Обавјештење о мјесечном борачком додатку
6. фебруара, 2019.
Испуњена жеља особи са инвалидитетом из Разбоја: Добио бицикл на поклон
6. фебруара, 2019.

Јавни позив за подршку пољопривредним газдинствима

Пројекат EU4Business је објавио јавни позив који се односи на мјеру подршке пољопривредним газдинствима који се баве примарном пољопривредном производњом.

Циљ јавног позива је модернизација производње и јачање конкурентности кроз увођење нових технологија и иновација у процес примарне производње, повећање продуктивности пољопривредних газдинстава, повећање квалитета производа, хигијене и безбједности хране, увођење добрих пракси у управљању природним ресурсима и заштита околиша те отварање нових тржишних могућности.

На јавном позиву за додјелу бесповратних средстава у оквиру мјере подршке пољопривредним газдинствима могу учествовати физичка лица, обрти/предузетници, задруге и предузећа која се баве примарном производњом у под-секторима узгој воћа, узгој поврћа, узгој винове лозе, производња меса, производња млијека, узгој житарица и уљарица. У оквиру овог јавног позива финансираће се искључиво пројекти који ће се изводити на територији БиХ.

Укупна средства за финансирање подршке пољопривредним газдинствима (примарна пољопривредна производња) износе до 1,750,000 KМ. Бесповратна средства по једној пријави могу износити од 97,000 KМ до максимално 195,000 KМ (без ПДВ-а). За сваки пројекат подносилац пријаве мора осигурати властито суфинансирање у износу од минимално 40% укупног износа предложене инвестиције (40% суфинансирање подносиоца пријаве и 60% суфинансирање кроз мјеру подршке). Суфинансирање мора бити новчано те се учешће неке друге врсте неће узимати у обзир.

Детаљне информације о начину попуњавања и доставе пријаве се налазе на wеб страници УНДП-а: http://www.ba.undp.org и на страници пројекта хттп://eu4business.ba. Kрајњи рок за подношење пријава је 27. март 2019. године до 17:00 сати. Пријаве поднесене након истека рока се неће узети у разматрање.

Више информација о начину подношења пријава и информације о самом програму могу се добити и у Општинској управи у Одјељењу за привреду, пољопривреду и друштвене дјелатности на бројеве телефона: 051/740-001 локали 127 и 217.

Comments are closed.