС у 2020. години „Заједно до посла“;
2. Програм подршке запошљавању младих са ВСС и ССС у статусу приправника у 2020. години;
3. Програм запошљавања и самозапошљавања циљних категорија у привреди у 2020. години;
4. Програм обуке, доквалификације и преквалификације у 2020. години;
5. Јавни позив јединицама локалне самоуправе за учешће у програму подршке партнерству у реализацији активних политика запошљавања и самозапошљавања са локалним заједницама-удруживање средстава за запошљавање.

Програмом финансирања запошљавања и самозапошљавања дјеце погинулих бораца, демобилисаних бораца и ратних војних инвалида предвиђено је запошљавање 190 лица пријављених на евиденцију незапослених, кроз финансирање самозапошљавања и финансирање запошљавања код послодаваца.

Програм садржи три компоненте:

I Компонента: Финансирање самозапошљавања дјеце погинулих бораца ВРС за 45 лица у износу од 8.000,00 КМ по једном незапосленом лицу што укупно износи 360.000 КМ.

II Компонента: Финансирање самозапошљавања ратних војних инвалида и демобилисаних бораца ВРС за 60 лица у износу од 5.000,00 КМ по једном
незапосленом лицу што укупно износи 300.000 КМ.

III Компонента: Финансирање запошљавања код послодаваца дјеце погинулих бораца, ратних војних инвалида и демобилисаних бораца ВРС за 85 лица по 4.000, 00 КМ по једном лицу, што укупно износи 340.000 КМ.

Програмом подршке запошљавању младих са ВСС и ССС у статусу приправника у 2020. години обухваћено је финансирање обављања приправничког стажа за 615 лица кроз три компоненте:

I компонента: Финансирање 100% износа бруто плате за 30 дјеце погинулих бораца ВСС без радног искуства. Издвајање по једном приправнику са ВСС у овој компоненти износи 9.920,64 КМ на годишњем нивоу, а темељи се на износу мјесечне плате након опорезивања од 550, 00 КМ чији је бруто износ 826,72 КМ. Укупна издвајања за ову компоненту износе 297.619,20 КМ.

II компонента: Финансирање 100% износа бруто плате за 70 приправника са ССС-дјеце погинулих бораца у трајању од шест мјесеци. Издвајање по једном приправнику са ССС у овој компоненти износи 4.662,72 КМ на полугодишњем нивоу, а темељи се на износу мјесечне плате након опорезивања од 520 00 КМ чији је бруто износ 777,12 КМ. Укупна издвајања за ову компоненту износе 326.390,40 КМ.

III компонента: Финансирање плате након опорезивања за 515 лица са ВСС без радног искуства. Издвајање по једном приправнику у овој компоненти износи 6.600,00 КМ на годишњем нивоу, а темељи се на износу мјесечне плате након опорезивања од 550 КМ. Укупна издвајања за ову компоненту износе 3.399.000,00 КМ.

Програмом запошљавања и самозапошљавања циљних категорија у привреди у 2020. години предвиђено је запошљавање и самозапошљавање 1.261 лица из циљне групе Програма, која траже запослење и пријављена су на евиденцију како слиједи: лица старија од 40 година, жене жртве породичног насиља и ратне тортуре, штићеници домова који су завршили школовање, незапослена лица у руралним срединама и лица која се налазе на евиденцији дуже од шест мјесеци.

Програм садржи двије компоненте:

I Компонента: Финансирање запошљавања код послодаваца лица из циљне групе Програма за 1.030 лица по 4.000, 00 КМ по једном лицу што укупно износи 4.120.000,00 КМ.

II Компонента: Финансирање самозапошљавања лица из циљне групе Програма за 231 лицe у износу од 5.000,00 КМ по једном незапосленом лицу што укупно износи 1.155.000,00 КМ.

Програмом обуке, доквалификације и преквалификације у 2020. години обухваћено је финансирање обука, доквалификације и преквалификације и запошљавање код познатог послодавца након успјешно проведене обуке, доквалификације и преквалификације за лица са евиденције Завода за запошљавање Републике Српске.

Циљну групу чине незапослена лица закључно са IV степеном стручне спреме, који траже запослење и пријављени су на евиденцију незапослених.

Програм се проводи кроз двије компоненте, и то:

Компонента I:
Програм доквалификације подразумијева стицање новог знања у оквиру истог занимања с циљем повећања нивоа компетенција, а у сврху запошљавања. Програм преквалификације подразумијева образовање и оспособљавање за друго занимање ради запошљавања. Програм обука намијењен је теже запошљивим незапосленим лицима ради стицања додатних знања и вјештина с циљем унапређења компентенција, повећања
конкурентности и запошљивости на тржишту рада.

Обука, доквалификација и преквалификација ће се проводити у образовним, научним и другим институцијама које су верификоване за обављање тих активности. Средства за обуку, доквалификацију и преквалификацију по једном незапосленом лицу у овој Компоненти одобравају се до 3.000 КМ.

Компонента II:
Обуке на захтјев послодаваца организују се због стицања знања и вјештина потребних за обављање послова на конкретном радном мјесту, на захтјев послодавца, уколико на евиденцији нема лица са потребним знањима и вјештинама. Обуке се организују на период од једног до три мјесеца.
Средства за обуку по једном незапосленом лицу у овој Компоненти одобравају се до 1.500 КМ.

У складу са Акционим планом запошљавања Републике Српске за 2020. годину, Завод за запошљавање Републике Српске спроводи и „Програм подршке партнeрству у реализацији активних политика запошљавања и самозапошљавања са локалним заједницама, удруживање средстава за запошљавање” за чију реализацију су предвиђена средства у износу од 200.000, 00 КМ.

Завод за запошљавање Републике Српске позива јединице локалне самоуправе, које имају формиране локалне савјете за запошљавање, усвојен локални акциони план запошљавања и планирана средства у свом буџету за подршку запошљавању, да поднесу захтјев за финансирање мјера активне политике запошљавања (АПЗ) у 2020. години.

Акционим планом запошљавања Републике Српске у 2020. години утврђене су конкретне мјере, шест програма запошљавања, носиоци активности, циљне групе, индикатори учинка, временски оквир и износ средстава са изворима финансирања која су потребна за сваку појединачну мјеру и активност.

Локални акциони план запошљавања јединице локалне самоуправе мора бити у сагласности са Акционим планом запошљавања Републике Српске за 2020. годину у дијелу програма за које се тражи удруживање средстава.

У складу са Акционим планом запошљавања Републике Српске за 2020. годину, вршиће се финансирање сљедећих мјера активне политике запошљавања:

1. Субвенције за самозапошљавање;
2. Субвенције послодавцима за запошљавање незапослених лица;
3. Субвенције за оспособљавање приправника;
4. Обуке за познате послодавце и запошљавање након проведене обуке.

Конкретне активности по наведеним мјерама проводе локалне заједнице корисници средстава, које су дужне да тромјесечно извјештавају Завод за запошљавање посредством локалних бироа за запошљавање.

Више информација о сваком од ових програма и документацији коју је потребно прикупити можете прочитати на интернет страници Завода за запошљавање Републике Српске кликом на овај линк.

Comments are closed.